Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Gymnaziální vzdělávání
30. 9. 2011 0x 9648x
Obsahy ploch a programový systém Mathematica
S technicky nadanými žáky lze řešit i úlohy, které na základě jednoduchých postupných úvah vedou k rovnicím analyticky neřešitelným. Takové rovnice pak lze řešit a vizualizovat např. pomocí systému…
Gymnaziální vzdělávání
15. 2. 2010 0x 20231x
Virtuální hospitace - Matematika a její aplikace: Goniometrické rovnice
V hodině se řeší aplikační úloha z geometrie, užívají se odhady, práce s grafy a výpočty. Žáci znají základní vlastnosti goniometrických funkcí a základní techniky řešení goniometrických rovnic.
Gymnaziální vzdělávání
26. 1. 2010 0x 13851x
Čtení textu přes zkumavku s vodou
Žáci se v životě setkávají i s jinými optickými prvky, než jsou čočky a zrcadla. Jedna z variant, jak ukázat vlastnosti spojné čočky netradičně, je pomocí zkumavky naplněné vodou.
Gymnaziální vzdělávání
25. 1. 2010 0x 12588x
Závodní dráha s rovinným zrcadlem
Běžně v životě používáme rovinná zrcadla (mytí se, úprava vlasů, holení apod.), ale málokdy si uvědomujeme, jaký obraz zrcadlo vytváří. Jednoduchým experimentem si mohou žáci sami ověřit vlastnosti…
Gymnaziální vzdělávání
19. 1. 2010 0x 15216x
Válcové zrcadlo
S válcovým zrcadlem se žáci ve škole často nesetkávají, přesto v řadě vědeckých center (tuzemských i zahraničních) jsou tato zrcadla používána v různých bludištích a dalších atrakcích. Velmi…
Gymnaziální vzdělávání
9. 7. 2009 0x 9628x
Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 7. část
Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.
Gymnaziální vzdělávání
27. 5. 2009 0x 7718x
Řešení problému se čtvercem
Tři různá řešení jedné geometrické úlohy. Každé řešení od žáků vyžaduje jiný stupeň matematických dovedností.
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2008 0x 12042x
Anatomie v matematice
Tento příklad dobré praxe ukazuje možnosti využití výpočetní techniky v hodinách matematiky s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Gymnaziální vzdělávání
5. 6. 2008 0x 6185x
Hodina matematiky s přítelem počítačem – společné tečny kuželoseček
Určení společných tečen elipsy a paraboly graficky i analyticky. Využití programů Cabri geometrie a Derive.
Gymnaziální vzdělávání
15. 1. 2008 0x 9667x
Univerzální Simpsonův vzorec
Jediný vzorec pro objemy známých těles, modifikace platí též pro obsahy některých obrazců, zdůvodnění a výzkum platnosti
Gymnaziální vzdělávání
4. 12. 2007 0x 9043x
Shodná zobrazení
Článek se zabývá shodnými zobrazeními. Obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady jednoduchých konstrukcí jednotlivých typů shodných zobrazení.
Gymnaziální vzdělávání
13. 7. 2007 0x 13970x
Analytická geometrie v Excelu
Využití prostředí Excel při výuce analytické geometrie na gymnáziu
Zobrazeno 12 z 13 položek