Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (91)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 91 položek
Základní vzdělávání
8. 3. 2006 0x 7143x
Působení magnetické síly na plechovku
Jednoduchý motivační pokus - oba póly magnetu plechovku přitahují.
Základní vzdělávání
6. 3. 2006 0x 30655x
Měření délky
Scénáře dvou vyučovacích hodin psané formou rozhovoru učitele se žáky.
Základní vzdělávání
6. 3. 2006 0x 21534x
První Newtonův zákon
Ukázka vyučovací hodiny, ve které se žáci seznamují s 1. Newtonovým zákonem (zákon setrvačnosti).
Základní vzdělávání
31. 1. 2006 0x 9067x
Může Frantík přetáhnout Pepíka?
Článek objasňuje výsledek přetahování dvou osob provazem; výsledek zdánlivě odporuje třetímu Newtonovu zákonu.
Gymnaziální vzdělávání
12. 4. 2005 0x 12759x
Energie v nás a kolem nás
V praktickém příspěvku je popsán projekt, při němž žáci připravují "vědeckou" konferenci zabývající se energií. Žáci pracují v týmech, nejasnosti konzultují s pedagogem, při konferenci předvádějí…
Základní vzdělávání
5. 4. 2005 0x 18682x
Celoškolní projekt - Světlo
V příspěvku autorka popisuje celoškolní projekt na téma Světlo. Projektu předcházela asi půlroční příprava, při níž žáci připravovali vystoupení, pokusy, výrobky, referáty a obrázky k danému tématu.…
Základní vzdělávání
19. 1. 2005 0x 16074x
Pokusy s
V článku jsou uvedeny ukázky zajímavých pokusů vztahujících se k měření elektrického odporu vodiče (rezistoru) a zjišťování závislosti odporu na vlastnostech vodiče prováděných pomocí jednoduchých a…
Zobrazeno 12 z 91 položek