Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (30)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 30 položek
Gymnaziální vzdělávání
4. 3. 2014 0x 13863x
Záhadný paleontologický objev
Výuková aktivita žáky seznamuje s hlavním smyslem a cíli vědecké práce. Žáci pracují jako tým paleontologů, jejichž cílem je z dostupných informací vytvořit rekonstrukci záhadného tvora. Žáci při…
Gymnaziální vzdělávání
14. 11. 2011 0x 23759x
Virtuální hospitace – Biologie: Proteosyntéza eukaryot
Virtuální hospitace je pokusem o srozumitelné a přehledné vysvětlení syntézy bílkovin na základě dosavadních poznatků a logického uvažování žáků. Složité proteosyntetické děje jsou žákům…
Gymnaziální vzdělávání
16. 8. 2011 0x 11904x
Laboratorní práce – Lišejníky: lišejníkové látky
Tento článek je pátým námětem ze souboru laboratorních prací věnujících se lišejníkům. V přílohách je uveden zdrojový text k celému seriálu a pracovní list k tématu Lišejníkové látky.
Gymnaziální vzdělávání
4. 8. 2011 0x 15980x
Laboratorní práce – Lišejníky: pohlavní rozmnožování
Tento článek je čtvrtým námětem ze souboru laboratorních prací věnujících se lišejníkům. V přílohách je uveden zdrojový text k celému seriálu a pracovní list k tématu Pohlavní rozmnožování.
Gymnaziální vzdělávání
3. 8. 2011 0x 15777x
Laboratorní práce – Lišejníky: nepohlavní rozmnožování
Tento článek je třetím námětem ze série laboratorních prací zaměřených na lišejníky. V přílohách naleznete zdrojový soubor materiálů a zvlášť vyčleněný pracovní list k laboratorní práci na téma…
Gymnaziální vzdělávání
22. 7. 2011 0x 28983x
Laboratorní práce - Lišejníky: řez stélkou
Tento článek je druhým námětem ze souboru laboratorních prací zaměřených na lišejníky. V přílohách je uveden zdrojový soubor materiálů a pracovní list k laboratorní práci na téma Řez stélkou.
Gymnaziální vzdělávání
19. 7. 2011 0x 24387x
Laboratorní práce – Lišejníky: typy stélek
Tento článek je prvním ze souboru laboratorních prací zaměřených na lišejníky. V přílohách je uveden zdrojový text k celému souboru laboratorních prací a pracovní list k laboratorní práci na téma…
Gymnaziální vzdělávání
16. 6. 2011 0x 9708x
Cesty za poznáním NP a CHKO ŠUMAVA
Terénní exkurze poskytují jedinečnou možnost propojení výuky a praktického poznávání. Příspěvek popisuje přírodovědnou exkurzi na Šumavu, jejíž součástí může být i poznávání technických památek.
Gymnaziální vzdělávání
8. 2. 2011 0x 16093x
Paleontologická exkurze na lokalitu příbojové facie ČKP Velim
Paleontologická exkurze pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií je směřována do příbojové facie české křídové pánve. Zabývá se fenoménem tzv. příbojové neboli příbřežní facie a…
Gymnaziální vzdělávání
17. 1. 2011 0x 19279x
Virtuální hospitace - Biologie: Osmotické jevy v buňce
Hodina představuje jedno z možných využití experimentálně pojaté laboratorní práce, v tomto případě pro úvod do statistické analýzy dat. Směřuje k naplnění taxonomicky vyšších cílů, implementuje do…
Gymnaziální vzdělávání
2. 3. 2010 0x 12841x
Metody práce s různými zdroji informací v přírodovědných předmětech
Rozvíjení jakékoli kompetence žáků vyžaduje promyšlenou strategii učitele, který si při plánování vyučovacího procesu musí rozmyslet postupné kroky, které jsou nejvhodnější k dosažení stanoveného…
Gymnaziální vzdělávání
18. 1. 2010 0x 34656x
Virtuální hospitace – Biologie: Měkkýši
Při hodině na téma Měkkýši (morfologické znaky a prostředí plžů, mlžů a hlavonožců) pracují žáci ve třech skupinách. Každá studuje z učebnice a vypisuje do připravené tabulky vnější stavbu těla jedné…
Zobrazeno 12 z 30 položek