Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „průřezové téma“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (36)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 36 položek
Základní vzdělávání
3. 6. 2020 0x 5511x
Sněhurka (francouzská verze)
Autorka sepsala námět na hodinu literatury zaměřující se na pohádku Sněhurka a její verzi ve francouzské podobě. Pro využití této inspirace je nutné si vyhradit dvě vyučovací hodiny. Téma se prolíná…
Základní vzdělávání
14. 11. 2018 0x 6423x
Komplementární přístup k environmentálnímu vzdělávání
Článek v první části shrnuje několik teoretických východisek environmentálního vzdělávání, ze kterých autor vychází ve své vlastní koncepci. V další části článku reflektuje svoji osobní zkušenost s…
Základní vzdělávání
25. 11. 2014 0x 13123x
Kontroverzní témata ve výuce
Tento článek se věnuje práci s kontroverzními tématy ve výuce. Poskytuje obecnější vhled do problematiky a nabízí několik argumentů, proč je dobré se ke kontroverzi postavit raději čelem než otočit…
Základní vzdělávání
31. 5. 2013 0x 16801x
CLIL a Rámcové vzdělávací programy
Článek seriálu Implementace CLILu do české školy z 5. kapitoly příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. st. ZŠ ukazuje, jak Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) umožňuje…
Odborné vzdělávání
19. 6. 2012 0x 10871x
Vaříme po evropsku – projektový den k Evropskému dni jazyků
Příspěvek seznamuje se žákovským projektem zaměřeným na multikulturní výchovu a podporu výuky cizích jazyků. Do projektu jsou zapojeni žáci všech oborů a tříd. Každá třída má za úkol připravit…
Základní vzdělávání
24. 5. 2012 18x 8498x
Co chtějí učitelé měnit v osnovách
Už od roku 2008 probíhá monitorování kurikulární reformy. Postupně se uskutečnilo sledování na mateřských a základních školách, základních školách speciálních a v rámci projektu Kurikulum G i na…
Neformální vzdělávání Spomocník
29. 3. 2012 0x 4799x
Jde to … aneb integrace v zájmovém vzdělávání v praxi
Jak probíhá pilotáž vzdělávací programu v průřezovém tématu „Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ z projektu „Klíče pro život“v keramickém kroužku DDM v Ústí nad Labem.
Odborné vzdělávání
16. 12. 2010 0x 8779x
K průřezovému tématu Člověk a svět práce
Příspěvek vyzdvihuje význam průřezového tématu Člověk a svět práce v rámci kurikula počátečního středního odborného vzdělávání. Toto průřezové téma doplňuje odborné znalosti a dovednosti žáků o…
Základní vzdělávání
9. 3. 2010 0x 24211x
Jak na průřezová témata
Autor se ve svém teoretickém příspěvku zabývá otázkou, jak realizovat průřezová témata v rámci ŠVP. Komentuje a hodnotí tři hlavní způsoby takových realizací na základě analýz z 11. ZŠ Plzeň.
Základní vzdělávání
1. 10. 2009 0x 10978x
Jak pracovat s tématy udržitelného rozvoje ve vyučování
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je novým požadavkem na kurikulum českého vzdělávání. Pedagogové mohou VUR vnímat jako další navyšování množství učiva, které je již teď v řadě předmětů obtížné…
Odborné vzdělávání Spomocník
17. 9. 2009 0x 12442x
Odporový můstek ze všech stran
Příklad dobré praxe je příkladem využití průřezových témat ve výuce odborných předmětů s elektrotechnickým zaměřením (a nejen jím). Výuka vychází ze čtyř základních bodů strategie vyučování odborných…
Základní vzdělávání
17. 8. 2009 0x 5219x
Velká Británie diskutuje o zahrnutí ateismu do školní výuky
Do britského kurikula by se dle požadavků odborníků měla vedle dalších předmětů zařadit i výuka o ateismu. Nový školní předmět by mohl být zařazen do výuky již na prvních stupních základních škol.
Zobrazeno 12 z 36 položek