Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (5)
Zobrazení:
Zobrazeno 5 z 5 položek
Gymnaziální vzdělávání
26. 4. 2010 1x 21379x
Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Lidská sexualita a etika
Pomocí brainstormingu si žáci uvědomí, které etické problémy vznikají v souvislosti s lidskou sexualitou. O těchto otázkách diskutují ve skupinách, odpovědi zaznamenávají na postery.
Gymnaziální vzdělávání
17. 2. 2009 0x 19113x
Smoke aneb Moderní je nekouřit
Kouření postupně přestává být společensky tolerovanou aktivitou, přesto s ním začínají stále mladší žáci základních škol. Projekt nabízí pohled na toto aktuální téma z hlediska různých vzdělávacích…
Gymnaziální vzdělávání
25. 7. 2008 0x 14698x
Výživa a sport, základy fitness
Týdenní tematický kurz, jehož cílem je seznámit se se základními principy výživy, objasnit si základní pojmy a zásady sportovního tréninku a osvojit si základní znalosti i dovednosti v oblasti…
Gymnaziální vzdělávání
9. 1. 2008 0x 12675x
První pomoc a ochrana člověka za mimořádných událostí
V projektu se žáci seznamují se zásadami poskytování první pomoci a s pravidly ochrany člověka za mimořádných událostí. V rámci projektu je rozvíjena řada klíčových kompetencí, projekt má výrazný…
Gymnaziální vzdělávání
24. 9. 2007 0x 13939x
Výchova ke zdraví a Tělesná výchova
Integrace obsahu vybraných témat vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do vyučovacího předmětu Tělesná výchova
Zobrazeno 5 z 5 položek