Odborný článek

V začarovaném lese

15. 4. 2010 Základní umělecké vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Drkula Ph.D.

Anotace

Hudební předloha pro tvůrčí pohybovou kompozici s prvky volného tanečního vyjádření, inspirovaná pohádkovým tématem.

Téma začarovaného lesa je prvek, který je charakteristickou součástí pohádkových příběhů a vyprávění. Figuruje v nich jako jakási symbolická krystalizace dětských tajemných představ, které lesní prostředí přirozeně evokuje samo o sobě i bez svých magických konotací. Není to poutavý motiv působící pouze v okruhu nejmenších, ale také starší mládež, ba dokonce i lidé v dospělém věku jsou přitahováni tímto archetypálním elementem, který se v různých obměnách projevuje i v moderních pojetích komercionalizovaného dětského světa.

Předkládaný námět se snaží podnítit jeho pohybové ztvárnění, které bude vyžadovat vysokou míru vlastní představivosti a tvůrčího přístupu, a to nejen v rovině choreografie, ale i v rovině jakéhosi syžetu jednotlivých částí této výpravné taneční kompozice. Přiložená notace nabízí devět výrazově odlišných autorových klavírních miniatur, které mohou rozličné výjevy právě z onoho začarovaného lesa hudebně zachycovat. Prvotní úlohou je tedy ne přímo identifikace, ale spíše fabulace jednotlivých scén a obrazů, které by přiléhavě dokreslovaly znějící obsah. Jediným vodítkem a imaginačním stimulem pro ty, kteří jsou do dané činnosti zapojeni, je tu pouze hudba samotná bez jakéhokoli slovního upřesnění či směřování.

Účastníci mohou na základě poslechu charakterizovat, jaký obraz jim vzhledem k danému námětu znějící hudba evokuje. (První kus může svým rozvláčným gestem, ale i svým úvodním postavením připomínat například přílet balonem do začarovaného lesa. Šestý kus může svou těžkopádnou motorikou symbolizovat třeba pochod obrů. Osmý svým lehkým tanečním krokem snad může připomínat tanec víl a poslední si lze představit – nejen svou pozicí, ale i překotným vývojem – například jako útěk ze začarovaného lesa.)

Po stanovení (v případě individuální práce) nebo ujednocení (v případě práce skupinové) znázorňovaných dějů a výjevů následuje promyšlená fáze pohybové koncepce v souladu s hudební předlohou a nalezenou či vymezenou obsahovou náplní. Ta by se měla v zájmu zapojení dostatečné míry individuální kreativity opět formovat na základě improvizace a experimentálního způsobu kinetického projevu a vyjadřování. Závěrečnou snahou bude však dosažení konzistentního a přesvědčivého tanečního útvaru, který by byl i později interpretovatelný a reprodukovatelný.

Podoba pohybového projevu nemá být vždy vázána na výrazné taneční figury a konkrétní rytmická schémata. Hudební předloha záměrně poskytuje množství motivicky nevyhraněných úseků, které mají směřovat k volnému pohybovému ztvárnění blízkému spíše modernímu typu tanečního strukturování. Umožňují tak širší výrazovou variabilitu a prostor pro individuální tvůrčí přístup. Klíčovým východiskem tu bude poslech a bezprostřední pohybová reakce na něj v souladu s předem ohraničenou tematikou.

Jako doplňující nezávazná složka této aktivity se nabízí také výtvarná ilustrace zobrazovaných momentů z prostředí začarovaného lesa, která může předcházet etapě pohybového jednání a posílit tak tematické ukotvení jeho ideové osnovy. Podnětným obohacením by byla realizace v autentickém přírodním prostředí, která by však v praxi obnášela stěží překonatelné komplikace technického rázu. Proto je vhodné pokusit se iluzi tohoto nedostižného terénu alespoň tímto způsobem vizuálně navodit.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
108.4 kB
PDF
Příloha 1
pdf
139.65 kB
PDF
Příloha 2
pdf
169.92 kB
PDF
Příloha 3
pdf
146.48 kB
PDF
Příloha 4
pdf
131.84 kB
PDF
Příloha 5
pdf
175.78 kB
PDF
Příloha 6
pdf
98.63 kB
PDF
Příloha 7
pdf
131.84 kB
PDF
Příloha 8
pdf
117.19 kB
PDF
Příloha 9

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petr Drkula Ph.D.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 4. 2010
Projekt nápaditým způsobem využívá prvek začarovaného lesa pro rozvoj a tvorbu tanečních choreografií. Určitým nedostatkem notových příloh (9 miniatur) je jejich formální struktura. Přesněji, forma některých miniatur není "čitelná", práce s jednotlivými motivy a tématy není přehledná. To může žákům tanečního oboru i jejich pedagogům v praxi přinášet problémy. Celková dramaturgie celého cyklu však přináší dostatečně pestrý hudební materiál k tomu, aby byla rozehrána dětská fantazie a byl tak naplněn záměr autora.

Hodnocení od uživatelů

Naděžda Gregorová
15. 4. 2010, 16:57
Téma "začarovaného lesa" patří ke klasicky zpracovávaným tématům během výuky v TO,téma je vhodné spíše pro nižší ročníky I. stupně, chybí mi zde větší prostor pro různé možnosti postupu zpracování. Hudební předloha bude určitě inspirující jak pro pedagoga , tak pro žáky.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní umělecké vzdělávání
  • Kompetence k umělecké komunikaci
  • disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření
  • Základní umělecké vzdělávání
  • Kompetence kulturní
  • je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída