Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „přípravné třídy“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Předškolní vzdělávání
20. 6. 2018 0x 14221x
Jak rozvíjet řeč a komunikaci v přípravné třídě – 3. díl
Článek nabízí aktivity pro rozvoj lexikálně-sémantické roviny řeči: rčení, shoda a odlišnost, materiály a morfologicko-syntaktické roviny: jednotné a množné číslo, malované čtení, gramaticky chybně…
Předškolní vzdělávání
19. 6. 2018 0x 16304x
Jak rozvíjet předmatematické představy v přípravné třídě? – 4. díl
Příspěvek nabízí poutavé aktivity, které rozvíjí předmatematické dovednosti předškoláků s využitím sněhových koulí či šišek, postav samotných dětí, přírodnin, geometrických tvarů i pěnových kostek.
Předškolní vzdělávání
29. 5. 2018 1x 16126x
Jak rozvíjet řeč a komunikaci v přípravné třídě – 2. díl
Článek nabízí aktivity pro rozvoj lexikálně-sémantické roviny řeči: popisování obrázku, vyhledávání neshod na obrázku, dějová posloupnost, nadřazené a podřazené pojmy, synonyma, protiklady, homonyma,…
Předškolní vzdělávání
8. 9. 2015 0x 12491x
Romské děti ze sociálně vyloučených lokalit předškolního věku a jejich příprava na školu
Tento článek pojednává o problémech se školní připraveností romských dětí, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách a popisuje charakteristiky romských rodin a romských dětí. Pojednává také o…
Základní vzdělávání
6. 9. 2012 0x 23392x
Jak rozvíjet řeč a komunikaci v přípravné třídě?
Úroveň řeči a komunikace je jednou z oblastí, které žák potřebuje dobře ovládat před nástupem do 1. třídy, aby se mohl úspěšně učit a začlenit mezi vrstevníky. Žák řeč potřebuje k dorozumívání s…
Základní vzdělávání
17. 8. 2012 3x 30163x
Jak rozvíjet předmatematické představy v přípravné třídě? – 1. díl
Předmatematické představy jsou jednou z oblastí, které žák potřebuje dobře ovládat před nástupem do 1. třídy, aby se mohl úspěšně naučit počítat. Nejedná se o mechanické počítání na prstech, ale o…
Základní vzdělávání
6. 12. 2011 0x 22645x
Pavouček ve Stříbrném lese
Příspěvek seznamuje s využitím metody kritického myšlení u dětí, které ještě neumějí číst. Jeho realizace je vhodná v 1. třídách základních škol, v přípravných třídách základních škol nebo v…
Speciální vzdělávání
14. 8. 2007 0x 34634x
Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní školy
Článek se zabývá analýzou pedagogických a legislativních pravidel, která je třeba respektovat při zřizování přípravných tříd a při vzdělávání dětí zařazených do těchto tříd.
Speciální vzdělávání
14. 8. 2007 0x 14077x
Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu v přípravné třídě
Příspěvek se zabývá specifikou přípravných tříd, podmínkami jejich organizace i specifickými vzdělávacími potřebami dětí, které je nutno akceptovat při tvorbě vzdělávacího programu.
Speciální vzdělávání
14. 8. 2007 2x 24184x
Záznamový arch pro pedagogickou práci s dítětem v přípravné třídě základní školy
V příspěvku pedagogové naleznou diagnostický nástroj (záznamový arch) pro podporu a usnadnění individuální vzdělávací práce s dítětem, na níž je vzdělávání dětí v přípravných třídách založeno. S…
Speciální vzdělávání
13. 8. 2007 0x 13864x
Přípravné třídy v pojetí RVP
V příspěvku je vysvětleno, proč je třeba se zabývat otázkou přípravných tříd.
Zobrazeno 11 z 11 položek