Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Gymnaziální vzdělávání
1. 5. 2022 0x 338x
Rozvoj digitálních kompetencí v tělesné výchově na gymnáziích
Článek přímo navazuje na stejně zaměřený text pro základní vzdělávání, který byl zpracován v roce 2020 do prosincového newsletteru Národního pedagogického institutu ČR a je umístěn na Metodickém…
Gymnaziální vzdělávání
14. 8. 2012 1x 6310x
Jak by (ne)měla vypadat nová maturita z českého jazyka aneb Názory a postřehy z praxe
Jaká byla nová maturita? Jak uspěli moji žáci? Jak by ji hodnotili oni sami? Co dělat, aby maturitní příprava byla smysluplná a efektivní? Překvapila nás či něčím zaskočila, anebo jsme vše víceméně…
Gymnaziální vzdělávání
8. 3. 2011 0x 6845x
Inspirace z gymnázií – virtuální hospitace
KURIKULUM G je národní projekt podporující implementaci kurikulární reformy v gymnáziích. V projektu probíhají 3 klíčové aktivity – PODPORA UČITELŮ (oborové semináře, virtuální hospitace), PODPORA…
Gymnaziální vzdělávání
3. 9. 2010 0x 11790x
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Příloha článku obsahuje celé znění Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Gymnaziální vzdělávání
3. 9. 2010 0x 5052x
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou
Příloha článku obsahuje celé znění Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Gymnaziální vzdělávání
3. 9. 2010 0x 3730x
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích
Příloha článku obsahuje Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Základní vzdělávání
1. 6. 2010 0x 14275x
Pojetí CLIL a bilingvní výuky
Příspěvek vymezuje formy bilingvního vzdělávání. Zabývá se výukou předmětů v cizím jazyce, bilingvní výukou a integrovanou výukou cizích jazyků s nejazykovými předměty, tj. Content and Language…
Gymnaziální vzdělávání
9. 12. 2009 0x 2546x
Představy a realita v práci koordinátora ŠVP
Toto téma přilákalo pedagogy na další vzájemné setkání koordinátorů ŠVP, které se v rámci projektu Kurikulum G konalo již potřetí v tomto roce. Koordinátoři ŠVP z gymnázií se setkali 26. 11. v…
Gymnaziální vzdělávání
22. 11. 2009 1x 2632x
Setkání koordinátorů ŠVP v gymnáziu v Rumburku
Kurikulum G zorganizovalo setkání koordináturů ŠVP dne 12. 10 2009 v Rumburku. Hostitelka a ředitel gymnázia pro účastníky vytvořili prostředí pro sdílení zkušeností mezi koordinátory a pomohli…
Gymnaziální vzdělávání
19. 11. 2009 0x 7860x
Koučování – trend rozvoje v gymnáziích
O koučování ve školství hovoříme s Mgr. Václavem Šnebergerem, který vede vlastní poradenskou praxi EUKIDU Consultancy a napomáhá zavádět kvalitativní změny ve vzdělávání ve východní Evropě a střední…
Základní vzdělávání
3. 4. 2006 0x 60667x
Struktura vzdělávacího systému v Německu
V Německu existuje 16 vzdělávacích systémů v jednotlivých spolkových zemích. Nové spolkové země (z bývalé NDR) použily po znovusjednocení Německa řady prvků západoněmeckých školských systémů.
Zobrazeno 11 z 11 položek