Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jak rozvíjet předmatematické představy v přípravné třídě? – 4. díl
Odborný článek

Jak rozvíjet předmatematické představy v přípravné třídě? – 4. díl

Anotace

Příspěvek nabízí poutavé aktivity, které rozvíjí předmatematické dovednosti předškoláků s využitím sněhových koulí či šišek, postav samotných dětí, přírodnin, geometrických tvarů i pěnových kostek.

Příspěvek doplňuje informace z předchozích dílů: Jak rozvíjet předmatematické představy v přípravné třídě 1.–3. díl o praktické zkušenosti. Nápady využijí nejen učitelé přípravných tříd, ale i učitelé mateřských škol, 1. a 2. tříd ZŠ, rodiče.

Aktivity pro rozvoj předmatematických představ

Třídění, porovnávání, práce s pojmy, vztahy (pojmy: méně – více – stejně)

Učitel si připraví zmenšené obrázky ovoce, zeleniny, hub, 5–10 druhů. Každý druh je zastoupen několika stejnými kartami. Učitel karty připraví tak, aby od každého druhu byl jiný počet. Učitel pracuje s žáky v kruhu. Každý dostane sadu karet. Učitel zahájí tvoření hromádek, na které žáci přidávají své obrázky. Cílem je rychlé třídění všech obrázků. Každý pracuje sám za sebe, svým tempem. Závěrem porovnáváme, na které hromádce je více/méně karet, nebo stejně. Nejde o počítání karet po jedné, ale o postřehnutí množství.

Porovnávání, práce s pojmy, vztahy – pojem méně x více s předměty, které mají různou velikost

Učitel připraví drobné předměty (knoflíky, PET víčka) nebo přírodniny (kamínky, žaludy, kaštany) dvou velikostí – menší a větší. List papíru A4 položí podélně a výrazně přepůlí fixem (zalaminuje nebo použije čtvrtku). Sedí s dětmi v kruhu a do levé poloviny vloží např. 3 velké kaštany a do druhé poloviny 5 malých kaštanů. Ptá se dětí: „Kde je méně kaštanů?“ Opět vede děti k postřehnutí množství zrakem a posouzení, zda je méně či více těch velkých nebo malých předmětů. Některé děti si předměty spočítají a poté odpoví. Proto je vhodné situace rychle měnit a vést děti k rychlé odpovědi, aby nebylo možné počítání po jedné.

Porovnávání, práce s pojmy, vztahy – o jedno více, o jedno méně

Učitel připraví list papíru A4, který uprostřed fixem rozpůlí. Do jedné poloviny vloží např. 3 předměty, do druhé poloviny např. 4 předměty. Dětí sedí v kruhu a mají porovnávat, kde je více či méně předmětů. Např. Káťa ukáže na 4 předměty a řekne, tady je více. Jeden vezme, vidí, že nyní je v obou polovinách stejně předmětů, a řekne: Tady je o 1 více. Je vhodné děti vyzvat k této aktivitě každého zvlášť.

Obměna: Děti s pracují s pěnovými barevnými kostkami, podle zadání první věž sestaví ze dvou modrých kostech a druhou věž ze tří žlutých kostek. Učitel se ptá: „Jak bys to udělal/a, aby žlutá věž byla stejně vysoká jako ta modrá?“ nebo „Jak bys to udělal/a, aby modrá věž byla o jednu kostku vyšší než věž žlutá?“

Množství

Učitel použije nasbírané kaštany (jiné přírodniny), misku/talířek. Pracuje s dětmi v kruhu a do misky vhodí 3 kaštany. Děti mají rychle poznat, kolik kaštanů je v misce. Poté vhodí jeden kaštan, 2 kaštany. Takto pokračuje nějakou dobu a každého dítěte se individuálně zeptá, kolik kaštanů má v misce. Cílem aktivity je rozpoznat množství, vyhnout se počítání po jedné.

Následně každý dostane svou misku a tři kaštany. Do misky vhází podle výzvy učitele: 2 kaštany, 1 kaštan, 3 kaštany, ... Po zacvičení v následujících dnech učitel přidá další kaštan. Aktivity zůstávají stejné, žáci již pracují s množstvím do 4, později s množstvím do 5 či 6.

Obměna: Žáci přiřazují k miskám s drobnými předměty karty s odpovídajícím počtem prvků. Misky připraví učitel, karty přiřazují žáci.

Autor díla: Petra Pšeničková

Množství – házení sněhovými koulemi

Venku využijeme napadaného sněhu k vytvoření koulí. Učitel do sněhu namaluje klackem kruh = cíl. Každé dítě má 5 sněhových koulí, které hází do cíle. Po odházení se učitel ptá, kolik koulí je v kruhu, kolik je vedle. Místo koulí můžeme použít šišky.

Uspořádání pohybem: před, za, vedle vpravo, vedle vlevo

Pojmy před, za, vedle, vedle vpravo, vedle vlevo nejlépe nacvičíme v pohybu. Např. při hře Zlatá brána jsou děti připraveny v řadě bránu proběhnout. Tehdy si upevníme pojmy, kdo stojí první, poslední, před, za apod.

Taktéž můžeme hrát aktivity ve skupinách, děti stojí v několika řadách nebo zástupech a podle zadání učitele vykonávají pohyby. Např. První zadupají. Poslední zatleskají...

Velmi se mi osvědčilo tyto pojmy s dětmi osvojovat, když stojí frontu na klouzačku.

Uspořádání, řazení prvků, pojmy první, poslední, uprostřed, hned před, hned za

Děti pracují se sadou obrázků, které řadí podle velikosti. Poté zvedají podle zadání učitele první obrázek, poslední, prostřední, hned před „fialovým“...

Autor díla: Petra Pšeničková

Geometrické tvary

Kromě třídění geometrických tvarů mohou děti hledat předměty ve tvaru geometrického tvaru (v místnosti či venku). Nejdříve vedeme děti k rozpoznávání geometrických tvarů. Poté teprve můžeme přidat jejich pojmenování.

Třídění podle dvou kritérií

Učitel připraví geometrické tvary ze stavebnice. Každé dítě dostane sadu tvarů a talířek/misku. Do misky třídí tvary podle zadání učitele. Např. hledáme zelené čtverce (malé kruhy, červené trojúhelníky) apod. Děti v této aktivitě třídí podle dvou kritérií.

Obměna: Děti vyhledávají geometrické tvary na pracovním listu a podle zadání vybarvují – např. malé kruhy žlutě, velké čtverce oranžově apod. Ale i malé květiny modře, velké skříně zeleně, ...

Autor díla: Petra Pšeničková

Třídění podle tří kritérií

Učitel připraví geometrické tvary ze stavebnice. Každé dítě dostane sadu tvarů a talířek/misku. Do misky třídí tvary podle zadání učitele. Např. hledáme velké žluté kruhy (malé zelené čtverce, velké červené trojúhelníky). Děti v této aktivitě třídí podle tří kritérií.

Autor díla: Petra Pšeničková

Použitá a doporučená literatura

  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 46 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 57 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDA, R.: Orientace v prostoru a v čase pro děti od 5 do 7 let. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0078-7.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.
  • JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky  a jejich úspěšný start ve škole. D₊H, Praha 2007.
  • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4082-1.
  • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou II. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4083-X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
19. 6. 2018
Zajímavá a pestrá činnost k rozvoji předmatematických představ.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Spec. vzdělávací potřeby:

poruchy pozornosti a vnímání