Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (118)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 118 položek
Gymnaziální vzdělávání
18. 5. 2010 1x 21088x
Aktivita: Najděte pět rozdílů
Praktická aktivita k rozvoji kritického čtení mediálních textů využitelná ve výuce mediální a multikulturní výchovy.
Gymnaziální vzdělávání
14. 5. 2010 0x 9514x
Cizinci v ČR
Hlavní podstatou projektu je u žáků vyvolat zájem o problematiku mezilidských vztahů, vytváření pozitivního vztahu k sobě i k ostatním.
Gymnaziální vzdělávání
29. 4. 2010 0x 8636x
S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?
Aktivita zabývající se předsudky a stereotypy a jejich vlivem na naše jednání.
Gymnaziální vzdělávání
26. 4. 2010 0x 10443x
Národ a jeho smysl
Materiál je inspirací pro práci ve společenskovědním semináři. Obsahuje texty o roli národa, jeho smyslu a úloze ve společnosti. Nabízí metodu práce s těmito dokumenty.
Gymnaziální vzdělávání
26. 4. 2010 1x 19131x
Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Lidská sexualita a etika
Pomocí brainstormingu si žáci uvědomí, které etické problémy vznikají v souvislosti s lidskou sexualitou. O těchto otázkách diskutují ve skupinách, odpovědi zaznamenávají na postery.
Gymnaziální vzdělávání
26. 3. 2010 1x 13575x
Trochu jinak o Evropském parlamentu
Evropský parlament je jednou ze základních institucí EU. Povědomí o něm a jeho činnosti je však minimální. Proto je tu interaktivní flashová prezentace Evropský parlament v patnácti kapitolách, která…
Gymnaziální vzdělávání
4. 1. 2010 0x 11849x
Debatní liga v angličtině
Uspořádání školní debatní ligy v anglickém jazyce a její realizace ve 2 kolech. V debatování soutěží týmy o třech členech, kteří se dozvědí téma dva týdny před soutěží. Zvolená témata jsou…
Gymnaziální vzdělávání
23. 11. 2009 0x 9680x
Cesta České republiky do Evropské unie
Příspěvek nabízí návrh dvou kompletních vyučovacích hodin včetně klíčových kompetencí, očekávaných výstupů a návrhů aktivit.
Gymnaziální vzdělávání
5. 11. 2009 0x 8629x
Bojovníci proti totalitě
Ve školním roce 2008/2009 se tým žáků Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnil celostátního projektu Ministerstva obrany ČR v kategorii televizní magazín – ústředním tématem byly události z…
Gymnaziální vzdělávání
11. 6. 2009 0x 15831x
Aborigines a ti druzí – minulost a současnost některých domorodých skupin obyvatelstva v různých částech světa
Příspěvek pojednává o pěti domorodých skupinách obyvatelstva z různých koutů světa (Aboriginci, Berbeři, Eskymáci, Indiáni a Kurdové). Nedílnou součástí má být poznání jejich běžného života v…
Gymnaziální vzdělávání
20. 2. 2009 0x 8734x
Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury – volitelný kurz muzeologie na gymnáziu
Žáci prostřednictvím systematického a souvislého výkladu o muzeích získají hlubší a intenzivnější vztah k české národní kultuře, nazírané však v evropském (celosvětovém) kontextu.
Gymnaziální vzdělávání
30. 1. 2009 0x 9928x
Začínáme se školním parlamentem V.
Chcete mít ve škole dobře fungující žákovský parlament? Nevíte kde začít? Hledáte konkrétní aktivity, které by podpořily jeho vznik a činnost? Zde naleznete kroky vedoucí k založení školního…
Zobrazeno 12 z 118 položek