Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Zobrazit na úvodní stránce článků

 • Je kreativita neobyčejná výsada nadaných? – 1. část

  Gymnaziální vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  odborný příspěvek
  Tvořivost představuje samostatný předmět všeobecných diskuzí napříč mezioborovým spektrem, v jehož jednotlivých disciplínách pak nabývá spíše specializovaného a aplikovaného charakteru. Podívejme se, jak se tato debata profiluje v hudebněpedagogickém prostředí, avšak při zachování jejího obecného hlediska. Kreativita je zde sledována jakožto forma myšlení, v rámci čehož zde dochází k rozpoznání krize exaktního nazírání na tuto problematiku a možného východiska z této situace skrze odlišný pohled na charakter hudebnosti a produkt tvůrčího úsilí.
 • Lišejníky – předmluva, sběr a konzervace lišejníků

  Gymnaziální vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  odborný příspěvek
  Tento příspěvek je východiskem k souboru laboratorních úloh a pracovních listů, které autorka vypracovala jako součást své diplomové práce za účelem využití ve vzdělávání, pro zjednodušení práce s lišejníky, tématem zajímavým, avšak ne úplně snadným pro předvádění ve škole. Při sestavování materiálů vycházela především z požadavků závazných kurikulárních dokumentů, jako je RVP a katalog požadavků společné části maturitní zkoušky. Celý soubor materiálů naleznete v příloze článku.
 • Přírodovědná gramotnost - Anotované odkazy

  Základní vzdělávání
  Informativní příspěvek
  Článek obsahuje anotované informační zdroje k tématu přírodovědné gramotnosti. Text byl převzat z kapitoly Přírodovědná gramotnost, která je součástí publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.
  Autor Výzkumný ústav pedagogický v Praze
 • Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro předškolní vzdělávání

  Předškolní vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  odborný příspěvek
  Článek se zabývá metodikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj v mateřských školách - poukazuje na klíčová témata, analyzuje klíčové kompetence v RVP PV, uvádí též příklady využitelných metod.
 • Rozvoj vzdělávání žen na Moravě a ve Slezsku v 19. a na počátku 20. století

  Gymnaziální vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  odborný příspěvek
  Článek pojednává o rozvoji vzdělávání žen na Moravě a ve Slezsku v období od vydání Všeobecného školského řádu dne 6. prosince 1774 až po vydobytí práva na univerzitní vzdělávání. Ač článek mapuje celé období rozvoje dívčího vzdělání od roku 1774, zabývá se především obdobím 19. a 20. počátku století, kdy docházelo k největšímu rozvoji dívčího školství. Článek se zaměřuje na vzdělávání dívek a dívčí školství na Moravě a ve Slezsku a popisuje také důležité mezníky v rozvoji dívčího školství i ty, kterých bylo dosaženo v Čechách, neboť autor považuje za důležité popsat celý rozvoj dívčího školství v České republice. Annotation: Development of women´s education: The article is about educational discrimination of woman before acceptation of the pact ensuring women the right to graduate university degree after the year 1774. Key words: women´s education, girl´s single sex school, coeducation, feminism, grammar school for girls, rigt right to free entry university study for women

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE
AKTUÁLNĚ NEJKOMENTOVANĚJŠÍ ČLÁNKY
NEJČTENĚJŠÍ ZA 30 DNŮ