Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Základní vzdělávání
31. 5. 2012 3x 22556x
Druhá mocnina – výzkumný přístup
Jedním z témat výuky matematiky na základní škole je i druhá mocnina přirozeného čísla. Následující text se snaží metodicky obsáhnout toto téma a inspirovat k pojetí aktivizujícímu žáky k přemýšlení,…
Základní vzdělávání
7. 9. 2011 0x 8432x
Hrátky s desetinnými čísly
V článku jsou popsány tři aktivity s prvky činnostního učení, ve kterých si žáci procvičí počítání s desetinnými čísly. V jedné z aktivit je také okrajově zahrnuto učivo českého jazyka.
Základní vzdělávání
29. 6. 2011 0x 8172x
Vylušti tajenku
Materiál v první aktivitě umožňuje zopakování obecných poznatků o celých a racionálních číslech ve větách, se kterými následně žáci pracují v dalších dvou aktivitách – přiřazují písmena a luští…
Základní vzdělávání
1. 7. 2009 0x 7278x
Logická matematická soutěž – pokračování 1
Dvě nová zadání soutěžního testu s uvedeným správným řešením úloh.
Základní vzdělávání
28. 5. 2009 0x 14035x
Logická matematická soutěž
Informace o vzniku a organizaci matematické soutěže v SPŠ v Novém Městě nad Metují je doplněna ukázkou soutěžního testu s uvedeným řešením úloh.
Základní vzdělávání
28. 4. 2009 0x 13517x
Prokládání polynomiální funkce zadanými body
Článek představuje polynomiální interpolace, tj. prokládání polynomiální křivky danými body, ve formě výukového materiálu (nejen) k samostudiu pro nadané žáky. Tento materiál může být odrazovým…
Základní vzdělávání
2. 9. 2008 0x 25983x
Matematická rozcvička jako prostředek k rozvíjení požadovaných kompetencí
Procvičování pamětního počítání zábavnou formou.
Základní vzdělávání
7. 8. 2008 0x 13552x
Pavoučí matematika
Autorka příspěvku nabízí ukázku tematicky zaměřené výuky, která se uskutečnila v rámci vyučovacího předmětu matematika. Stěžejní náplň byla realizována ve třech částech (během jednoho týdne). První…
Základní vzdělávání
21. 1. 2008 0x 21084x
Písemná práce z matematiky
Aktivita je zaměřená na možnost volby žáků při řešení matematických úloh s následnou diskusí, podle čeho úlohy vybírali.
Gymnaziální vzdělávání
7. 9. 2007 0x 12643x
Matematické soupeření - aktivizující prvek v hodině matematiky
Návrh na zpestření hodiny matematiky u mladších žáků (8. třída ZŠ, 3. ročník osmiletého nebo 1. ročník šestiletého gymnázia) při procvičování řešení úloh s využitím lineárních rovnic o jedné neznámé.…
Základní vzdělávání
29. 8. 2005 0x 23474x
Aritmetické rozcvičky
V příspěvku je popsáno několik rozcviček s aritmetickou a algebraickou tematikou. Ke všem rozcvičkám je připojen komentář, jak s úlohami pracovat a jak je při výuce matematiky použít.
Základní vzdělávání
14. 3. 2005 0x 15627x
Několik nestandardních úloh k tematickému okruhu Číslo a proměnná
V následujícím příspěvku je uvedeno několik nestandardních úloh k tematickému okruhu Číslo a proměnná. Uvedené příklady mohou přispívat k rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů, k…
Zobrazeno 12 z 12 položek