Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (23)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 23 položek
Předškolní vzdělávání
18. 4. 2019 0x 10146x
Dyslektici v mateřinkách?
Jsou nebo nejsou? Docela by se mohlo zdát, že tento problém se předškolních dětí netýká. Porucha učení zvaná dyslexie je častým projevem špatných výsledků ve školní práci dětí.
Předškolní vzdělávání
4. 3. 2015 0x 17928x
Už brzy půjdu do školy
Ukázka nabízí pěkně zpracované dva české obyčeje \"Posvícení\" (konec října) a svátek Svatého Martina (11. listopadu) pro učitelky mateřských školek nebo přípravných tříd. Děti si procvičí řeč,…
Předškolní vzdělávání
17. 2. 2014 0x 17726x
Kouká Mína do komína: práce s říkankou
Článek nabízí několik básniček pro děti v předškolním věku, které se učí právě vyvozovat a rozpoznávat ve slově samohlásku „A“, souhlásku „M“, skupiny slabik „BĚ, PĚ, VĚ“ a skupinu souhlásek „Ď, Ť, Ň…
Předškolní vzdělávání
13. 1. 2014 0x 26269x
Logopedické pohádky: Pavlík a dalekohled, Malá lesní víla
Článek předkládá ukázku z knihy Logopedické pohádky: Příběhy k procvičování výslovnosti autorek Jany Havlíčkové a Ilony Eichlerové. Ukázky jsou doplněny o náměty pro práci s pohádkami.
Předškolní vzdělávání
18. 12. 2013 0x 19285x
Hrajeme si s říkadly
Článek nabízí náměty na různorodé aktivity inspirované českými lidovými říkadly. Jedná se o jednoduché karty s obrázky a krátkou úvodní motivací, kdy předškolní děti a žáci mladšího školního věku…
Předškolní vzdělávání
1. 2. 2012 0x 31528x
Jablíčko se kutálelo
Program inspirovaný podzimní přírodou. Příspěvek nabízí možnosti, jak využít jablíčko při rozvíjení poznávání, výslovnosti, pohybové koordinace, dramatizace, tvořivosti, sociability i vztahu k…
Předškolní vzdělávání
7. 9. 2011 0x 15025x
Jane and a little star – Jana a hvězdička
Lekce angličtiny, která navazuje na program Jana a hvězdička. Autorka při seznamování dětí s angličtinou využívá motivace příběhu, přihlíží k vzájemnému propojování námětu, vzájemné návaznosti, ke…
Předškolní vzdělávání
26. 4. 2011 0x 23763x
Orofacionální cvičení a jeho význam při rozvoji řeči
Orofacionální cvičení je cvičením mluvidel. Zaměřuje se na činnost obličejových svalů, polykání a řečový projev. Hraje významnou roli při rozvoji řeči a při lepší a efektivnější edukaci či reedukaci…
Předškolní vzdělávání
23. 11. 2009 1x 58677x
Cvičení pro správné mluvení
Text se zabývá cvičením pro správné dýchání a cviky mluvidel. Pedagog si může vybrat právě ta, která potřebuje ve své praxi. Každé cvičení má svůj název a návod. Je určeno mateřským, praktickým a…
Předškolní vzdělávání
13. 7. 2009 0x 79959x
Ranní rituály
Inspirace, jak zařadit říkadla a básně jako motivaci pro činnosti v MŠ. Ukázka realizace tzv. ranního rituálu.
Předškolní vzdělávání
10. 7. 2009 0x 25470x
Náměty na řečovou výchovu
Příklady aktivit podporujících rozvoj řeči poskytne dětem zábavu i rozvoj jejich schopností.
Předškolní vzdělávání
8. 12. 2008 0x 49130x
Logopedie ve školce 3. část – náměty a hry
Příspěvek představuje další možný způsob logopedického programu – nabízí různé náměty her a činností podporujících správný řečový rozvoj dítěte.
Zobrazeno 12 z 23 položek