Odborný článek

Seznamujeme se

4. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Gabriela Baladová

Anotace

Žáci pracují s přidělenými identitami, příp. si je vymýšlejí. Hrají aktivitu „class mingle“ a seznamují se s ostatními pomocí WH-questions.
Příprava

Na tabuli napíšeme nebo přes dataprojektor či interaktivní tabuli promítneme všechna cizojazyčná jména, která se objeví v následující aktivitě, a to i názvy států, jména měst a hotelů. Projdeme si jejich výslovnost, kterou předem ověříme ve slovníku či na internetu.

Žákům rozdáme kartičky, na kterých jsou jména chlapců a dívek z různých zemí a další údaje. Pro tuto chvíli se žák stává tím, koho jméno má na kartičce. Chlapci mají u jména „m" (male) a dívky „f" (female). Navodíme situaci v zahraničí, třeba na dovolené u moře.

Popis činnosti

Úkolem žáků je seznámit se s novým kamarádem, kterého potkali třeba na pláži (soused v lavici). Pokud je ve třídě lichý počet žáků, zapojí se do hry i učitel, anebo jednu ze skupinek tvoří tři žáci. Ptají se na údaje, které sami mají na své kartičce, tj. na jméno, odkud dotyčný je, zda má sourozence, ve kterém hotelu bydlí apod. Vše se odehrává v angličtině, pestrost dialogů je závislá na znalostech žáků.

Příklad

Žák A: Hello! How are you?
Žák B: Hello! I´m fine. And you?
Žák A: I´m OK. What´s your name?
Žák B: Tina. Tina Smith. And what´s your name?
Žák A: I am Mike Brown. Where are you from, Tina?
Žák B: Italy. And you?
Žák A: I live in Portugal. Where are you staying?
Žák B: At the Jalta Hotel. And where are you staying?
Žák A: The same. That´s great!
Žák B: Do you have any brothers or sisters?

Poznámky

Kartičky můžeme rozdat i další hodinu, ke každému žákovi se dostane jiná identita. Podněty pro otázky můžeme obměňovat. Aktivitu lze zařadit kdykoliv během hodiny, kdy se nám to tematicky hodí. Je vhodné s žáky prodiskutovat, které otázky jsou při seznamování vhodné a které ne.

Žákům můžeme rozdat prázdné kartičky a vyzvat je, aby si potřebné údaje vymysleli a zapsali do kartiček. Ty po skončení aktivity od žáků vysbíráme a můžeme použít v jedné z dalších hodin - žáci ale dostanou jinou identitu.

Rozhovory žáků mohou probíhat také v jiném než anglickém jazyce; v tom případě je potřeba přeložit text kartiček do příslušného jazyka.

Literatura a použité zdroje

[1] – Cizí jazyky napříč předměty pro 1. stupeň ZŠ . VUP Praha,
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
83.98 kB
Dokument
Příloha č. 1: Kartičky se jmény a dalšími údaji
doc
34.18 kB
Dokument
Příloha č. 2: Kartičky pro údaje vytvořené dle vlastní fantazie a potřeby

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Baladová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kartičky se jmény a dalšími údaji.