Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Odborné vzdělávání
5. 6. 2013 1x 12811x
Studentská obchodní snídaně
Obchodní snídaně jsou základní prvkem konceptu, který z Anglie přinesla do českého prostředí franšízová společnost Business for Breakfast ČR, s. r. o. Představuje novou generaci zjednodušeného…
Odborné vzdělávání
13. 11. 2012 0x 10499x
Financování bydlení
Článek pojednává o problematice finanční gramotnosti, o financování bydlení, což je aktuální celospolečenský problém, který se bezprostředně dotýká dnešní generace na středních školách, a dříve či…
Odborné vzdělávání
11. 6. 2012 1x 9099x
Využití SMS zpráv ve výuce předmětu písemná a elektronická komunikace
Jedním z úkolů odborného předmětu písemná a elektronická komunikace na střední odborné škole je naučit žáky oboru veřejnosprávní činnost sestavit, upravit a správně napsat adresu obchodního či jiného…
Odborné vzdělávání
8. 12. 2011 0x 6491x
Krok za krokem k prvnímu roku nové maturity
Příspěvek je detailním popisem zkušeností učitelů střední odborné školy v Blansku s celým několikaletým procesem zavádění nové maturity z anglického jazyka. Příspěvek přináší také zevrubnou metodicko…
Odborné vzdělávání
11. 11. 2011 0x 13142x
Zkušenosti z výuky cizích jazyků novými metodami
Článek se zabývá používáním inovativních metod a forem práce v oborech vzdělání obchodní akademie a ekonomické lyceum. Popisuje zkušenosti z výuky cizích jazyků s využitím inovativních metod a forem…
Odborné vzdělávání
19. 10. 2011 0x 11946x
Fiktivní firma – zásady tvorby katalogu
Shrnutí, přizpůsobení a zkušenosti z předmětu fiktivní firma při tvorbě nabídkového katalogu pro obchodní styk mezi fiktivními firmami a pro prezentaci na akcích sítě CEFIF a to především na…
Odborné vzdělávání
18. 10. 2011 0x 11894x
Tvorba prezentací ve fiktivní firmě
V tomto článku naleznete tipy pro tvorbu prezentací fiktivní firmy. Jedná se jednak o zásady, jak vytvořit dobrou prezentaci, tak také o rady, čeho se při tvorbě prezentace vyvarovat a na co si dát…
Odborné vzdělávání
11. 11. 2010 1x 13354x
Finanční gramotnost - příklady dobré praxe
Tento příklad dobré praxe má vést žáky k zamyšlení nad tím, jak ovlivnit své chování a jednání v budoucím životě - na jaké spotřební zboží či služby jsou si ochotni půjčit i nemalé částky a podstatně…
Odborné vzdělávání
31. 5. 2010 0x 11049x
Vy umíte vyrobit – my umíme prodat
Projektové vyučování je moderní didaktická metoda, při níž žáci řeší reálné komplexní úkoly. Pracují týmově, jednají s úřady, firmami, zjišťují fakta, názory, navrhují řešení. Učitel se stává koučem,…
Odborné vzdělávání
28. 5. 2010 0x 11622x
Projektová didaktická metoda při výuce ekonomických předmětů
Projektové vyučování je moderní didaktická metoda, při níž žáci řeší reálné komplexní úkoly. Pracují týmově, jednají s úřady, firmami, zjišťují fakta, názory, navrhují řešení. Učitel se stává koučem,…
Odborné vzdělávání Spomocník
11. 9. 2009 0x 10512x
Využití interaktivní tabule v matematice
Příklad dobré praxe je ukázkou použití interaktivní tabule při zavedení grafu exponenciální funkce. Pomůže žákům efektivně zopakovat grafy již dříve poznaných funkcí (lineární funkce s absolutní…
Odborné vzdělávání Spomocník
11. 9. 2009 1x 16145x
Majetek podniku a jeho členění
Příklad dobré praxe je ukázkou využití několika aktivizačních metod, které se při vyučování neustále prolínají - metody brainstormingu, metody problémového vyučování a metody skupinového řešení…
Zobrazeno 12 z 13 položek