Odborný článek

Kovy 1

6. 2. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Kovy 1 bylo ověření několika základních fyzikálních a chemických vlastností kovů: schopnost charakteristicky barvit plamen, vodivost, vzhled, hustotu atd., vyzkoušení práce s platinovým drátkem, dodržování přesného pracovního postupu, motivace žáků k chemii prostřednictvím atraktivního jednoduchého pokusu, který zvládnou provést sami.

Metody práce:

Žáci pracují samostatně podle postupu práce uvedeného v teoretickém listu.

Časový plán:

Práce je koncipována na jednu vyučovací jednotku. Doporučuji třídu rozdělit na dvě skupiny.

Hodnocení:

Návrh hodnocení metodou tří „S“ – splnění, správnost, souhrnnost.

Splnění: učitel kontroluje, zda žák splnil zadání práce, vyplnil pracovní list správně se všemi požadavky, které byly zadány.

Správnost: učitel kontroluje, zda je práce věcně správná, neobsahuje chyby.

Souhrnnost: učitel kontroluje, zda žák prokázal, že problém pochopil a použil dostatek informačních zdrojů, uplatnil tvořivost a přehled.

Při týmové práci se touto metodou hodnotí hůře, nutno vypozorovat. Do kritérií zahrnujeme také úpravu odevzdaného zápisu.

Poznámky k hodnocení je vhodné žákům sdělit před prací např. v TL, napsáním na tabuli nebo promítnutím.

Varianty práce:

  • Místo platinového drátku lze využít tenký ocelový drátek, ale barvy nejsou tak výrazné. Lepší se jeví využití špejlí namočených do roztoků solí. Fungují stejně dobře jako platinové drátky, možná lépe. Lze využít i tuhu z verzatilky.
  • Další velmi zajímavá možnost, jak si poradit i bez platinového drátku: Roztoky solí si připravte do rozprašovačů (lze využít spreje do nosu z lékárny). Vystříknutím nad plamen kahanu se povedlo, že v drobných kapičkách při padání do plamene bylo dobře vidět zbarvení plamene. Tato varianta se hodí zvlášť pro lihové kahany, protože mají teplotu plamene poměrně nízkou a dost nevýraznou barvu plamene.
  • Žákům dělá často problém rozlišit karmínové zbarvení stroncia a purpurové zbarvení lithia. Doporučuji barvy předem ukázat, např. promítnutím na tabuli.
  • Občas doporučuji mezi neznámé vzorky zamíchat i destilovanou vodu.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
445.31 kB
Dokument
Kovy 1 ML
doc
460.94 kB
Dokument
Kovy 1 PL
doc
458.98 kB
Dokument
Kovy 1 TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 2. 2013
Článek vcelku dobře snaží propojujit poznatky žáků z chemie a fyziky. Ocenit je možno i komplexní přístup autorů k problematice v tom smyslu, že jsou zpracovány materiály pro žáka (TL a PL) i pro učitele (PL).

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Několik sad vzorků solí kovů, stačí jedna sada pro 3 - 4 žáky. Osvědčené soli podle ML. Pro každého žáka lahvička se zředěnou HCl a platinový drátek. Alespoň 20 očíslovaných zkumavek s neznámými vzorky. Na solný roztok: kuchyňskou sůl, lžičku, tyčinku a kádinku.