Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Gymnaziální vzdělávání
7. 6. 2017 0x 9703x
Jak motivovat žáky v matematice k nejvyšším cílům Bloomovy taxonomie?
V článku je popsána výuková aktivita, která motivuje žáky k hlubšímu pochopení probrané látky formou kooperace a kolaborace za použití moderních ICT formou tvorby sady testových úloh z matematiky na…
Gymnaziální vzdělávání
9. 1. 2013 0x 8385x
Využití programu GeoGebra při výuce finanční gramotnosti
Příklad dobré praxe seznamuje čtenáře s konkrétní vyučovací hodinou, která proběhla v Gymnáziu Omská v Praze 10 – Vršovicích v rámci volitelného semináře Praktická matematika. Semináře se účastnili…
Gymnaziální vzdělávání
30. 9. 2011 0x 9554x
Obsahy ploch a programový systém Mathematica
S technicky nadanými žáky lze řešit i úlohy, které na základě jednoduchých postupných úvah vedou k rovnicím analyticky neřešitelným. Takové rovnice pak lze řešit a vizualizovat např. pomocí systému…
Gymnaziální vzdělávání
23. 8. 2011 0x 40629x
Časové průběhy napětí a proudu při nabíjení a vybíjení kondenzátoru
Kondenzátory jsou důležité elektrotechnické součástky a technicky zaměření žáci (resp. studenti) by měli znát základní charakteristiky elektrického proudu procházejícího obvodem při nabíjení či…
Gymnaziální vzdělávání
9. 2. 2011 0x 8345x
Matematická logická soutěž - pokračování 2
Informace o vzniku a organizaci matematické soutěže na SPŠ v Novém Městě nad Metují je doplněna ukázkou soutěžního testu s uvedeným řešením úloh. Předkládám třetí soubor úloh vhodných do soutěže pro…
Gymnaziální vzdělávání
31. 5. 2010 0x 14452x
Virtuální hospitace - Matematika a její aplikace: Procvičování základních vlastností polynomických a racionálních funkcí
Prostřednictvím hry si žáci ve skupinkách opakují a procvičují základní vlastnosti polynomických a racionálních lomených funkcí. Hra Pexeso je zprostředkována pomocí prezentace a dataprojektoru.
Gymnaziální vzdělávání
15. 2. 2010 0x 19800x
Virtuální hospitace - Matematika a její aplikace: Goniometrické rovnice
V hodině se řeší aplikační úloha z geometrie, užívají se odhady, práce s grafy a výpočty. Žáci znají základní vlastnosti goniometrických funkcí a základní techniky řešení goniometrických rovnic.
Gymnaziální vzdělávání
14. 12. 2009 0x 64944x
Příklady z finanční matematiky v základních a středních školách
V posledních letech je ve školství stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních a středních škol. Základy finanční matematiky jsou postupně implementovány do programu nejen škol…
Gymnaziální vzdělávání
27. 5. 2009 0x 7541x
Řešení problému se čtvercem
Tři různá řešení jedné geometrické úlohy. Každé řešení od žáků vyžaduje jiný stupeň matematických dovedností.
Gymnaziální vzdělávání
10. 6. 2008 0x 8980x
Řešení rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami – jednoduše a s úsměvem
Zkušenosti s výukou učiva o řešení lineárních rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami. Využití znaménkové metody při řešení tohoto typu nerovnic.
Gymnaziální vzdělávání
18. 1. 2008 0x 28107x
Grafy goniometrických funkcí v Excelu
Využití prostředí Excel při výuce teorie grafů na gymnáziu
Gymnaziální vzdělávání
12. 10. 2007 0x 40947x
Grafy funkcí v Excelu
Využití prostředí Excel při výuce teorie grafů na gymnáziu
Zobrazeno 12 z 13 položek