Odborný článek

Zahrádka v lahvi

5. 3. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, která vznikla v rámci projektu, měla podpořit propojení biologie, ekologie a chemie vytvořením ekosystému v laboratorním prostředí. Cílem práce Zahrádka v lahvi bylo vyzkoušet si dlouhodobé pozorování, vytvoření modelu funkčního ekosystému, získat základní vědomosti o podmínkách pěstování pokojových rostlin, ověřit si a plně pochopit princip fotosyntézy a dýchání rostlin, vyhledat informace v knihách a encyklopediích.

Cíle:

 • žák vlastními slovy vyjmenuje podmínky, které rostliny potřebují ke svému růstu;
 • žák uvede příklady rostlin suchomilných, vlhkomilných, stínomilných, světlomilných, teplomilých, chladnomilných a rostlin, které potřebují kyselou půdu a které zásaditou, a příklady rostlin nenáročných;
 • žák na základě zadaných/vybraných kritérií (půda, nároky na vlhkost, světlo, teplotu aj.) a s pomocí odborné literatury vybere vhodné rostliny pro "zahrádku v láhvi";
 • žák vlastními slovy popíše, co je to řízkování a jakými způsoby se provádí;
 • žák sází rostliny dle pravidel a volí vhodné vegetativní množení rostlin pro předpěstování sazenic.

Časový plán:

 • Práci je nutno plánovat dlouho dopředu. V první fázi je třeba dát zakořenit sazenice. Trvá to nejméně měsíc.
 • Během této doby se musí sehnat květináče, zemina, demižony nebo alespoň velké sklenice, uzávěry.
 • Na samotné osázení stačí dvouhodinovka laboratorního cvičení.
 • K úplnému uzavření demižonu dochází přibližně po 14 dnech, ale záleží na prvním zalití.
 • Funkční demižon může být uzavřen až 10 let, a proto doporučuji tuto práci provést na začátku 8. ročníku a rostlinky si dát zakořenit již během letních prázdnin.

Metody práce:

 • Žáci pracují ve dvojicích. Zvládne ji i žák sám - to je vhodné, když si demižon odnáší domů. Pokud nádoby necháme na okně laboratoře nebo učebny, musíme počítat s tím, že tam budou stát dlouhodobě a že se tam musí všechny vejít. Žáci o nich také častěji diskutují, pokud je společně osázeli. Zpočátku budí osázené nádoby také dost velký zájem ostatních žáků i z jiných ročníků - často se ptají. To je příležitost využít jejich přirozené zvědavosti k vysvětlení životních podmínek rostlin.
 • Pokud je to alespoň trochu možné, použijte k vysázení demižon. Sice se hůře osazuje, ale vzhledem k rychlosti růstu rostlin je vhodnější.

Co si musíme připravit:

 • Zakořeněné rostlinky ve vodě. Osvědčily se např.: břečťan, voděnka, zelenec, papyrus, pepřinec, drobné formy tenury…
 • Květináče, zemina, písek, oblázky.
 • Pětilitrové lahve (např. ze školní kuchyně), demižony alespoň 10litrové, korkové uzávěry.
 • Hodí se knihy o pěstování domácích rostlin, ve kterých se píše konkrétně o používaných rostlinách.
 • Lžíce a vidlička, které se dají velmi dobře využít jako pomůcka při sázení. Pokud osazujeme demižon, lžíci i vidličku připevníme na dlouhé tyčky například použitím hadičky. Používáme v tomto případě malou lžičku, aby prošla úzkým hrdlem.

Hodnocení:

Práci nedoporučuji nijak hodnotit. Ani nevím, jakým způsobem by se hodnotit dala, jelikož se jedná skutečně o pozorování přesahující dobu jednoho roku.

Další doporučení:

 • Protože je pozorování skutečně dlouhodobé, je pracovní list vytvořen jen k přípravě a osázení demižonu. Je vhodné, aby si žáci v sešitě připravili list, do kterého by si po dobu jednoho roku zapisovali poznatky z pozorování.
 • Je zajímavé pozorovat rychlost růstu rostlin ve srovnání s rostlinami zasazenými v květináčích. Po několika týdnech je zcela jasně vidět, že rostlinám v demižonu se mnohem lépe daří. Rychleji rostou a mají svěžejší zelenou barvu. Důvodem je stabilní vlhkost a teplota. Velmi důležitý faktor je také bezprašnost prostředí.
 • Práce je zaměřením spíše biologická, ale vzhledem k motivaci žáků k přírodním vědám a ekologii není od věci ji zařadit. Také se značně odlišuje od prací ostatních. Pro žáky je zajímavá a vyvolává řadu otázek k diskuzi i u žáků, kteří se práce přímo laboratorních cvičení neúčastní.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
433.59 kB
Dokument
Zahrádka v lahvi_ML
docx
430.66 kB
Dokument
Zahrádka v lahvi_PL
docx
543.95 kB
Dokument
Zahrádka v lahvi_TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 3. 2013
Jde o efektní a zajímavý pokus, jak žákům vysvětlit rozdím mezi dýcháním rostlin a fotosyntézou. Z hlediska systémového jde o uzavřený systém, který do jisté míry simuluje uzavřený systém planety Země.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

sklenice, rostliny, písek, substrát, oblázky