Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „zrakové postižení“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
Základní vzdělávání
3. 9. 2020 0x 5958x
Digitální technologie jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se SVP a nadaných (1. část)
Žákům, kteří to potřebují, je státem poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření…
Odborné vzdělávání
16. 12. 2015 0x 10415x
Hospodaření rodiny
Článek pojednává o problematice finanční gramotnosti, o hospodaření rodiny. Cílovou skupinou výuky jsou žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Tito žáci patří k nejohroženějším skupinám…
Speciální vzdělávání
24. 1. 2013 1x 10252x
Sledování podmínek pro vzdělávání žáků se zrakovým postižením - 2. část
Druhý díl článku poskytuje informace vycházející z odpovědí ředitelů šesti speciálních škol v řízeném rozhovoru o podmínkách připravených pro vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Z těchto výpovědí…
Speciální vzdělávání
21. 1. 2013 0x 12155x
Sledování podmínek pro vzdělávání žáků se zrakovým postižením - 1. část
Pro zajištění rovných příležitostí ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením je žádoucí dosáhnout srovnatelných podmínek pro realizaci jejich vzdělávání ve všech formách speciálního vzdělávání tj.…
Speciální vzdělávání
19. 6. 2012 0x 9566x
Vzdělávání žáků se zrakovým postižením – 3. část
Třetí část seriálu Vzdělávání žáků se zrakovým postižením se zabývá podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na zřízení pozice asistenta pedagoga.…
Speciální vzdělávání
14. 5. 2012 0x 20611x
Vzdělávání žáků se zrakovým postižením – 1. část
Seriál o vzdělávání žáků se zrakovým postižením se věnuje aktuálními tématu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V plynulém textu článku se budou vzájemně prolínat obecné informace o…
Základní vzdělávání
30. 3. 2012 0x 9180x
Jak se žije dětem s postižením
Jak se žije dětem s postižením je publikace z nakladatelství Portál, ve které se autorka Helena Chvátalová zabývá problematikou pěti typů zdravotního postižení dětí ‒ Downův syndrom, zrakové…
Základní vzdělávání
6. 12. 2011 0x 9938x
Jak nevidomý žák vidí chemické reakce
Články s touto problematikou na Metodickém portále chybí a je nutno říci, že zrakově postižených žáků integrovaných do běžných škol je možná více, než bychom si asi mysleli.
Předškolní vzdělávání
5. 8. 2011 1x 21657x
Zkušenosti z integrace dítěte s postižením zraku
Příspěvek zaměřený na předávání zkušenosti z integrace dítěte s postižením do běžné mateřské školy.
Speciální vzdělávání
10. 4. 2006 0x 16866x
Tvorba ŠVP na ZŠ samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením
Ukázky z pracovních verzí ŠVP.
Zobrazeno 10 z 10 položek