Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Základní vzdělávání
16. 6. 2023 2x 1421x
Analýza nenávistných projevů na internetu
Příspěvek představuje plán vyučovací hodiny se zaměřením na analýzu nenávistných projevů na internetu. Žáci analyzují konkrétní diskuzi pod článkem na vybraném zpravodajském portálu.
Základní vzdělávání
2. 6. 2023 0x 576x
Reklama na Instagramu
Ukázka rozboru textu na sociální síti Instagram z perspektivy tzv. komunikační nauky o českém jazyku. Žáci v ní pracují s takovými texty, se kterými se patrně mimo školu běžně setkávají, ale…
Základní vzdělávání
14. 12. 2011 0x 8161x
Aktuální politické téma a jeho prezentace politiky a dalšími osobnostmi v médiích – polemika jako téma hodiny slohu
Tato vyučovací hodina je zaměřena na percepci konkrétního mediálního sdělení a na jeho další využití našimi politiky a umělci v médiích. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích a ve skupinách. V rámci…
Základní vzdělávání
13. 12. 2011 0x 7863x
Diskutované politické téma a jeho využití v hodině slohu (Radar na území České republiky)
Cílem vyučovací hodiny je představit atraktivní politické téma, konkrétně možnost ohrožení území ČR teroristickými útoky a možnost zásahu našeho území vojenskými raketami.
Základní vzdělávání
10. 11. 2011 0x 9897x
Titulní strana
Titulní strana je interaktivní lekce pro výuku dějin světových velmocí na přelomu 19. a 20. století, období zvaného „belle époque“ nebo také „fin de siécle“. Výstupem projektu je poster – titulní…
Gymnaziální vzdělávání
31. 3. 2010 6x 29868x
Virtuální hospitace - Mediální výchova: Reklamní slogan
Zamysleli jste se někdy nad tím, jak a čím reklama působí na příjemce, jaký účel je sledován neustálým opakováním stejných reklam? Co je potřeba k vytvoření reklamy, která zaujme, je vtipná a má…
Základní vzdělávání
28. 7. 2008 0x 22615x
Maminka vždy ví
Cílem aktivity je uvědomění si různých rovin, které jsou obsažené v mediálním sdělení. Aktivita nabízí otázky, které si lze klást při rozboru jakékoli televizní reklamy.
Základní vzdělávání
28. 4. 2008 0x 19619x
Není zpráva jako zpráva
Jak poznáme špatné zpravodajství? Obvykle je plné hodnotících soudů a neověřených tvrzení. V lekci se žáci naučí hodnotící soudy rozpoznat, seznámí se také se základními principy svobody slova a…
Základní vzdělávání
24. 4. 2008 0x 10777x
Integrace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura
Pracovní listy s metodikou pro výuku komunikace a slohu s integrací OSV pro 6. ročník.
Základní vzdělávání
17. 3. 2008 0x 20108x
Všudypřítomná média
Aktivita umožňuje představit volební kampaň jako specifický typ reklamního sdělení. Při hře na PR agenturu žáci navrhují volební kampaň a aplikují své zkušenosti s komerční reklamou a jejími…
Základní vzdělávání
4. 2. 2008 0x 92284x
Řeč novinových titulků
Většina z nás celkem spolehlivě dokáže rozlišit sdělení pocházející ze seriózních nebo bulvárních médií. Dokážeme však pojmenovat, čím se tato sdělení liší a jaké mají charakteristické znaky? Víme,…
Základní vzdělávání
2. 10. 2007 0x 10569x
Krátké prózy 2. poloviny 20. století - Hrabal, Ajvaz
Příspěvek je zaměřen na osobnostní a sociální výchovu. Týká se poznávání lidí, vzájemných lidských odlišností a hledání a hodnocení těchto odlišností.
Zobrazeno 12 z 12 položek