Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jak rozvíjet řeč a komunikaci v přípravné třídě – 3. díl
Odborný článek

Jak rozvíjet řeč a komunikaci v přípravné třídě – 3. díl

20. 6. 2018 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Článek nabízí aktivity pro rozvoj lexikálně-sémantické roviny řeči: rčení, shoda a odlišnost, materiály a morfologicko-syntaktické roviny: jednotné a množné číslo, malované čtení, gramaticky chybně utvořená věta.

Příspěvek doplňuje informace předchozího dílu Jak rozvíjet řeč a komunikaci v přípravné třídě 1. a 2. díl o další praktické zkušenosti. Nabízí pro žáky poutavé náměty pro rozvoj lexikálně-sémantické roviny řeči a morfologicko-syntaktické roviny řeči.

Nápady využijí nejen učitelé přípravných tříd, ale i učitelé mateřských škol, 1. a 2. tříd ZŠ, učitelé žáků s oslabeným jazykovým citem, učitelé žáků-cizinců, rodiče.

Pokračující aktivity pro rozvoj lexikálně-sémantické roviny

Rčení

Učitel si vypráví s žáky o rčeních. Použije karty s obrázky, jeden obrázek vystihuje význam rčení, druhý jeho přesný „překlad“. Např. Jsem z toho na větvi = chlapec, který je překvapený / chlapec, který sedí na větvi. 

Obměna: Žáci se rozdělí na skupiny. Každá skupina znázorní rčení pantomimicky v obou verzích: správný význam rčení i doslovný překlad. 

Nabídka: Jsem z toho na větvi. Nekupuj zajíce v pytli. Jedl vtipnou kaši. Vzal nohy na ramena. Chytil příležitost za pačesy. Co na srdci, to na jazyku. Prokázal mu medvědí službu. Udělal kozla zahradníkem. Utáhl ho na vařené nudli. Pamatoval na zadní kolečka. Měl kliku. Práskl do bot. Chytal lelky. Vytrhnul trn z paty. Byl na roztrhání. Stál jako tvrdé Y...

Shoda a odlišnost

Žáci pracují ve skupinách, učitel rozdá karty s obrázky, každá karta obsahuje dva obrázky. Žáci se mezi sebe karty rozdělí, každý nejdříve pracuje sám, poté se o svůj názor podělí s ostatními členy skupiny. 

Cílem aktivity je rozpoznat u dvojice slov = obrázků shodné a odlišné znaky. Učitel skupiny obchází, dopomáhá. Důraz klade zejména na vystižení hlavních znaků.

Možné dvojice: polštář – peřina, kšiltovka – zimní čepice, okno domu – dveře domu, domek – stan, batoh – kabelka, sandále – kozačky, ...

Materiály

Žáci ve skupinách pracují s obrázky předmětů, které třídí do malých krabiček podle materiálů, z kterých jsou vyrobené. U krabiček na papír, plast, sklo doporučuji dodržet barevnost, kterou žáci znají (modrá, žlutá, bílá, zelená). U ostatních materiálů (látka, kov, dřevo) učitel zvolí další barvy. Nejdříve žáci třídí např. jen sklo, plast a papír. Později je možné rozšířit o další výše uvedené materiály. Na prázdné karty žáci dokreslují předměty, které následně roztřídí. 

Aktivity pro rozvoj morfologicko-syntaktické roviny

Jednotné a množné číslo

Při pobytu na školní zahradě či vycházce žáci sbírají přírodniny, od každé přírodniny potřebujeme 8 kusů. Poté přírodniny rozdělíme na hromádky, vždy 1 kus, 2 kusy a 5 kusů. S žáky pojmenujeme: 1 žalud, 2 žaludy, 5 žaludů; 1 pampeliška, 2 pampelišky, 5 pampelišek; 1 stéblo, 2 stébla, 5 stébel; 1 klacík, 2 klacíky, 5 klacíků; 1 zrnko (písku), 2 zrnka, 5 zrnek; 1 šípek, 2 šípky, 5 šípků. Přírodniny hledá i učitel, potřebujeme zástupce rodu mužského, ženského i středního.

Malované čtení – do příběhu doplní slovo ve správném tvaru

Žáci čtou/pojmenovávají v textu obrázky ve správném gramatickém tvaru. Zdrojem jsou knihy, dětské časopisy. 

Obměna: Po výletě učitel spolu s žáky vytvoří zápis zážitků. Žáci postupně vyjmenují, co je na výletě zaujalo, co by bylo dobré zapsat. Každý žák vysloví to, co pro něj bylo důležité. Učitel dopomůže se stylistkou a řazením vět, vytvoří zápis. Později vhodná slova nahradí obrázky, které mohou žáci kreslit sami. Každá věta může být na svém řádku, příběh pak učitel rozstříhá na pruhy. Skupiny obdrží několik pruhů/kusů příběhu, dokreslí obrázky. Příběh poté žáci vypráví, vytváří obrázkovou osnovu a čtou/pojmenovávají obrázky, text předčítá učitel.

Nesprávně utvořená věta

Učitel žákům předkládá obrázky, které znázorňují dějovou událost. K tomu učitel vysloví o obrázku větu – např. Stůl má čtyři noha. Žáci mají gramaticky nesprávně utvořenou větu opravit. Později pracují již bez vizuální opory.

Nápadník vět: Babička upekl koláče. Tatínek jel na Honzíka na bruslení. Bota chybí přezka. Půjčila jsem si několik kniha v knihovně. Myš za počítače funguje na baterie. Za obědu máme buchtičky se šodó.

Použitá a doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.  
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 4–6 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
 • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0 
 • JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
 • HAVLÍČKOVÁ, J.;  EICHLEROVÁ, I.: Kouká Mína do komína – Logopedické říkanky. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0471-8.
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V., BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 a 7 – Logopedická cvičení I a II. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-261-4, 80-7178-716-7.
 • BOROVÁ, B., SVOBODOVÁ, J.: Šimonovy pracovní listy 4 – Rozvoj myšlení a řeči. Portál, Praha 1997. ISBN  80-7178-658-6.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4082-1.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou II. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4083-X.
 • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. 80-86638-04-9.
 • STARÁ, E.; STARÝ, M.: Žvanda a Melivo. Euromedia Group, Praha 2008. ISBN 978-80-242-3888-3.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 6. 2018
Autorka zvolila zajímavé činnosti k rozvoji řeči a komunikaci.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Spec. vzdělávací potřeby:

z cizojazyčného prostředí