Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (7)
Zobrazení:
Zobrazeno 7 z 7 položek
Základní vzdělávání
27. 1. 2016 0x 14354x
Využití ICT technologií v běžné výuce hudební výchovy na základních školách
Hudební výchova – využití ICT technologií v běžné výuce hudební výchovy na základních školách.
Základní vzdělávání
25. 7. 2011 0x 18354x
Betlém jako námět pro hudebně-výtvarnou činnost
Inspirace k tvořivé aktivitě čerpající z lidových forem zobrazení tradičního tématu, a to jak ve znějící, tak i ve vizuální rovině zpracování.
Základní vzdělávání
11. 5. 2009 0x 33857x
Muzikoterapie – relaxace, kreativita a emocionalita hudby
Inspirace pro vyučovací hodinu na téma „Hudební rozmanitosti“ zaměřená na Muzikoterapii. Lze ji využít jako blok vyučovacích hodin Muzikoterapie v rámci Hudební výchovy, ale také samostatně v dalších…
Základní vzdělávání
14. 5. 2008 0x 33540x
Hudební abeceda
Metodický postup při výuce základních tónů stupnice C dur.
Základní vzdělávání
6. 2. 2008 0x 9988x
Hledáme zvukové dvojče
Příspěvek obsahuje zajímavý nápad na poslechovou činnost v HV. Jde o procvičování sluchu – schopnosti soustředit se na zvukové podněty. Při aktivitě je kladen důraz na spolupráci a komunikaci žáků.…
Základní vzdělávání
6. 2. 2008 0x 19329x
Rytmus – společný jmenovatel hudby a pohybu
Příspěvek popisuje zkušenosti z hudebně pohybového workshopu zaměřeného na rytmické cítění, hru na tělo, souhru spolupráce skupiny na základě imitace. Zkušenosti autorky a popis jednotlivých činností…
Základní vzdělávání
16. 2. 2007 0x 32337x
Hudební nástroje v hodinách hudební výchovy
Žáci si během dvou hodin vytvoří přehled o druzích hudebních nástrojů, jejich základních vlastnostech a využití.
Zobrazeno 7 z 7 položek