Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zdravá a nezdravá jídla
Odborný článek

Zdravá a nezdravá jídla

23. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Žij zdravě
Spoluautor
Mgr. Kristýna Vadassová

Anotace

Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku. Seriál se zaměřuje především na zdravé stravování u dětí. Umožňuje dětem zábavnou formou poznat zdravé a nezdravé potraviny a jídla. Tento článek vede žáky k identifikaci potravin a využití znalostí u zdravých a nezdravých potravinách/jídlech.

Cíl

Žák identifikuje zdravé jídlo a nezdravé jídlo.

Motivace (10 minut)

Učitel: Jaké jídlo máte nejraději? Je to, co máte nejraději, zdravé?

Pokud ne, lze dětem navrhnout, aby kombinovaly zdravá a nezdravá jídla. Například pokud mají rády čokoládu, doporučit jim fondue – nakrájet na kousky jablka, hrušky, banán a namáčet je v rozpuštěné čokoládě.

Diskuse.

Hlavní část (20 minut)

Děti dostanou do dvojic učitelem rozstříhané obrázky, na kterých jsou zdravá i nezdravá jídla. Rozdělí je na dvě hromádky. Pokud chtějí, mohou obrázky vybarvit.

Kontrola, diskuse. Děti by měly jmenovat další příklady zdravých a nezdravých potravin.

Závěr (15 minut)

Na závěr si děti upevní získané znalosti. Učitel vysloví název potraviny a děti podle toho, zda je zdravá, či není, buď vyskočí, nebo si dřepnou, např. jablko – vyskočí, hamburger – dřepnou si, voda – vyskočí, sladká limonáda – dřepnou si.


Užitečné odkazy:

www.YesNeYes.cz, www.ZijZdrave.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
630.86 kB
PDF
Zdravá a nezdravá jídla

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

25 obrázků zdravých a nezdravých potravin a jídel pro každou dvojici.

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví