Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (19)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 19 položek
Základní vzdělávání
20. 4. 2016 1x 22944x
Využití periodické soustavy prvků v hodinách matematiky, fyziky a přírodopisu
Článek představuje zajímavou aktivitu propojující chemii s matematikou, fyzikou či přírodopisem.
Základní vzdělávání
15. 12. 2015 0x 7856x
Finanční Matematika pro všechny II.
Článek představuje tři příklady dobré praxe pro rozvoj finanční gramotnosti na základních a středních školách.
Základní vzdělávání
2. 12. 2014 0x 16956x
Matematika v galeriích
Článek přináší inspirace pro hledání souvislostí mezi rozvojem matematické gramotnosti a výtvarnými díly. Obsahuje tři konkrétní (v praxi ověřené) aktivity pro žáky základních škol včetně pracovních…
Základní vzdělávání
28. 3. 2014 0x 10125x
Úlohy pro rozvoj dovedností
Metodická publikace pro učitele základních škol a víceletých gymnázií k rozvoji čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti.
Základní vzdělávání
29. 5. 2013 0x 40566x
Einsteinovy hádanky a jiné hlavolamy
Vybraných sedm hádanek z publikace Einsteinovy hádanky a jiné hlavolamy může posloužit jako trénink mozku, který můžete zařadit do vyučování. Úvodní Einsteinovu hádanku dokáže prý vyřešit jen 2% lidí…
Základní vzdělávání
10. 4. 2013 1x 13162x
Finanční matematika s využitím výpočetní techniky – úvěry
V článku dokumentuji svoje zkušenosti s výukou finanční matematiky na základní škole. Demonstruji využití výpočetní techniky při výuce učiva Finanční matematika v 9. ročníku základní školy. Článek je…
Základní vzdělávání
21. 8. 2012 0x 9504x
Objemný deváťák
Ukázka skupinové aktivity žáků 9. ročníku, v rámci které si procvičí výpočet objemu těles.
Základní vzdělávání
13. 6. 2012 2x 9556x
Tři týdny s finanční matematikou
Článek popisuje některé aktivity použité při práci v tematickém celku Finanční matematika v 9. ročníku.
Základní vzdělávání
12. 6. 2012 0x 18571x
Japonské hlavolamy
Japonské číselné hlavolamy (z nichž je nejznámějším sudoku) k nám pronikají do tzv. rekreační matematiky, lze je ovšem úspěšně využívat ve výuce matematiky k rozvoji logického myšlení, kombinačních…
Základní vzdělávání
29. 3. 2012 0x 27014x
O zebrách
Úlohy typu zebra (dále jen zebry) mají svůj původ v oblasti tzv. rekreační matematiky. Jedná se o logické hříčky, které trénují a utužují postupy logického uvažování, přinášejí radost z úspěšného…
Základní vzdělávání
20. 3. 2012 0x 7523x
S tužkou ke hvězdám
Popis aktivity směřující k nácviku práce se soustavou souřadnic, kterou lze zařadit v sedmém či devátém ročníku (kde je možné poté navázat ve fyzice tématem vesmír).
Základní vzdělávání
7. 12. 2011 1x 12652x
Vánoční jarmark
Příspěvek ukazuje, jakým způsobem je připravován Vánoční jarmark v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2. Příklad dobré praxe seznamuje čtenáře s přípravnou fází, kdy žáci 9. ročníku stanovují cenu…
Zobrazeno 12 z 19 položek