Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
Základní vzdělávání
8. 4. 2019 0x 12259x
Národnostní situace Československé republiky v roce 1921
Žáci s pomocí historického textu a dějepisné mapy určí národnostní menšiny žijící na území nově vzniklé Československé republiky a popíší změny v národnostním postavení Slováků a Němců v novém státě.…
Základní vzdělávání
14. 3. 2016 0x 12457x
Příběhy migrace
Kdo je migrant a jak se jím člověk stane? Jaké zkušenosti mají s emigrací české země? Kdo je vlastně Čech? Jsou nějaká kritéria, na základě kterých může být člověk považován za Čecha? Jak se může…
Základní vzdělávání
3. 11. 2015 0x 12042x
Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy vzniklo Československo
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni se vznikem Československa v roce 1918. Aktivita zařazuje tuto událost do kontextu česko-německých vztahů a zároveň vede k přemýšlení nad možnostmi…
Základní vzdělávání
23. 9. 2015 0x 10991x
Slavné dny pro ZŠ: Den kdy byla podepsána mnichovská dohoda
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s příčinami, výsledky a důsledky mnichovské dohody především v souvislosti se situací ve 30. letech 20. století. Lekce se zaměřuje na rozmanité možnosti…
Základní vzdělávání
11. 2. 2015 0x 11924x
Slavné dny pro ZŠ: Bylo Československo k něčemu dobré?
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s výsledky a průběhem rozpadu Československa v roce 1992. Aktivita zařazuje tuto událost do kontextu česko–slovenských vztahů a zároveň vede k přemýšlení…
Základní vzdělávání
7. 6. 2012 1x 10810x
Česko-polské vztahy
Česko-polské vztahy jsou na Těšínsku ještě i dnes diskutovanou otázkou. Její aktuálnost spočívá v tom, že zde žije přibližně 10 % obyvatel polské národnosti, přičemž některé obce v této oblasti mají…
Základní vzdělávání
18. 4. 2011 0x 26457x
Virtuální hospitace – Dějepis: Únor 1948
Vítězný únor, nebo komunistický puč? Jak se dostali k moci komunisté? Vyučovací hodina dějepisu má přinést žákům vhled do situace v únoru 1948 a otevřít tematický celek komunistické totality v…
Základní vzdělávání
16. 6. 2008 0x 12745x
Dokumenty k výuce: Provolání Národního výboru ke vzniku Československa
Práce s dokumentem, který znamenal počátek Československa, vede žáky k vyhledávání informací v textu i k orientaci v širších souvislostech, učí je vnímat nejen stránku obsahovou, ale také jazykovou.
Základní vzdělávání
11. 4. 2008 0x 18170x
Osobnosti k nezaplacení
Krátkodobý projekt umožňuje žákům podrobněji se seznámit s osobnostmi české kultury, které jsou na současných českých bankovkách. Napomáhá lepší orientaci v našich národních dějinách a má řadu obměn.…
Základní vzdělávání
28. 2. 2008 0x 11320x
Mnichovská dohoda
Příspěvek je zajímavým propojením dějepisu a průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana. V této aktivitě žáci volí prezidenta ČSR a připravují pro něj podklady,…
Zobrazeno 10 z 10 položek