Odborný článek

Kalorimetrie

30. 1. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané žáky v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, environmentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce kalorimetr bylo ověření získaných znalostí z tématu tepelná výměna, vyzkoušení odhadu konečné teploty, procvičení výpočtu z kalorimetrické rovnice, využití znalostí řešení matematických rovnic ve fyzice, přemýšlení o vzniku tepelných ztrát.

Časová dotace:

 • Práce je možná provést za 1 vyučovací hodinu.
 • Žáci pracují v týmech nebo jednotlivě. Jedná se o jednoduchou a pro žáky velmi dobře zvládnutelnou práci.
 • Experiment je možné velmi dobře provést jako demonstrační pokus, jehož výsledky žáci zpracovávají jednotlivě.
 • Práci plánujeme do výuky po výkladu a procvičení výpočtů na kalorimetrickou rovnici. Po laboratorní práci již zařazujeme písemnou práci.

Žáci řeší, proč se teplota zjištěná experimentálně a teoreticky liší. Vzhledem k tomu, že na základní škole nepočítáme s kapacitou kalorimetru, by je měla v prvním okamžiku napadnout tepelná ztráta vzniklá zahřátím kalorimetru, míchadla a teploměru. Další ztráty vznikají při nalévání vroucí vody do kalorimetru. Ztráty mohou vzniknout i nepřesným naměřením objemů teplé a studené vody (zde pozor na kádinky – žáci je s velkou oblibou používají jako odměrnou nádobu).

Hodnocení:

Hodnotíme zpracování pracovního listu (s výjimkou odhadu konečné teploty žáka). Ve zpracování hodnotíme i úpravu. Učíme tak žáky systematicky a smysluplně zapisovat výsledky měření.

Poznámka:

Při provedení několika experimentů současně doporučuji zprůměrovat konečnou teplotu naměřenou experimentálně. Zpřesní se výsledek a zároveň to dává možnost prodiskutovat kvalitu provedeného měření jednotlivých skupin.

Do pracovního listu není tento úkol záměrně uveden, protože nelze odhadnout počet kalorimetrů na školách.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
444.34 kB
Dokument
Kalorimetr TL
doc
444.34 kB
Dokument
Kalorimetr PL
doc
444.34 kB
Dokument
Kalorimetr ML

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 1. 2013
Článek popisuje standardní laboratorní práci. Pro učitele budou užitečné především přílohy k článku, neboť mu poskytnou veškeré potřebné informace pro patřičné aktivity žáků při dané laboratorní práci.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

pro jedno provedení: směšovací kalorimetr, odměrný válec, rychlovarná konvice, teploměr, kádinka