Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Základní vzdělávání
23. 6. 2021 0x 2969x
„Přestaňte bít studenty“ aneb Když devítky píší historii
Výuková aktivita je určena žákům druhého stupně základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia, kde se v rámci dějepisu nebo výchovy k občanství probírají dějiny konce 20. století. Dále může…
Základní vzdělávání
12. 12. 2019 0x 8531x
„Přestaňte bít studenty“ aneb Když devítky píší historii
Výuková aktivita je určena žákům druhého stupně základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia, kde se v rámci dějepisu nebo výchovy k občanství probírají dějiny konce 20. století. Dále může…
Základní vzdělávání
23. 10. 2019 0x 8080x
1989 – rok zlomů
Vzdělávací lekce „1989 – rok zlomů“ žákům přibližuje skrze jednoduché aktivity a skupinovou práci s historickými prameny příčiny, průběh a důsledky sametové revoluce v širším kontextu celého roku…
Základní vzdělávání
20. 9. 2018 0x 8135x
„To byl rok 1968“
Cílem aktivity je představit žákům rok 1968 z různých pohledů v rámci „osudových osmiček“, které si v roce 2018 připomínáme, zároveň poukázat na aktuálnost těchto událostí a na jejich vliv na…
Základní vzdělávání
12. 7. 2016 0x 8806x
Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala podivuhodná mise Apolla 13
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s dramatickými okolnostmi letu Apolla 13. Během aktivity budou žáci aktivováni skupinovou prací a kromě posílení čtenářské gramotnosti dojde také k…
Základní vzdělávání
4. 7. 2016 0x 9294x
Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy hokej psal dějiny
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s návrhem základní periodizace období socialismu a na základě dvou hokejových událostí mohou reflektovat dopad velkých dějin do mimo politického prostředí…
Základní vzdělávání
24. 5. 2016 0x 9833x
Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byl spáchán atentát na Roberta F. Kennedyho
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s událostmi roku 1968 ve Spojených státech. Uvažují o platnosti pátého přikázání. Vytvářejí si plastický obraz šedesátých let v USA.
Základní vzdělávání
30. 11. 2015 0x 7779x
Slavné dny pro ZŠ: Den studentů
Aktivita Den studenstva slouží k informování žáků o státním svátku ČR. Při aktivitě metodou skládankového učení zdokonalují svou schopnost práce s textem – vyhledávání a třídění informací. Druhotně…
Gymnaziální vzdělávání
1. 12. 2008 0x 18718x
Myšlenková mapa druhé světové války
Myšlenková mapa umožňuje žákům strukturovat složitý problém období druhé světové války. Srozumitelně a co nejnázorněji řetězí stěžejní informace a pojmy. Usnadňuje zapamatování a ukotvení období…
Základní vzdělávání
16. 6. 2008 0x 12028x
Dokumenty k výuce: Churchillův projev ve Fultonu v březnu 1946
Žáci pracují s dokumentem, který pojmenoval začátek studené války. Jednak vyhledávají informace v textu, jednak se orientují v širších souvislostech. Učí se vnímat nejen stránku obsahovou, ale také…
Základní vzdělávání
5. 3. 2008 0x 9129x
Prohlášení francouzské vlády z 9. května 1950
Příspěvek obsahuje prohlášení francouzské vlády. Úkolem žáků je text podrobně rozebrat a diskutovat o významu dokumentu.
Základní vzdělávání
15. 10. 2007 0x 22284x
Život v šedé zóně
Československá společnost v období normalizace
Zobrazeno 12 z 13 položek