Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „interakce“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (20)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 20 položek
Základní vzdělávání
5. 4. 2022 0x 1378x
Virtuální muzea a jejich nabídka pro děti
Článek nazvaný „Virtuální muzea a jejich nabídka pro děti“ seznamuje se specifičností a podstatnými rysy dětských muzeí, virtuálních muzeí a virtuálních dětských muzeí. Dále nabízí doporučení na…
Jazykové vzdělávání
1. 12. 2021 0x 1740x
Společný evropský referenční rámec pro jazyky v současnosti, mediace a její využití ve výuce jazyků
Článek se zabývá klíčovým dokumentem Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors (2018), který komplexně vymezuje…
Základní vzdělávání
7. 5. 2013 0x 9330x
Výzkumy o přínosu CLILu
V pořadí druhá kapitola publikace Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ se zabývá výzkumy v oblasti integrované výuky cizího jazyka a nejazykového předmětu (CLIL). Výzkumy o CLILu pocházejí z…
Základní vzdělávání
23. 1. 2013 0x 16651x
Motivace žáků efektivní komunikací: Pravidla interakce a komunikace
Příspěvek je ukázkou z knihy Marty Meškové Motivace žáků efektivní komunikací, kterou vydalo nakladatelství Portál. Úryvek předkládá základní pravidla interakce a komunikace v pedagogickém procesu.…
Základní vzdělávání
16. 5. 2011 0x 15922x
Virtuální hospitace – Francouzský jazyk: Nakupování
Výuka je zaměřena na prohlubování znalostí slovní zásoby a osvojování dovednosti vyjadřovat preference. Práce probíhá za použití DVD (motivace), interaktivního cvičení na Internetu, poslechového…
Gymnaziální vzdělávání
21. 3. 2011 0x 11429x
Zajímavá astrofyzika s ICT
Prostor pro výuku astrofyziky je na gymnasiu značně omezen a obvykle je odbýván v několika málo hodinách nebo jednom výukovém bloku. Následující článek nabízí možný přístup k tomu, jak z výuky této…
Základní vzdělávání
3. 12. 2010 0x 20461x
Sociální dovednosti učitele a možnosti rozvíjení sociálních dovedností ve školním prostředí
Příspěvek nabízí několik informací, úvah a námětů pro cvičení k tomu, jak rozvinout své profesní dovednosti, jak přispět k optimalizaci působení na žáky, jejich rodiče i své kolegy, jak se dobře…
Základní vzdělávání
16. 7. 2008 0x 48532x
Interaktivní hry – představování a poznávání
Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na představování se a vzájemné poznávání se ve skupině.
Základní vzdělávání
16. 7. 2008 0x 74131x
Interaktivní hry – komunikace a vytváření skupin (1. část)
Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na komunikaci a vytváření skupin.
Základní vzdělávání
16. 7. 2008 0x 26436x
Interaktivní hry – komunikace a vytváření skupin (2. část)
Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na komunikaci a vytváření skupin.
Základní vzdělávání
16. 7. 2008 0x 19837x
Interaktivní hry – pozorování a vnímání
Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na schopnost pozorování a vnímání i poznávání sebe a druhých.
Základní vzdělávání
16. 7. 2008 0x 25724x
Interaktivní hry – identifikace a vcítění
Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na schopnost identifikace s druhými a vcítění se.
Zobrazeno 12 z 20 položek