Odborný článek

Zdravé svačiny

7. 6. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Žij zdravě
Spoluautor
Mgr. Dagmar Bydžovská

Anotace

Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku. Tento materiál se zaměřuje na získání znalostí o zdravém stravování. Zábavnou formou se děti seznamují se zdravými potravinami. Součástí se stala rovněž samotná příprava svačiny s využitím zdravých potravin.

Cíl

Žák se seznámí se zdravými potravinami a jídly.

Určeno pro 2. ročník

Motivace (3 minuty)

Učitel/ka: Jaké druhy ovoce a zeleniny znáte? Jak často byste je měli jíst? Proč jsou pro naše zdraví důležité?

Hlavní část (40 minut)

Každé dítě dostane pracovní list s křížovkou, kterou vyplní. Společně ve třídě diskutují, jaká jídla je možné z jimi vyluštěných potravin připravit. Učitel/ka děti směřuje k tomu, aby vymyšlená jídla byla ze zdravých surovin.

Ukázka jedné křížovky (všechny v příloze)

Poté se rozdělí do skupin po maximálně 6 dětech. Každá skupina si vybere jedno jídlo, které připraví. Děti mohou kromě potravin, jejichž názvy odhalily v křížovkách, použít i další suroviny. Ty si mohou podle pokynů učitele nebo učitelky přinést z domu nebo je zajistí pedagog.

Po skončení přípravy jídla děti naaranžují lavice nebo stoly ke společnému stolování. Svačiny mohou vzájemně ochutnávat.

Závěr (2 minuty)

Děti společně zhodnotí, jak jim připravené svačiny chutnaly, zda je jejich příprava složitá a proč je důležité se zdravě stravovat.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
27.66 MB
PDF
Zdravé svačiny

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 6. 2013
Aktivita na seznámení se se zdravými potravinami

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

1 pracovní list s křížovkou pro každého žáka, suroviny na přípravu svačiny: bílé jogurty, salátové okurky, papriky, celozrnné bagety, šunka, sýry, mandarinky, hrušky, piškoty, potřebné nádobí