Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (23)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 23 položek
Základní vzdělávání
29. 8. 2022 0x 301x
SEZNAMTE SE: Na pořadu dne je čeština a matika
V minisérii SEZNAMTE SE se autoři zaměřují na propojení seznamovacích a teambuildingových aktivit s konkrétními vzdělávacími obory. Pomocí předkládaných aktivit a dalších vzdělávacích činností, které…
Základní vzdělávání
4. 7. 2022 0x 725x
Nádech–výdech: Tělesná výchova počítá s matematikou a fyzikou
Příspěvek ze série Nádech–výdech propojuje vzdělávací obory Tělesná výchova, Matematika a její aplikace a Fyzika pomocí třech námětů na vzdělávací aktivity, které jsou určené přímo do hodin tělesné…
Základní vzdělávání
17. 12. 2015 0x 5903x
Matematika v galeriích II
Vyžití výtvarných děl pro aktivity v hodinách matematiky s možným zapojením ICT.
Základní vzdělávání
2. 12. 2014 0x 16947x
Matematika v galeriích
Článek přináší inspirace pro hledání souvislostí mezi rozvojem matematické gramotnosti a výtvarnými díly. Obsahuje tři konkrétní (v praxi ověřené) aktivity pro žáky základních škol včetně pracovních…
Základní vzdělávání
13. 3. 2014 0x 20404x
CLIL: Osová souměrnost
Tento článek integruje vzdělávací obsah oborů matematika a anglický jazyk a přináší téma Osové souměrnosti. V pořadí 8. výukový plán je zařazen do publikace Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ…
Základní vzdělávání
21. 8. 2012 0x 9494x
Objemný deváťák
Ukázka skupinové aktivity žáků 9. ročníku, v rámci které si procvičí výpočet objemu těles.
Základní vzdělávání
19. 4. 2012 1x 13325x
Geometrie, GeoGebra a potřeba přesnosti
Cílem článku je představit možnosti prostředí dynamické geometrie (konkrétně programu GeoGebra) na příkladu konstrukce kružnice vepsané a opsané trojúhelníku. Článek se zaměřuje na výhody dynamického…
Základní vzdělávání
13. 12. 2011 0x 9896x
Využití stavebnice při výuce matematiky na základní škole
Hlavní část praktického článku popisuje realizaci výukových aktivit využívajících stavebnici Polydron v planimetrii i stereometrii na základní škole. Uplatňuje především metodu skupinového cvičení…
Základní vzdělávání
6. 12. 2011 0x 10773x
Objevujeme vlastnosti osové souměrnosti
Příklad dobré praxe seznamuje čtenáře s konkrétní vyučovací hodinou, která proběhla v rámci předmětu Matematika v šestém ročníku základní školy Čtyřlístek v Uherském Hradišti. Jedná se o úvodní…
Základní vzdělávání
23. 8. 2011 0x 10825x
Využití dynamické geometrie při výuce v 8. ročníku základní školy
V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 8. ročníku ZŠ na…
Základní vzdělávání
5. 8. 2011 2x 37993x
Krychle jsou vrženy
Popis bloku deseti vyučovacích hodin na téma Krychle (6. ročník). Obsahuje PL a užitečné odkazy, které lze využít nejen pro daný tematický celek.
Základní vzdělávání
30. 5. 2011 2x 10927x
Naše třída
Popis aktivit pro tři vyučovací hodiny matematiky v 9. ročníku (tematický celek Podobnost) nebo v 7. ročníku (tematický celek Poměr)
Zobrazeno 12 z 23 položek