Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Řečová výchova promyšleně a hravě - 5. díl
Odborný článek

Řečová výchova promyšleně a hravě - 5. díl

Anotace

Nakladatelství Compacta Brno právě přináší poslední část ucelené řady pracovních sešitů k výuce jazyka a jazykové komunikace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ŘEČOVÁ VÝCHOVA. Autorky Hana Jadvidžáková, Leona Reitterová a Jana Vaňková v ní nabízejí další zajímavé náměty pro činnost v hodinách. Pracovní sešit byl zpracován v souladu s přílohou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání upravující vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením a jak samy autorky uvádějí, "zaměřuje se na rozvoj znalostí a dovedností ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace a Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah směřuje k utváření a rozvíjení především komunikativních, občanských, sociálních a personálních kompetencí."

Nakladatelství Compacta Brno přináší poslední část ucelené řady pracovních sešitů k výuce jazyka a jazykové komunikace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ŘEČOVÁ VÝCHOVA, 5. díl. Autorky Hana Jadvidžáková, Leona Reitterová a Jana Vaňková v ní nabízejí další zajímavé náměty pro činnost v hodinách. Pracovní sešit byl zpracován v souladu s přílohou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání upravující vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením a jak samy autorky uvádějí, "zaměřuje se na rozvoj znalostí a dovedností ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace a Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah směřuje k utváření a rozvíjení především komunikativních, občanských, sociálních a personálních kompetencí". Řada pracovních sešitů je určena pro učitele škol s vadami řeči, základní školy praktické, speciální, ale i běžné ZŠ vzdělávající žáky formou integrace.

V první kapitole 5. dílu můžeme nalézt naučné lekce, mezi kterými jsou názornou a srozumitelnou formou zpracována i poměrně náročná témata, např. Osobní bezpečí, Všichni jsme stejně důležití nebo Práva a povinnosti. V další kapitole je zařazeno 14 dramatických her, které tematicky navazují na předchozí část a učí mimo jiné společenskému vystupování žáků, chování ve skupině, podstatně rozšiřují slovní paměť, soustředěnost a jazykovou obratnost.

Ukázka z textu:

Mám své vlastní jméno (paměť, orientace v prostoru, vztah ke spolužákovi)

Po mé pravici sedí ...

Hráči sedí v kruhu na židlích. Jedna židle zůstane volná. Hru začíná hráč, po jehož pravici je volné místo na židli. Říká: "Chci, aby vedle mě vpravo seděl …, protože je ..." (vyjmenuje důvod, proč chce, aby spolužák vedle něho seděl.) Jmenovaný si přesedne a pokračuje ten z hráčů, po jehož pravici je volné místo.

Ve třetí kapitole autorky představují hry loutkového divadla. Loutky můžete vyrobit třeba z brambor, plsti, vařeček nebo korkových zátek. Kromě klasických pohádek si můžete zahrát třeba na televizi nebo na rádio. Představí se vám několik scénářů pro improvizaci a pantomimu i různá výtvarná řešení kulis a divadelních dekorací.

V závěru je uvedeno dvanáct jednoduchých her pro rozvoj řečových dovedností žáků, jakými jsou např. artikulace, fabulace, pozornost, paměť, představivost. Hry podporující obrazotvornost, slovní zásobu nebo rytmus řeči. Rozvíjejí zrakové, sluchové, hmatové vnímání i motoriku a můžete jimi proložit vyučování během celého školního roku.

Ukázka z textu:

Hra s oživlým předmětem - žínka na mytí

Pohyb žínky:

První v kruhu nechá žínku oživnout. Žínka se pomalu probouzí k životu, rozhýbe se, rozhlíží se a snaží se nějakým způsobem dostat k sousedovi. Každý hráč si vymyslí svůj způsob, jakým se bude žínka pohybovat.

Jednání:

Žínka opět putuje od jednoho hráče ke druhému, každého si prohlédne a promluví s ním.

Sdělení:

Žínka každému něco pošeptá a ostatní mají rozeznat podle jejího chování a reakce hráče na ni, jakého druhu to bylo sdělení.


O předchozích dílech informuje článek Řečová výchova pro základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět