Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Gymnaziální vzdělávání
9. 11. 2023 0x 650x
Anorganické kyseliny s využitím Wolfram Alpha
Aktivita popisuje využití nabídky informací okruhu Chemistry s cílem vyhledat a roztřídit významné anorganické kyseliny (případně jejich vlastnosti), správně je česky pojmenovat a posoudit relevanci…
Gymnaziální vzdělávání
26. 9. 2011 0x 22251x
Virtuální hospitace - Chemie: Vlastnosti vodíku a kyslíku v pokusech
Výchozí situací pro chemické experimentování je grafické znázorňování pozorovaných faktů. Žákům je navrhnut výběr pojmů, je zakresleno schéma, kde jsou šipkami vyznačeny vztahy. Žáci postupně toto…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18108x
Přírodovědný stacionář
Příklad pětidenního kurzu, během něhož žáci zpracovávají úkoly z fyziky, chemie, biologie a zeměpisu týkající se biotopu dané oblasti, místního klimatu atd.
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2008 0x 21074x
Přírodovědná cvičení
Sledovaný příklad dobré praxe ukazuje nově pojaté zařazení tradičních laboratorních cvičení z fyziky, biologie a chemie do ŠVP a následně do výuky.
Gymnaziální vzdělávání
15. 1. 2008 2x 14036x
Chemie a mediální výchova – 1. část
Příspěvek poskytuje náměty na realizaci některých tematických okruhů Mediální výchovy v chemii.
Gymnaziální vzdělávání
4. 1. 2008 0x 15305x
Prvky V.A skupiny (15. skupiny) a VI.A skupiny (16. skupiny) periodické soustavy prvků
Obsahem článku jsou pracovní listy zaměřené na vlastnosti, přípravu, výrobu a využití prvků V.A skupiny (15. skupiny), VI.A skupiny (16. skupiny) a jejich sloučenin, dále jsou to pracovní listy…
Gymnaziální vzdělávání
4. 12. 2007 0x 14005x
Hra Riskuj! na téma „p-prvky“
Další sada otázek do hry Riskuj!, tentokrát na téma „p-prvky“. Jedná se o aktivizující hru, která velkou měrou motivuje žáky k dalšímu získávání poznatků v oblasti Člověk a příroda.
Gymnaziální vzdělávání
14. 6. 2007 0x 18368x
"Chemický cirkus" v laboratoři chemie
Příspěvek se zabývá přípravou a prezentací chemických pokusů před veřejností. Je tvořen souborem 10 experimentů, ke kterým jsou vypracovány protokoly, informační texty a plakáty. Náměty mohou sloužit…
Gymnaziální vzdělávání
28. 5. 2007 0x 17102x
Chemikův horoskop
Klasický referát už v době internetu prakticky nemá smysl zadávat, žáci většinou informace jen kopírují a nijak s nimi nepracují. Příspěvek vybízí k sestavení fiktivního chemikova horoskopu. Žák je…
Gymnaziální vzdělávání
12. 4. 2007 0x 11228x
AZ-kvíz aneb Znáte s-prvky?
Aktivita AZ-kvíz s podtitulem "Znáte s-prvky" byla sestavena podle stejnojmenné TV hry jako pomůcka pro aktivní a zábavné opakování probraného tématu v chemii. Hra je určena žákům gymnázií a lze ji…
Gymnaziální vzdělávání
30. 3. 2007 0x 13780x
Bouřka ve zkumavce
Pokus "bouřka ve zkumavce" slouží jako pomůcka učiteli při probírání tématu oxidace, popřípadě při probírání tématu síra a její sloučeniny (kyselina sírová) nebo při tématu mangan a jeho sloučeniny …
Zobrazeno 11 z 11 položek