Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
Základní vzdělávání
5. 11. 2020 0x 2708x
Environmentální duel
Námět do výuky předmětu Zeměpis, rozvíjející matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost. Žáci v průběhu aktivity představí argumenty, kterými podpoří zvolené tvrzení. Argumenty pro diskuzi…
Základní vzdělávání
8. 1. 2015 0x 18479x
Ochrana člověka za mimořádných událostí při živelních pohromách
Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí v živelných pohromách představuje základní seznámení (blok 5 vyučovacích hodin) s danou problematikou určené žákům 6. a 7. ročníku 11. ZŠ Plzeň. Tento…
Základní vzdělávání
6. 4. 2010 0x 12452x
Bydlíme s přírodou – veřejná zeleň
Článek stručně nastiňuje funkce veřejné zeleně ve městech a přináší nápady, jak téma zapracovat do výuky.
Základní vzdělávání
10. 2. 2010 1x 17665x
Domácí ekologie
Šetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí začíná na konci našich paží. To, co můžeme plně ovlivňovat, je naše domácnost a to, jak v ní hospodaříme. Co s věcmi, které dosloužily? Hezká hra je:…
Základní vzdělávání
15. 4. 2009 1x 18338x
Globální problémy Země – voda
Celoškolní projekt „Voda" přispívá k naplňování prevence proti šikaně, klíčovým kompetencím a výuce průřezových témat.
Základní vzdělávání
30. 3. 2009 0x 15328x
Jaká stopa po nás zůstane?
Příspěvek představuje tři navazující vyučovací hodiny na téma nakupování a ekologické stopy, které byly vytvořeny v rámci programu Ekoškola (www.ekoskola.cz). Všechny hodiny jsou vytvořeny dle…
Základní vzdělávání
5. 2. 2009 0x 12283x
Umíme třídit odpad? Aneb jak na to!
Příspěvek reaguje na současnou situaci stále se zvyšujícího množství odpadů, s důrazem správně je třídit a následně recyklovat.
Základní vzdělávání
11. 3. 2008 0x 16224x
Životní prostředí za školou
Příspěvek popisuje realizaci tematického okruhu Lidské aktivity a problémy životního prostředí v rámci Environmentální výchovy. Tematický okruh je realizován projektovým způsobem.
Základní vzdělávání
11. 12. 2006 0x 16854x
Rozvojové cíle tisíciletí
Představení vzorové hodiny (např. Zeměpisu nebo Výchovy k občanství) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit jako inspirace pro…
Základní vzdělávání
7. 4. 2005 0x 21497x
Je svět v ohrožení?
Autorka vysvětluje, jak učit žáky vhodnému přístupu k informacím, jak hodnotit jejich věrohodnost. Žáci se učí získávat a zpracovávat informace z internetu, dostupné literatury, atlasů apod., učí se…
Zobrazeno 10 z 10 položek