Odborný článek

Zahrádka v lahvi

5. 3. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, která vznikla v rámci projektu, měla podpořit propojení biologie, ekologie a chemie vytvořením ekosystému v laboratorním prostředí. Cílem práce Zahrádka v lahvi bylo vyzkoušet si dlouhodobé pozorování, vytvoření modelu funkčního ekosystému, získat základní vědomosti o podmínkách pěstování pokojových rostlin, ověřit si a plně pochopit princip fotosyntézy a dýchání rostlin, vyhledat informace v knihách a encyklopediích.

Cíle:

 • žák vlastními slovy vyjmenuje podmínky, které rostliny potřebují ke svému růstu;
 • žák uvede příklady rostlin suchomilných, vlhkomilných, stínomilných, světlomilných, teplomilých, chladnomilných a rostlin, které potřebují kyselou půdu a které zásaditou, a příklady rostlin nenáročných;
 • žák na základě zadaných/vybraných kritérií (půda, nároky na vlhkost, světlo, teplotu aj.) a s pomocí odborné literatury vybere vhodné rostliny pro "zahrádku v láhvi";
 • žák vlastními slovy popíše, co je to řízkování a jakými způsoby se provádí;
 • žák sází rostliny dle pravidel a volí vhodné vegetativní množení rostlin pro předpěstování sazenic.

Časový plán:

 • Práci je nutno plánovat dlouho dopředu. V první fázi je třeba dát zakořenit sazenice. Trvá to nejméně měsíc.
 • Během této doby se musí sehnat květináče, zemina, demižony nebo alespoň velké sklenice, uzávěry.
 • Na samotné osázení stačí dvouhodinovka laboratorního cvičení.
 • K úplnému uzavření demižonu dochází přibližně po 14 dnech, ale záleží na prvním zalití.
 • Funkční demižon může být uzavřen až 10 let, a proto doporučuji tuto práci provést na začátku 8. ročníku a rostlinky si dát zakořenit již během letních prázdnin.

Metody práce:

 • Žáci pracují ve dvojicích. Zvládne ji i žák sám - to je vhodné, když si demižon odnáší domů. Pokud nádoby necháme na okně laboratoře nebo učebny, musíme počítat s tím, že tam budou stát dlouhodobě a že se tam musí všechny vejít. Žáci o nich také častěji diskutují, pokud je společně osázeli. Zpočátku budí osázené nádoby také dost velký zájem ostatních žáků i z jiných ročníků - často se ptají. To je příležitost využít jejich přirozené zvědavosti k vysvětlení životních podmínek rostlin.
 • Pokud je to alespoň trochu možné, použijte k vysázení demižon. Sice se hůře osazuje, ale vzhledem k rychlosti růstu rostlin je vhodnější.

Co si musíme připravit:

 • Zakořeněné rostlinky ve vodě. Osvědčily se např.: břečťan, voděnka, zelenec, papyrus, pepřinec, drobné formy tenury…
 • Květináče, zemina, písek, oblázky.
 • Pětilitrové lahve (např. ze školní kuchyně), demižony alespoň 10litrové, korkové uzávěry.
 • Hodí se knihy o pěstování domácích rostlin, ve kterých se píše konkrétně o používaných rostlinách.
 • Lžíce a vidlička, které se dají velmi dobře využít jako pomůcka při sázení. Pokud osazujeme demižon, lžíci i vidličku připevníme na dlouhé tyčky například použitím hadičky. Používáme v tomto případě malou lžičku, aby prošla úzkým hrdlem.

Hodnocení:

Práci nedoporučuji nijak hodnotit. Ani nevím, jakým způsobem by se hodnotit dala, jelikož se jedná skutečně o pozorování přesahující dobu jednoho roku.

Další doporučení:

 • Protože je pozorování skutečně dlouhodobé, je pracovní list vytvořen jen k přípravě a osázení demižonu. Je vhodné, aby si žáci v sešitě připravili list, do kterého by si po dobu jednoho roku zapisovali poznatky z pozorování.
 • Je zajímavé pozorovat rychlost růstu rostlin ve srovnání s rostlinami zasazenými v květináčích. Po několika týdnech je zcela jasně vidět, že rostlinám v demižonu se mnohem lépe daří. Rychleji rostou a mají svěžejší zelenou barvu. Důvodem je stabilní vlhkost a teplota. Velmi důležitý faktor je také bezprašnost prostředí.
 • Práce je zaměřením spíše biologická, ale vzhledem k motivaci žáků k přírodním vědám a ekologii není od věci ji zařadit. Také se značně odlišuje od prací ostatních. Pro žáky je zajímavá a vyvolává řadu otázek k diskuzi i u žáků, kteří se práce přímo laboratorních cvičení neúčastní.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
433.59 kB
Dokument
Zahrádka v lahvi_ML
docx
430.66 kB
Dokument
Zahrádka v lahvi_PL
docx
543.95 kB
Dokument
Zahrádka v lahvi_TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 3. 2013
Jde o efektní a zajímavý pokus, jak žákům vysvětlit rozdím mezi dýcháním rostlin a fotosyntézou. Z hlediska systémového jde o uzavřený systém, který do jisté míry simuluje uzavřený systém planety Země.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

sklenice, rostliny, písek, substrát, oblázky