Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Interaktivní hry – komunikace a vytváření skupin (2. část)
Odborný článek

Interaktivní hry – komunikace a vytváření skupin (2. část)

Anotace

Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na komunikaci a vytváření skupin.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Kooperace a rozhodování
Hra s kostkami

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 4 - 20

Materiál: různé kostky

Cíle: naučit se rozhodnout, kdy kdo chce nebo může zasáhnout do dění ve skupině

Skupina sedí v kruhu. Každý dostane stejný počet stavebních dílců (3 - 5). Není dovoleno komunikovat. Úloha spočívá v tom postavit uprostřed kruhu společnou stavbu. Stavit se smí jen tak, že vždy jeden vstane a položí na stavbu jednu ze svých kostek. Až když si zase sedne, smí vstát další.

Kritéria pozorování:
 • Kdo je první bez kostek?
 • Kdo váhá? Proč?
 • Má někdo potíže dát svou kostku v okamžiku, kdy považuje za vhodné? Proč?
 • Má někdo pocit, že byl příliš netrpělivý nebo že příliš váhal?
 • Jak to vnímali ostatní?
Stavba města

Trvání: 2,5 - 3 hodiny

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: menší skupiny o 4 - 6 hráčích + 1 pozorovatel

Materiál: každá skupina má sadu stavebních kostek nebo krabici Lego a písemný návod

Cíle: naučit se využít návod, ale nenechat se jím slepě ovlivnit

Malé skupiny dostanou následující písemný návod: v průběhu jedné hodiny vystavte z daného materiálu maketu města, ve kterém musí být - 1 továrna, 1 nádraží, 3 obytné bloky, 3 rodinné domky, 1 kostel, 1 základní škola, 1 střední škola, 1 letiště, 1 park. Pak je třeba ustavit jury, ve které má každá malá skupina jednoho zástupce. Jury si v přítomnosti ostatních vytvoří kritéria, podle kterých bude výtvory hodnotit (15 minut). Po vyhodnocení si každá skupina prohovoří výsledky své práce. Pak se diskutuje v plénu.

Kritéria hodnocení:
 • Jak proběhla spolupráce, jaký vztah má skupina k návodu?
 • Dodrží striktně návod nebo doplní chybějící zařízení?
 • Povšimne si někdo, co v návodu chybí?
 • Jaká kriteria si jury vytvořila?

Je třeba dojít k závěru, že i pokyny mohou být neúplné a je třeba je promyslet, než se vyplní.

Stavba věže I.

Trvání: 2 hodiny

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: menší skupiny o 4 - 10 členech

Materiál: pro každou skupinu stejný

Na volbě v podstatě nezáleží - není vidět: 1 tužka, 4 archy tuhého papíru, 10 proužků bílého papíru 40x10 cm, 2 archy lepenky, 1 pravítko (30 cm), nůžky, lepidlo, 4 fixy, provázek, 2 archy balicího papíru.

Vedoucí dá pokyn: Postavte věž s použitím materiálu, který jste dostali k dispozici. Materiál můžete stříhat, ohýbat, skládat. Je ovšem nutno dodržet následující pravidla: bílé proužky papíru musí být použity tak, jak jsou. Papírové dílce, ze kterých bude věž postavena, nesmí být v žádném směru větší než pravítko. Věž musí stát na vlastní základně, nesmí se o nic opírat, ani být upevněna na stropě.

Skupiny mezi sebou soutěží. Věže jsou hodnoceny z hlediska výšky, pevnosti, originality. Jury, která se skládá z 1 - 2 členů každé skupiny, má maximálně 20 minut času na to, aby před celým plénem prodiskutovala hodnocení.

Kritéria pozorování:
 • Kdo je určující při stavbě?
 • Je věž společným produktem, nebo dílem jednotlivce?
 • Kdo se nezapojil?
 • Jak jsou skupiny orientovány na to, co dělají jiné skupiny?
Stavba věže II.

Trvání: 2 hodiny

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: malé skupiny do 10 členů

Materiál: dle možnosti, např. jako u Stavby věže I.

Dobu trvání stavby je možno variovat 30, 40, 60 minut. Variuje se způsob, jak smějí členové mezi sebou komunikovat: jen verbálně, jen neverbálně, slovesy, podstatná jména. V každé skupině je zařazen jeden pozorovatel z jiné skupiny, který sleduje průběh.

Skupinová kresba

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 4 - 20

Materiál: papír, barvy, vodovky, křídy

Cíle: naučit se uvědomovat si, jak se kdo zapojuje do skupinové činnosti; rozhodnout vědomě o svém zapojení

Skupina sedí kolem papíru. Není dovoleno verbálně komunikovat. Není určeno, co se bude kreslit.

Kritéria pozorování:
 • Kdo začíná, kdo váhá, proč?
 • Kdo dává impulsy, kdo pokračuje?
 • Kdo ruší?
 • Kolik lidí maluje zároveň?
 • Vznikají pauzy? Kdo a čím je navozuje?
Natáčíme film

Trvání: 60 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 10 členů + 1 pozorovatel

Hra je myšlena jako pantomima, je možno však ji hrát i se slovy. Každá skupina má natočit "film", tj. vytvořit scénář a pantomimicky ho předvést (krimi, western, show). Skupiny si buď sami zvolí, jaký druh "filmu" budou natáčet, nebo se typ zadá a pak skupiny mezi sebou soutěží. Poté se ve skupině určí role: autor, režisér, kameraman, hráči. Skupiny zkouší každá zvlášť. Určení rolí není nutné. Po ukončení zkoušek předvede každá skupina svůj film, ostatní hádají, oč jde.

Pozorování (při zkouškách):
 • Kdo dominuje?
 • Je film společným dílem, nebo dílem jednotlivce?
 • Kdo se nezapojil?
 • Jak se skupiny orientují na sebe navzájem?
NASA

Trvání: 3 hodiny

Věk: mladiství, dospělí

Velikost skupiny: do 10 členů

Materiál: pro každého účastníka papír, tužka, návod

Cíle: poznání rozdílu mezi individuálním a skupinovým výkonem

Návod (pro každého): Jste členem meziplanetární výpravy, která původně měla v plánu setkání s mateřskou lodí na osvětlené straně měsíce. Pro technické potíže však vaše kosmická loď byla donucena přistát na místě vzdáleném asi 300 km od místa, kde mělo dojít k setkání. Při přistání byla většina vaší výstroje poškozena. Protože vaše přežití je závislé na tom, zda dosáhnete mateřskou loď, je třeba se vybavit na 300 km dlouhou cestu nejdůležitějšími předměty. Dostanete seznam předmětů, které při přistání nebyly poškozeny. Vaším úkolem je sestavit tyto předměty do pořadí podle důležitosti, k překonání vzdálenosti a dosažení mateřské lodi (těchto předmětů je celkem 15). Označte jako č. 1 nejdůležitější předmět a jako č. 2 druhý nejdůležitější předmět atd.

 • 1x krabička zápalek
 • 1x krabice koncentrovaných potravin
 • 15 m nylonového lana
 • 30 m padákového hedvábí
 • 1x přenosné topné těleso
 • 2x pistole 7,6 mm
 • 1x bedna sušeného mléka
 • 2x kyslíkové bomby po 50 l
 • 1x hvězdná mapa (konstelace měsíců)
 • 1x nafukovací člun, automaticky plněný CO2
 • 22 litrů vody
 • signální patrony použitelné i ve vzduchoprázdnu
 • 1x kufřík první pomoci s injekčními stříkačkami
 • 1x vysílačka a přijímačka na solární baterie
 • 1x magnetický kompas

K průběhu jsou hráčům dány pokyny. Při tomto cvičení jde o modelování následujícího procesu:

Fáze - individuální rozhodování
Pokusíte se úlohu vyřešit každý sám pro sebe. Vyplněné odpovědi odevzdáte - můžete si pro další potřebu své pořadí zaznamenat.

Fáze - skupinové rozhodnutí
Cílem je dojít ke skupinovému rozhodnutí, se kterým by všichni mohli souhlasit.

Fáze - spolupráce mezi skupinami
Každá skupina zvolí ze svého středu dva zástupce, kteří se při řešení úkolu nejlépe osvědčili. Ti vytvoří skupinu a znovu rozhodnou. Všichni ostatní tuto skupinu pozorují.

Fáze - výsledné srovnání
Jednotlivá řešení jsou porovnána se správným řešením, které bylo konzultováno s odborníky: Kyslíkové bomby - voda - hvězdná mapa - potravinový koncentrát - vysílačka a přijímačka - nylonové lano - kufřík první pomoci - padákové hedvábí - nafukovací člun - signální patrony - pistole - sušené mléko - topné těleso - magnetický kompas - zápalky.

Kritéria pozorování:
 • Kdo se stará o mínění ostatních?
 • Jak probíhá diskuse (věcně, emocionálně, prosazování vlastních zájmů, kompromisy)?
 • Jak dlouho trvá rozhodování?
 • Účastní se ho všichni?
 • Hraje při rozhodování roli povolání a status jedinců?
Manekýni

Trvání: 60 minut

Věk: mladiství a dospělí

Velikost skupiny: skupiny po 5 - 10 členech

Materiál: krepový papír, noviny, spínací špendlíky, lepidlo apod.

Každá skupina vytvoří pro jednoho svého člena model z daného materiálu (musí být pro všechny skupiny stejný). Modely jsou pak předvedeny všem a hodnoceny.

Hodnocení:
 • Kdo je zvolen za manekýna?
 • Podle jakých kriterií jsou modely hodnoceny?

Bylo by také možno dát každému hráči skupiny stejný materiál a uspořádat "módní přehlídku".

Reportéři

Trvání: 60 minut

Věk: mladiství a dospělí

Velikost skupiny: 5 - 10 hráčů

Materiál: pro každou skupinu 5 - 7 fotografií vystřižených z časopisu

Úkolem skupin je v daném čase vytvořit reportáž k fotografiím. Tuto reportáž přednese jeden člen skupiny ostatním (skupiny mohou mezi sebou soutěžit).

Kritéria pozorování:
 • Účastní se zpracování všichni členové skupiny?
 • Jak originální je reportáž?
 • Paradox?
Rozhodovací hra

Trvání: 60 minut

Věk: mladiství a dospělí

Velikost skupiny: 5 - 10 hráčů (při větším počtu nutno přizpůsobit role)

Materiál: návod pro každého hráče

Cíle: reflektovat ve hře realitu

Z důvodů reorganizace je třeba, aby z pracoviště odešel jeden pracovník. Mistr, zástupce odborů a zástupce vedení musí rozhodnout, koho přeřadit. V úvahu připadají tři pracovníci:

 • 50tiletý s průměrným pracovním výkonem, ženatý, 2 dospělé děti.
 • 30tiletý, rozvedený, jedno dítě, na které platí alimenty. Vede nepravidelný život, často chodí pozdě.
 • 22tiletý, ženatý, jedno děcko. Průměrný pracovník. Má často nepříjemné kritické poznámky vůči mistrovi.
Kritéria pozorování:
 • Jsou argumenty věcné, nebo emocionální?
 • Podle jakých kriterií je rozhodnuto?
 • Jaká váha je připisována věcným argumentům?
 • Jak se jednotliví hráči ve svých rolích prosazují?
 • Srovnání výsledku různých skupin!
Sebehodnocení - hodnocení druhých
Hra na dopisy

Trvání: 60 minut

Věk: mladiství a dospělí

Velikost skupiny: 6 - 20 (i více)

Materiál: papír a psací potřeby

Je třeba předem připravit lístečky se jmény všech účastníků. Ty se rozdají tak, aby nikdo nedostal svůj vlastní. Každý napíše tomu, jehož jméno dostal, velmi osobní dopis. Papíry s dopisy se složí a opatří jmény příjemce. Složené papíry si hráči v kruhu předávají, až každý má "svůj" dopis a přečte si ho. V malých skupinách se prohovoří pocity při obdržení dopisu.

Kritéria pozorování:
 • Co se píše (banality, pozitivní, negativní)?
 • Jak se to sděluje?
Nebezpečí:

Pokud mezi členy skupiny není dostatečná důvěra, sklouzne se do banalit.

Chování a jeho důsledky

Trvání: 60 minut

Věk: mladiství a dospělí

Velikost skupiny: 6 - 14

Materiál: papír a psací potřeby

Každý hráč obdrží náhodně lístek se jménem jednoho spoluhráče a napíše na něj tři dojmy (názory, odpověď na otázku, jaký je). Zprávy se vyberou, zamíchají a postupně předčítají. Ten, o kom je vypovídáno, má uhádnout pisatele.

Kritéria pozorování:
 • Co se píše (pozitivní či negativní hodnocení)?
 • Jak je vyslovována kritika?

Úskalí: při nevhodné atmosféře ve skupině se sdělují banality

Na koho myslím?

Věk: mladiství a dospělí

Velikost skupiny: 6 - 12 členů

Materiál: papír a psací potřeby

Jeden z hráčů napíše na papír jméno některého ze spoluhráčů. Ostatní se střídavě pokoušejí uhodnout, čí jméno je na papíře. Postupují tak, že se ptají, zda jmenovaný má určitou vlastnost. Ten, kdo jméno napsal, odpovídá dle svého mínění - ano, ne.

Kritéria pozorování:
 • Koho lze snadno uhodnout, koho ne?
 • Na čem to záleží?

Úskalí: ten, kdo je zvolen poslední, se může cítit dotčen

Sociometrické hry
Usídlování

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 hráčů

Cíle: naučit se najít své místo uvnitř skupiny

Všichni stojí mimo místnost. Každý vejde mlčky dovnitř a najde si své místo, kde se chce usadit - protože se mu místo líbí, nebo proto, že chce být blízko někoho, kdo už tam usazen je. Když se někdo vedle vás posadí a vám je to nepříjemné, můžete uhnout, nebo si sednout jinam. Přesazování necháme probíhat tak dlouho, až se vytvoří různé skupiny sedících. Při hře se nesmí mluvit.

Kritéria pozorování:
 • Jak si hráči sedají - kdo si ke komu sedá, jak ten na to reagoval?
 • Jak se řeší neshody (přesazování, kompromis, rezignace)?
 • Jak jsou vyjadřovány pocity?

Po proběhnutí hry je bezpodmínečně nutné prohovořit pocity, potíže a úzkosti účastníků.

Úskalí: je třeba nakonec zdůraznit, že to, co proběhlo, není obrazem trvalého neměnného postavení jedince, ale "momentka" skupinového dění

Specifické rodové chování příslušníků obou pohlaví
Navazování kontaktu

Trvání: 90 - 120 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Dívky zůstanou v místnosti a něco spolu dělají. Chlapci opustí místnost a mají 1 - 2 minuty času na to si rozmyslet, jak budou navazovat kontakt s děvčaty v místnosti.

Pak se role vymění - dívky navazují kontakt s chlapci.

Kritéria pozorování:
 • Jaký druh kontaktu je zvolen? Verbální, tělesný?
 • Jaké je navazování kontaktu - přátelské, agresivní?
 • Je chování skupin chlapců a dívek odlišné?
 • Co skupina považuje za typicky mužské nebo ženské?
 • Při vyhodnocování je dobře upozornit na sociokulturní pozadí rozdílů.
Hrad

Trvání: 30 - 45 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Více hráčů sedí na zemi a vytváří "hrad". Zbývající mají rozbít soudržnost sedících.

Variace:
 • jen dívky tvoří hrad
 • jen chlapci tvoří hrad
 • menšina tvoří hrad

Ti, co sedí v "hradu" dostanou střídavě pokyny:

 • pevně držte pospolu a nikoho nepusťte dovnitř
 • seďte zcela nenuceně a bavte se
 • lehněte si hlavami dovnitř kruhu
 • lehněte si hlavami ven z kruhu
Kritéria pozorování:
 • Jak vytváří hráči hrad - obličeji dovnitř nebo ven?
 • Jak je dosaženo soudržnosti?
 • Jak se snaží ostatní proniknout dovnitř (agresivně, přesvědčováním, jednotlivě, společně)?
 • Liší se chování chlapců a dívek?
Další články k tomuto tématu:

Skupinová dynamika - interaktivní hry Soni Hermochové
Interaktivní hry - úvod
Představování a poznávání
Komunikace a vytváření skupin (1. část)
Pozorování a vnímání
Identifikace a vcítění
Agrese a prosazování

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída