Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Puzzle - zdravý/nezdravý životní styl
Odborný článek

Puzzle - zdravý/nezdravý životní styl

23. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Žij zdravě
Spoluautor
Mgr. Dagmar Bydžovská

Anotace

Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku. Seriál se zaměřuje na zdravé stravování a pravidelný pohyb. Představuje dětem rozdíly mezi zdravým a nezdravým stravování a aktivním či pasivním trávením volného času. Článek nabízí dvě aktivity k upevnění pojmů zdravý/nezdravý životní styl a námět na pohybovou hru s těmito pojmy.

Cíl

Žák si uvědomuje důležitost zdravé stravy a pravidelného sportování.

1. Zdravá strava

Pomůcky: obrázky zdravého a nezdravého stravování.

Úkol

Učitel rozdá žákům obrázky a ti je rozstříhají. Případně může učitel dětem rozdat již rozstříhané obrázky. Děti je složí jako puzzle.

Motivační otázky do diskuse k puzzle (15 minut)

 • Které prostředí se ti více líbí – klidné domácí nebo ve fast foodu?
 • Popiš, co zdravého mají před sebou děti ve fast foodu?
 • Popiš, co zdravého mají před sebou děti doma na stole?

Úkol

Jsi rodič těchto dětí. Vysvětli jim, co je pro ně lepší a vymysli variantu, kde a co si mají dát k obědu, když jsou někde na výletě.

2. Využití volného času

Pomůcky: obrázky aktivního a pasivního trávení volného času.

Úkol

Učitel rozdá žákům obrázky a ti je rozstříhají. Případně učitel rozdá dětem již rozstříhané obrázky. Děti je složí jako puzzle.

Motivační otázky do diskuse k puzzle (15 minut)

 • Kdyby sis měl vybrat způsob trávení volného času, jaký obrázek je ti bližší a proč?
 • Jak dlouho máš dovoleno denně hrát na počítači hry?
 • Proč je pobyt na čerstvém vzduchu lepší než být zavřený v místnosti?

Hra Na semafor (15 minut)

Děti jsou rozděleny do dvou družstev. Na hromádce má každé družstvo kartičky, dítě si vezme z hromádky kartičku. Pokud si myslí, že je na kartičce zdravé jídlo nebo zdraví podporující aktivita, běží s ní k vyznačené metě. Zde ji položí a vrací se na konec svého družstva. Pokud si následující dítě vezme kartičku a myslí, že je na kartičce nezdravé jídlo nebo aktivita nepodporující zdravý životní styl, položí ji na stranu a jde na konec svého družstva. Hra končí, když už na startu nejsou žádné kartičky. Kontrolu provádíme s oběma družstvy společně. Děti si pak mohou udělat obrázky k podobné hře samy.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.cz, www.ZijZdrave.cz

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.03 MB
PDF
PUZZLE

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Mezioborove presahy:

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví