Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Gymnaziální vzdělávání
13. 9. 2021 0x 2536x
Pedosféra – návrhy do výuky
Tento článek si klade za cíl sdílet výsledky ročního projektu zaměřeného na kritická místa kurikula zeměpisu v prvním ročníku středních škol se širokou odbornou komunitou. V rámci projektu Příprava a…
Gymnaziální vzdělávání
30. 3. 2015 0x 9786x
Krajinu číst, krajinu popisovat, krajinu zažívat
Krajina je všude kolem nás. Ale co to vlastně je krajina? Neexistuje jediná správná definice krajiny. Můžeme ji pokládat za „výřez“ prostoru, který nás obklopuje. Krajina na rozdíl od přírody vzniká…
Gymnaziální vzdělávání
12. 9. 2011 0x 16890x
Virtuální hospitace – Geografie: Terénní zeměpisná exkurze
Žáci během terénní zeměpisné exkurze navštíví meteorologickou stanici ve Svratouchu, přírodní památku Pivnice, dále pak provedou komplexní geografický průzkum sídla Proseč a na závěr zamíří do…
Gymnaziální vzdělávání
22. 3. 2010 0x 21139x
Virtuální hospitace - Geografie: Hydrogeografie
Žáci kvinty se v rámci fyzické geografie zabývají hydrosférou. V úvodu je zopakováno probrané učivo, poté jsou žáci formou výkladu mimo jiné seznámeni se základní charakteristikou oceánů a rozdělením…
Gymnaziální vzdělávání
7. 9. 2009 0x 10205x
Vzduch stokrát jinak – zatím dvacetkrát
Příspěvek nabízí dvacet námětů, jak se dá na vzduch pohlížet. Dvacet možností pro krátké prezentace studentů, které mohou sloužit jako vstupní aktivita k tématu atmosféra. Jedná se spíše o nápady,…
Gymnaziální vzdělávání
16. 8. 2009 0x 10100x
Pralesy
Příspěvek nabízí několik aktivit pro žáky vztahujících se k tématu původního lesa na území Česka.
Gymnaziální vzdělávání
15. 4. 2009 0x 9991x
Spojené státy mexické v digitální podobě
Seznámení s Mexikem pomocí volně dostupných GIS aplikací ArcExplorer a ArcReader.
Gymnaziální vzdělávání
15. 1. 2009 0x 11071x
Učíme se pracovat v Arc Exploreru
Žáci si vyzkoušejí pracovat v prostředí geografických informačních systémů, vytvoří slepou mapu, jednoduchý kartogram a lokalizovaný diagram.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 74760x
Ekologická katastrofa Aralského jezera
Proč Aralské jezero vysychá? Jak jsou ovlivněny životy místních obyvatel? Lze tuto katastrofu zastavit? Nebo zmizí jezero z mapy Asie? Na tyto a jiné otázky naleznou žáci odpověď v hodinách popsaných…
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 12889x
Geologie jako samostatný předmět
Vyučovací předmět Geologie je koncipován jako samostatný předmět, seznamuje žáky s postavením zemského tělesa ve vesmíru, se zákonitostmi jeho stavby a mechanismů apod. Podporuje také pozitivní vztah…
Gymnaziální vzdělávání
5. 9. 2008 0x 8670x
Klima a vegetace
V pracovním listu, který je doplňkem k učebním textům Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou, získávají žáci dovednost využívat informace, které poskytují klimadiagramy Sao Paula a Antofagasty …
Gymnaziální vzdělávání
9. 7. 2007 0x 18637x
Historie měření Země a vesmíru
Úhlová měření, Eratosthenes a antická astronomie, odhady vzdáleností a velikosti Měsíce a Slunce, paralaxa hvězd
Zobrazeno 12 z 13 položek