Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (34)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 34 položek
Předškolní vzdělávání
9. 8. 2010 1x 29311x
Dramatická výchova v MŠ – II. část
Dramatická výchova v MŠ je jedním z prostředků, který napomáhá uplatňovat základní požadavky edukačního prostředí mateřské školy, a to vzhledem k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní…
Základní vzdělávání
26. 7. 2010 0x 8124x
Ear Cleaning – objevování zvukového univerza v kolektivu třídy
Příspěvek rozebírá charakter a zaměření hudebně tvůrčí práce ve výuce, jak ji koncipuje R. Murray Schafer ve svém podnětném textu Ear Cleaning.
Základní vzdělávání
21. 7. 2010 0x 8847x
The Composer in the Classroom – školní hudebně estetické rozpravy
Příspěvek rozebírá soubor diskuzí, které absolvoval skladatel a pedagog R. Murray Schafer se školní mládeží. Jejich souborné uveřejnění nazvané The Composer in the Classroom vystihuje jejich hlavní…
Základní vzdělávání
15. 6. 2010 0x 7224x
Experiments in Sound – dětská činorodost na poli soudobé hudební tvorby
Příspěvek ilustruje inspirativní pojetí hudebně tvůrčí práce a experimentu se zvukem, které zastává G. Meyer-Denkmannová ve své metodice Experiments in Sound.
Základní vzdělávání
10. 6. 2010 0x 9562x
Sound and Silence – improvizace a hudební experiment ve vyučování
Příspěvek přibližuje přístupy Johna Payntera a Petera Astona v jejich hudebně výchovných metodách zaměřených na improvizaci a volnou zvukovou imaginaci.
Základní vzdělávání
21. 5. 2010 0x 17952x
Projekt ČAS
Projekt nejen pro hodiny dramatické výchovy inspirovaný literárním dílem od Martiny Braunové Ztraceni v čase, který je dělen na jednotlivé vyučovací úseky pod názvy – čas, hodiny, pět minut po…
Základní vzdělávání
3. 5. 2010 0x 9603x
Moderní tvůrčí prostředky v praktické hudební výchově
Příspěvek se zabývá možnostmi uplatnění soudobých kreativních prvků, tvořivé interpretace a kompozice v hudební výchově, které jsou formulovány v textech Hear and Now či Sound & Structure skladatele…
Základní umělecké vzdělávání
15. 4. 2010 1x 13706x
V začarovaném lese
Hudební předloha pro tvůrčí pohybovou kompozici s prvky volného tanečního vyjádření, inspirovaná pohádkovým tématem.
Základní vzdělávání
5. 3. 2010 0x 13688x
Krajina jako inspirace zvukových experimentů
Příspěvek přibližuje několik možných forem hudebně tvořivé činnosti v rámci hudební výchovy, jejichž společným jmenovatelem je krajina a její geografické poznávání.
Základní vzdělávání
11. 1. 2010 0x 6922x
Experimentální hudební materiál
Příspěvek přibližuje jeden z možných přístupů v kreativní hudebně výchovné činnosti, jaký zastává Brian Dennis ve své práci Experimental Music in Schools.
Základní vzdělávání
11. 1. 2010 0x 7985x
Zvukové projekty
Příspěvek předkládá a glosuje základní aspekty projektového způsobu podněcování kreativity v rámci školní hudební výchovy, jaký navrhuje Brian Dennis ve své metodické koncepci Projects in Sound.
Základní vzdělávání
5. 1. 2010 0x 11930x
Měsíc hudebně tvořivých experimentů
Příspěvek nabízí několik tematicky laděných kreativních aktivit, které mohou rozsahem zahrnout měsíc vyučovací náplně hudební výchovy v jedné třídě.
Zobrazeno 12 z 34 položek