Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (22)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 22 položek
Základní vzdělávání
19. 5. 2020 0x 8801x
Jak se dobře ptát žáků a jak rozproudit diskuzi ve výuce?
Ptáme se celý život. Mnohé pedagogické metody jsou postaveny na otázkách. Umíme ale s nimi správně pracovat? Používáme ty správné strategie? Jak žáky „vyprovokovat“ k větší aktivitě v hodinách?…
Základní vzdělávání
16. 2. 2012 2x 12551x
Učíme se navzájem (zaměřeno na metakognici). Blok hodin o čínských obtížích s podzemní vodou
Zvolená metoda se přímo nabízí pro rozvíjení schopnosti žáků záměrně využívat takový způsob čtení, který je vhodný vzhledem k textu a jejich čtenářskému záměru, tedy vnímat, proč a jak čtou …
Základní vzdělávání
14. 2. 2012 0x 17354x
Čtení s předvídáním (zaměřeno na vysuzování)
Učitel využije k výukové situaci text, o němž ví, že je o trochu náročnější, než jaké jeho žáci čtou. Cílem aktivity je posílit dovednost žáka orientovat se v textu a aplikovat při čtení vhodné…
Základní vzdělávání
31. 1. 2012 1x 9265x
Diskusní pavučina (zaměřeno na sdílení)
Dvouhodinovka věnující se práci s částí novely Petry Soukupové K moři, konkrétně s částí kapitoly Cesta. Ve čtené kapitole se čtenář setká s hlavními postavami příběhu a zobrazí se mu velmi…
Základní vzdělávání
14. 12. 2011 0x 6672x
Aktuální politické téma a jeho prezentace politiky a dalšími osobnostmi v médiích – polemika jako téma hodiny slohu
Tato vyučovací hodina je zaměřena na percepci konkrétního mediálního sdělení a na jeho další využití našimi politiky a umělci v médiích. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích a ve skupinách. V rámci…
Základní vzdělávání
19. 7. 2011 1x 7180x
Tvorba a využití trojrozměrných modelů ve výuce zeměpisu
Příspěvek se zabývá tvorbou a využitím trojrozměrných modelů ve výuce zeměpisu, povinně volitelných předmětů či v rámci průřezových témat, krátce tuto činnost charakterizuje a díky propojení k dvěma…
Základní vzdělávání
20. 10. 2010 0x 15847x
Strukturovaný životopis – Curriculum vitae
Žáci na základě smyšleného osudu fiktivní osoby, který sami ve skupinách vytvoří, zpracují strukturovaný životopis a žádost o zaměstnání.
Základní vzdělávání
31. 8. 2010 0x 9811x
Setkání s handicapem – řízené čtení
Práce s krátkými úryvky z knihy Už zase skáču přes kaluže s využitím metod kritického myšlení je zaměřena na témata OSV. Tato lekce je součástí většího tematického bloku zaměřeného na dětské hrdiny v…
Základní vzdělávání
22. 6. 2010 0x 13412x
Aktivita: Vezmi si chlebíček
Pro práci s vnímáním kultury a kulturních rozdílů může sloužit jako zdroj inspirace metodický materiál Czechkid, který je volně přístupný na internetu (www.czechkid.cz). V této aktivitě se zaměříme…
Základní vzdělávání
24. 5. 2010 0x 20335x
Aktivita: Není čert jako čert
Jedna z aktivit pro multikulturní výchovu z publikace Dvakrát měř, jednou řež z autorské dílny společnosti Člověk v tísni o. p. s.
Základní vzdělávání
23. 9. 2008 0x 13116x
Pohádky od Světlušky
Zvýšit čtenářskou gramotnost a podpořit zájem žáků o četbu můžeme i poslechem pohádky, reprodukované školeným hereckým hlasem. Zajímavé a inspirující je propojení poslechu s vyjádřením vlastních…
Základní vzdělávání
20. 8. 2008 0x 8129x
Vyšehrad
Jak žákům přiblížit jedno z nejznámějších míst Prahy?
Zobrazeno 12 z 22 položek