Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Hospodaření rodiny
Odborný článek

Hospodaření rodiny

16. 12. 2015 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Ivana Arnoštová
Spoluautor
Eva Rathouska-Grmelova

Anotace

Článek pojednává o problematice finanční gramotnosti, o hospodaření rodiny. Cílovou skupinou výuky jsou žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Tito žáci patří k nejohroženějším skupinám, co se týče finančního hospodaření a zneužívání. Získávají poznatky a návyky velmi obtížně a pro jejich upevnění je nutné volit speciální pedagogické metody. Jedná se o mladé lidi na prahu dospělosti (16–25 let), kteří jsou sice svéprávní, ale ne vždy dokáží správně vyhodnotit situace, do kterých se dostanou. Jsou snadno zneužitelní a manipulovatelní.

Celý blok byl rozdělen na dílčí části. Každá část směřovala k určitému cíli, např. odpovědi na otázku, vyřešení úkolu, dle úrovní a postižení jednotlivých žáků.

Rodinný rozpočet (min 2 hodiny)

Učitel si s žáky vypráví o fungování rodiny, aplikací na zkušenosti z vlastní rodiny, o významu peněz, pomocí návodných otázek směřujeme k odpovědím na tyto otázky:

 • Co jsou to peníze?
 • Kdo sestavuje rodinný rozpočet?
 • Jaký je rozdíl mezi příjmem a výdajem domácnosti?

Příjmy rodiny (min 2 hodiny)

Učitel používá výklad, návodné otázky. Dále společně s žáky přiřazuje kartičky (pomůcka při výuce) a odhaduje výši příjmů. Uplatňovány jsou také zkušenosti z rodiny. Poté se pokračuje hrou ANO – NE, kterou lze přizpůsobit pro různé úrovně a postižení jednotlivých žáků.

Pedagog s žáky směřuje k odpovědím na tyto otázky:

 • Patří do příjmů plat?
 • Patří do příjmů důchod?
 • Patří do příjmů sociální dávky?
 • Patří do příjmů půjčky?
 • Patří do příjmů platba za nákup?
 • Dokážeš vyjmenovat oblasti příjmů své rodiny?

V navazující aktivitě pak žáci hledají na kartičkách všechny příjmy.

Výdaje rodiny (min 2 hodiny)

Učitel používá výklad, návodné otázky, přiřazování kartiček. Společně s žáky odhaduje výši výdajů. Uplatňovány jsou také zkušenosti z rodiny. Poté se pokračuje hrou ANO – NE, kterou lze přizpůsobit pro různé úrovně a postižení jednotlivých žáků.

Pedagog s žáky směřuje k odpovědím na tyto otázky:

 • Patří do výdajů nájemné?
 • Patří do výdajů platba za elektřinu?
 • Patří do výdajů nákup v obchodě?
 • Patří do výdajů spoření?
 • Patří do výdajů plat, mzda, výdělek?
 • Dokážeš vyjmenovat oblasti výdajů své rodiny?

V navazující aktivitě pak žáci hledají na kartičkách všechny výdaje.

Upevnění poznatků (průběžně)

Tato oblast je zařazena na konec výukového bloku nebo při probírání jiných témat, které obsahově souvisí s probíraným tématem (např. mzdy, pracovní smlouva apod.). Tato část slouží také ke kontrole toho, zda si žák poznatky osvojil. Toto zjišťujeme pomocí všech použitých aktivit.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
11.72 kB
Dokument
Příjmy, výdaje
docx
12.7 kB
Dokument
Příloha - Zvyšování finanční gramotnosti žáků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Arnoštová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence E a J
 • Kompetence k řešení problémů
 • porozumět zadání úkolu nebo rozpoznat jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému buď samostatně nebo s vedením jiných lidí navrhnout způsob řešení;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence E a J
 • Personální a sociální kompetence
 • být finančně gramotný.
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence E a J
 • Matematické kompetence
 • aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.

Průřezová témata:

 • Odborné vzdělávání
 • Člověk a svět práce

Nutné pomůcky:

pracovní listy, kartičky ANO – NE, kompenzační pomůcky – počítač s hlasovým výstupem, speciální psací potřeby, dataprojektor, interaktivní tabule