Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Gymnaziální vzdělávání
10. 1. 2018 0x 7994x
Migrace – kdo a za jakých podmínek může vstoupit a pobývat na území ČR?
Na základě konkrétních příběhů žáci analyzují, jak stát upravuje, kdo a za jakých podmínek může překročit státní hranice a pobývat a pracovat na jeho území. Žáci také zjišťují, jak funguje volný…
Gymnaziální vzdělávání
27. 10. 2011 1x 18337x
Kolonialismus konce 19. a počátku 20. století
Blok 5 hodin určený k zopakování dosavadních znalostí žáků o zámořských objevech a počátcích kolonialismu, seznámení se s pokračujícím obsazováním cizích území evropskými mocnostmi (důraz na jejich…
Gymnaziální vzdělávání
4. 1. 2010 0x 12098x
World Factbook jako zdroj geografických informací
Seznámení s databází World Factbook, tvorba tematických map v Kmlfactbook.
Gymnaziální vzdělávání
31. 7. 2009 0x 10697x
Alternativní doprava
Doprava a cestování jsou civilizačním fenoménem, který ovlivňuje celou řadu oblastí života společnosti. Následující příspěvek nabízí několik možných návodů, jak k tomuto tématu přistoupit. Cílem by…
Gymnaziální vzdělávání
13. 4. 2009 0x 12742x
Trvale udržitelný rozvoj – energie dnes a zítra
Příspěvek přináší soubor námětů a aktivit, vedoucích k zamyšlení a hledání možností trvale udržitelného rozvoje na poli energetiky.
Gymnaziální vzdělávání
7. 7. 2008 0x 13170x
Co je to vlastně Evropa?
Zamyšlení nad podstatou Evropy, na tím, co ji utváří, co mají její státy společného apod. - formou praktické činnosti žáků.
Gymnaziální vzdělávání
9. 7. 2007 0x 11613x
Užití exponenciální rovnice ve středoškolské praxi
Příspěvek ukazuje užití teorie exponenciální rovnice v běžné středoškolské praxi. V uvedeném příkladu jde o propojení matematiky s významnou geografickou disciplínou - demografií.
Gymnaziální vzdělávání
27. 12. 2006 0x 12094x
Rozvojová spolupráce - pro a proti (integrace průřezového tématu VMEGS)
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Geografie nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může…
Gymnaziální vzdělávání
8. 8. 2005 0x 17069x
Děti na Zemi
Praktický příspěvek je zaměřen na popis aktivit, při kterých si žáci uvědomují, že ne všechny děti na Zemi mají rovnocenné podmínky. V některých regionech jsou děti ohrožovány válkami, nemocemi,…
Zobrazeno 9 z 9 položek