Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „hornina“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
Základní vzdělávání
3. 9. 2015 1x 14225x
Jak se horniny vrásní?
Aktivita seznamuje žáky praktickou a činnostní formou s vnitřním geologickým procesem v podobě vrásnění hornin. Žáci mohou pozorovat vrásnění na vlastní oči a přitom se seznámit s tím, k čemu při…
Základní vzdělávání
31. 8. 2015 0x 14520x
Určování kamenů podle popisu jejich vlastností
V aktivitě se žáci učí výstižně popisovat horniny podle jejich barvy, tvaru, struktury, textury apod. Hlavním smyslem přitom není poznávat a pojmenovávat konkrétní horniny, ale spíše na základě…
Gymnaziální vzdělávání
24. 8. 2015 0x 23873x
Horninový cyklus
Žáci se v aktivitě praktickou a činnostní formou seznámí s horninovým cyklem a jeho průběhem. Aktivita je vhodná do venkovního prostředí a její realizace předpokládá dramatické ztvárnění základních…
Základní vzdělávání
18. 2. 2015 0x 13346x
Horninotvorné minerály
Celá hodina probíhá metodou kritického myšlení. Prostřednictvím tematických úloh si žáci osvojují a prohlubují znalosti o horninách, o jejich významu v rámci zemské kůry, o složení hornin a z toho…
Základní vzdělávání
21. 1. 2015 1x 18590x
Vznik a stavba Země
Výukový list zabývající se vznikem planety Země, její vnitřní stavbou a také možnostmi výzkumu zemského tělesa.
Gymnaziální vzdělávání
24. 9. 2014 0x 12543x
Jsou všechny vápence stejné?
Žáci se v rámci aktivity přesvědčí, že vápenec pocházející z různých lokalit se může lišit podle obsahu nejrůznějších příměsí. Žáci si během aktivity mohou vyzkoušet hned několik postupů laboratorní…
Základní vzdělávání
18. 6. 2014 0x 16538x
Zlomy: modelace poruch zemské kůry
Žáci se formou ilustrativní aktivity seznámí se základními typy zlomových poruch zemské kůry.
Gymnaziální vzdělávání
11. 6. 2014 0x 12826x
Poznáváme horniny
Článek se zabývá výukou, ve které žáci poznávají horniny a jejich charakteristické znaky. Žáci se učí horniny nejen poznávat, ale i pozorovat a třídit do 3 hlavních typů podle způsobu vzniku.
Gymnaziální vzdělávání
3. 6. 2014 0x 13126x
Zkoumáme pórovitost hornin
Žáci se v rámci aktivity seznámí s pojmem pórovitost hornin a budou porovnávat pórovitost materiálů o různém zrnitostním složení.
Základní vzdělávání
4. 2. 2008 0x 24021x
Montessori: Projekt Půda
Příspěvek popisuje dvouměsíční projekt Půda, realizovaný v rámci vyučovacího předmětu Kosmická výchova. Projektové aktivity jsou rozděleny do několika témat, v rámci kterých si žáci osvojují nové…
Zobrazeno 10 z 10 položek