Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (18)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 18 položek
Předškolní vzdělávání
14. 2. 2023 1x 2894x
O vodě
Voda jako element, který je pro náš život nepostradatelný, nás učí si ji užívat, ale také chránit a přemýšlet o jejím koloběhu. To vše najdete v tomto Povídání o vodě, které se zaměřuje na rozvoj…
Předškolní vzdělávání
7. 10. 2022 0x 3737x
Jak bojovat s dětským lhaním pomocí terapeutických pohádek?
Článek pojednává o příčinách lhaní u předškolních dětí a popisuje možnosti, jak můžeme lhaní u těchto dětí eliminovat, například také pomocí výchovně-psychologických pohádek, které patří mezi…
Předškolní vzdělávání
3. 9. 2018 0x 23108x
Těšíme se do školy
Tato obsáhlá lekce lze rozdělit na více lekcí, aktivity a činnosti vás mohou provázet celým týdnem, tudíž si s dětmi můžete „hrát“ na školu celý týden. Jednotlivé činnosti a aktivity lze opakovat v…
Předškolní vzdělávání
5. 11. 2014 0x 16239x
Džungle
Hodina pohybové výchovy zaměřená na pohybovou orientaci a zdolávání překážek.
Předškolní vzdělávání
11. 9. 2013 0x 23230x
Šmoulování
Téma je motivováno Šmoulími kamarády a využívá období vstupu do MŠ na počátku školního roku, kdy se vytvářejí nové vztahy mezi dětmi i dospělými v novém prostředí. Šmoulové jsou, tak jako lidé,…
Předškolní vzdělávání
15. 5. 2012 0x 66011x
...hrajeme si, dovádíme, pozor, ať se nezraníme...
Příspěvek nabízí hry, činnosti a aktivity zaměřené na upevňování základních pohybových dovedností a ochranu zdraví v období zimních aktivit.
Předškolní vzdělávání
26. 2. 2012 0x 14568x
Noc se skřítky
Večerní a noční akce pro děti, které se nebojí vypravit se v noci do školky za skřítky. Loňské spaní ve školce se dětem moc líbilo a také rodiče byli moc spokojeni, že mohli v klidu odejít na místní…
Předškolní vzdělávání
2. 12. 2010 0x 19184x
3. „Justýna a lež“
Příspěvek se zaměřuje na mravní výchovu dětí. Učí děti rozlišovat, co je dobré a co špatné chování, vnímat rozdíl mezi pojmy pravda a lež. Vede k uvědomění si, že je lepší říci pravdu, než lhát a…
Předškolní vzdělávání
11. 6. 2010 0x 30899x
Justýna a kouzelná slovíčka – 2. část
Integrovaný blok je druhou částí projektu „Justýna a slušné chování”, jehož cílem je vytvoření a postupné respektování „Pravidel soužití ve třídě”. Všechny činnosti jsou zaměřené zejména na verbální…
Předškolní vzdělávání
4. 6. 2010 3x 38451x
Justýna a slušné chování
Projekt zaměřený na seznámení se základními pravidly společenského chování, vytváření přátelského prostředí a pozitivní atmosféry v kolektivu dětí v MŠ. Vyvrcholením je společné vyvození a postupné…
Předškolní vzdělávání
10. 12. 2009 0x 30135x
Klubíčka přátelství
Činnosti zaměřené na prosociální chování dětí v mateřské škole. Činosti lze libovolně kombinovat a zařazovat během dne.
Předškolní vzdělávání
6. 3. 2009 0x 84966x
Naše rodina
Integrovaný blok zaměřený na seznámení dětí s rodinou, její funkcí, pochopení postavení a vztahů mezi jejími členy.
Zobrazeno 12 z 18 položek