Odborný článek

Zdravé vaření

23. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Žij zdravě
Spoluautor
Mgr. Kristýna Vadassová

Anotace

Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku. Seriál se zaměřuje především na zdravé stravování. Nabízí aktivní zapojení dětí do procesu přípravy jídla, poznávání zdravých a nezdravých potravin. Tento článek inspiruje k aktivní tvorbě receptu s využitím znalostí o zdravém stravování.

Cíl

Žák vytvoří recept na zdravý pokrm, posléze pokrm uvaří.

1. Příprava receptu

Motivace (5 minut)

Učitel: Co doma jíte? Jakou svačinu si připravujete nebo vám připravují rodiče? Chodíte do restaurací?

Diskuse o tom, zda je lepší chodit do restaurací nebo jíst jídlo doma, jaké suroviny jsou zdravé.

Hlavní část (30 minut)

Děti se rozdělí do skupin po 3 až 4.

Učitel: Zkuste vytvořit recept. Jako suroviny použijte zdravé potraviny, například ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, celozrnné pečivo apod. Recept byste měli zvládnout připravit sami.

Závěr (10 minut)

Až děti úkol dokončí, přichází na řadu prezentace receptů. Každou skupinu ostatní děti poslouchají a poté podaj konstruktivní zpětnou vazbu (první by měla být pochvala a potom připomínka, co by mohlo být na receptu lepší).

2. Prezentace jídla

Úvod (15 minut): 

Děti pokračují v prezentaci a hodnocení receptů z minulé hodiny.

Hlavní část (27 minut):

Děti se rozdělí do skupin podle počtu tak, aby bylo celkově 7 skupin. Každá skupina dostane jiný recept (1. Ovocné kouzlo, 2. Pirátský oběd, 3. Ranní posilnění, 4. Sendvič drsný slečny, 5. Shake it, 6. Sladká ňamka, 7. Vajíčková míchanice). Každá skupina si recept prostuduje a poté recept prezentuje ostatním. Diskuse o tom, v čem jsou tyto recepty lepší/horší než jejich vlastní výtvory.

Závěr (3 minuty):

Učitel dětem zadá domácí úkol – vybrat si jeden z mnoha odprezentovaných receptů a připravit ho doma. (Pozor! U mnoha receptů je nutné zdůraznit, že jim musí pomoci někdo dospělý, např. při vaření brambor, pečení ryby, práci s mikrovlnnou troubou, mixérem, pečení v troubě, přípravě míchaných vajíček.) Na další hodině budou děti vyprávět, jak jim pokrm chutnal.


Užitečné odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.37 MB
PDF
Zdravé vaření

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

recepty, které vytvořili žáci, 7 komiksových receptů.

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví