Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (6)
Zobrazení:
Zobrazeno 6 z 6 položek
Gymnaziální vzdělávání
14. 11. 2011 0x 18820x
Virtuální hospitace – Biologie: Proteosyntéza eukaryot
Virtuální hospitace je pokusem o srozumitelné a přehledné vysvětlení syntézy bílkovin na základě dosavadních poznatků a logického uvažování žáků. Složité proteosyntetické děje jsou žákům…
Gymnaziální vzdělávání
17. 1. 2011 0x 15520x
Virtuální hospitace - Biologie: Osmotické jevy v buňce
Hodina představuje jedno z možných využití experimentálně pojaté laboratorní práce, v tomto případě pro úvod do statistické analýzy dat. Směřuje k naplnění taxonomicky vyšších cílů, implementuje do…
Gymnaziální vzdělávání
2. 3. 2010 0x 9428x
Metody práce s různými zdroji informací v přírodovědných předmětech
Rozvíjení jakékoli kompetence žáků vyžaduje promyšlenou strategii učitele, který si při plánování vyučovacího procesu musí rozmyslet postupné kroky, které jsou nejvhodnější k dosažení stanoveného…
Gymnaziální vzdělávání
17. 9. 2008 0x 9931x
Mikroskop z kapky vody
Tento experiment se zabývá pozorováním mikroorganismů žijících ve vodě. K realizaci pokusu je použit mikroskop vytvořený z kapky vody. V článku je vysvětlen princip celého jevu z hlediska geometrické…
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 19900x
Země, Voda, Oheň, Vzduch
Vyučovací předmět Přírodověda je integrovaný předmět se vzdělávacím obsahem uspořádaným do tematických okruhů – hmota, země, voda, vzduch, oheň a energie. Žáci v něm rozvíjí dovednost vytvářet a…
Gymnaziální vzdělávání
5. 8. 2008 0x 7539x
Komentovaný soubor vybraných biologických preparátů
Článek informuje o obsahu e-learningového kurzu „Komentovaný soubor vybraných mikroskopických preparátů“ a možnostech jeho využití ve výuce středoškolské biologie.
Zobrazeno 6 z 6 položek