Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Rozvoj digitálních kompetencí v tělesné výchově na gymnáziích
Odborný článek

Rozvoj digitálních kompetencí v tělesné výchově na gymnáziích

1. 5. 2022 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PaedDr. Jan Tupý

Anotace

Článek přímo navazuje na stejně zaměřený text pro základní vzdělávání, který byl zpracován v roce 2020 do prosincového newsletteru Národního pedagogického institutu ČR a je umístěn na Metodickém portálu RVP.CZ. Tento navazující článek nabízí některé postupy pro rozvoj digitálních kompetencí žáků při využití digitálních technologií v tělesné výchově na čtyřletých gymnáziích (G), dvoujazyčných gymnáziích (DG) a na gymnáziích se sportovní přípravou (GSP). Odkazuje také na některé možnosti využití digitálních technologií ve sportovní přípravě na GSP.

Využití digitálních technologií a rozvoj digitálních kompetencí v TV na gymnáziích

Rychlý vývoj digitálních technologií umožňuje jejich využití i v tělesné výchově, kde se žáci věnují především pohybovým činnostem – rozvoji pohybových dovedností, tělesné zdatnosti, techniky a taktiky jednotlivých pohybových činností. Miniaturizace digitálních přístrojů a rychlé ovládání různých aplikací umožňují žákům i učitelům (trenérům) měřit výkony, porovnávat je s předchozími výkony nebo mezi žáky navzájem, zaznamenávat tělesné parametry i tělesné údaje v průběhu pohybové činnosti, upozorňovat na hraniční limity vzhledem k věku a výkonnosti žáka, sledovat denní pohybový režim, upozorňovat na dosažení či nedosažení stanovených denních limitů (objemu pohybových dávek a intenzity), umožňují organizovat pohybové činnosti, vyhodnocovat je atd.

Ve sportovní přípravě umožňují digitální technologie vytvářet a hodnotit digitální tréninkové plány, zachycovat pohyb na digitální záznam a zpětně vyhodnocovat techniku provedení, vytvářet databanky výsledků a konkrétních pohybových výkonů, vracet se k nim, porovnávat je s pohybem jiných špičkových sportovců atd. Digitální technologie slouží i pro prezentaci a propagaci úspěchů sportovců na dané výkonnostní úrovni.

Digitální technologie jako didaktický prostředek v tělesné výchově a sportovní přípravě

Využití digitálních technologií a rozvoj digitálních kompetencí žáků se děje na úrovni žáka, učitele či trenéra ve škole i mimo školu:

 • Pro žáky jsou digitální technologie prostředkem učení, motivace a aktivizace. Pomáhají: získávat a vyhodnocovat data související s pohybovými aktivitami; ukládat data a sumarizovat je do podoby podkladů, které mohou generovat nové poznatky a motivovat k pohybové činnosti na vyšší úrovni; digitální technologie umožňují orientovat se v terénu, kooperovat s ostatními v prostřednictvím digitální sítě; domlouvat se s trenérem při individuálním tréninku; předcházet zdravotním rizikům spojeným s nadměrnými dávkami pohybových aktivit; chovat se odpovědně ke svému zdraví, učit se jednat s veřejností atd.
 • Pro učitele a trenéry znamenají digitální technologie prostředek pro přípravu a vhodné zaměření výuky či tréninku, pro sledování a hodnocení pohybových činnosti a výkonů žáků i pro zpětné zhodnocení dosažených výsledků ve výuce (tréninku). Pomáhají především jako informace a zásobník dat pro metodickou a organizační přípravu různých pohybových činností ve výuce a tréninku, pro nastavení individuálních postupů a pohybových limitů, pro zajištění bezpečnosti atd. Vedou k propagaci tělesné výchovy a sportovní přípravy na škole i mimo školu při respektování GDPR (General Data Protection Regulation – Obecné nařízení na ochranu osobních údajů).
 • Pro žáky a především pro výkonnostní sportovce mají digitální technologie význam i při individuálních pohybových aktivitách a individuálním tréninku, kdy umožňují využívat různé aplikace i v širším měřítku než ve škole. Především při využití aplikací určených pro dlouhodobější zátěže (běhy, chůze, jízda na kole aj.), aplikací simulujících pohybovou činnost (cyklotrenažéry, veslařské trenažéry, trenažér pro stolní tenis, golfové trenažéry) atd.

Náměty pro učební činnosti žáků v tělesné výchově a sportovní přípravě

Výuka TV i SP umožňuje žákům uplatňovat již osvojené digitální znalosti a dovednosti získané na ZŠ nebo doma a zároveň nabízí nové možnosti pro rozvíjení digitálních kompetencí v souvislosti s pravidelnými pohybovými aktivitami ve výuce, v tréninku i při uplatňování pohybových činností v běžném životě.

Rozvoj digitálních kompetencí zaměřený na rozvoj tělesné zdatnosti a měření výkonů

Rozvoj zdatnosti je postaven především na dlouhodobějších lokomočních činnostech (chůze, vytrvalostní běh, běh na lyžích, jízda na kole aj.), pravidelném posilování (posilovací stroje a trenažéry). Zde je možné pro zjišťování základních kondičních ukazatelů a pro motivaci žáků využít především:

a) chytré hodinky – měří srdeční frekvenci, krevní tlak, zaznamenávají počet kroků, vzdáleností, spálených kalorií, lze také nastavit různé sportovní aktivity (chůze, běh, cyklistika, fotbal aj.), spárovat hodinky s chytrým mobilem či tabletem pro uchování dat a jejich vyhodnocování.

Zdroj obrázků: https://search.seznam.cz/obrazky/?q=chytr%C3%A9%20hodinky

b) digitální fitness náramky – měří srdeční tep, kroky a vzdálenosti, spálené kalorie, lze nastavit různé tréninkové funkce, většinou rovněž spárovat s chytrým mobilem nebo tabletem pro uchování a vyhodnocení dat.         

 

Zdroj obrázků: https://www.hodinky.cz/hodinky/f-naramky/

 

 

c) digitální krokoměry – měří počet kroků, překonanou vzdálenost, počet spálených kalorií či délku chůze. Krokoměr disponuje i pamětí, která uchovává naměřená data. Hodnoty pak lze stáhnout do počítače a pomocí aplikace jednoduše porovnávat výsledky, sledovat statistiky chůze.

 

Zdroj obrázku: Digitální krokoměr inSPORTline Strippy – inSPORTline

d) mobilní telefony – umožňují použití řady aplikací pro běh, chůzi, cyklistiku atd. na základě GPS a dlaších zvolených funkcí

Zdroj obrázků: https://www.testado.cz/nejlepsi-navigace-do-telefonu/

Mezi nejlepší aplikace pro běh, chůzi a další pohybové aktivity jsou uváděny:

Aidas Running – určená pro běh, jogging a chůzi. Nabízí funkce před, během a po sportovním výkonu. Základ tvoří GPS, díky které uživatel ví, kudy běží, jak je/byla trať dlouhá, jaké má převýšení, za jak dlouho by ji měl uběhnout. Po skončení měření lze údaje jednoduše zálohovat nebo současně zveřejnit na sociálních sítích. Navíc dojde k jejich zavedení do statistik, které jsou využity pro sledování zlepšení, případně pro možnost určení dalšího tréninkového postupu.

Runkeeper – aplikace pro začátečníky i pokročilé. Pomocí GPS pomáhá plánovat a promítnou trasu do mapy, kterou lze sdílet s přáteli, sledovat trasu, rychlost běhu, jeho trvání a uběhnutou délku trasy. Nabízí běžecké programy, upozorňuje na zlepšení. Lze aplikovat i pro jízdu na kole, rychlou chůzi, jízdu ne kolečkových bruslích.

Sports Tracker – sleduje trénink pomocí GPS a map, analyzuje délku, rychlost běhu, nadmořskou výšku, spálené kalorie. Zapisuje údaje do cvičebního deníku pro analýzu pokroku vzhledem k nastaveným cílům. Umožňuje sdílet průběh cvičení a fotografie s přáteli a jinými osobami na sociálních sítích.

Map My Run by Under Amour – přebírá některé funkce oblíbené aplikace Endmondo. Umožňuje nastavit a sdílet trasu a polohu běžce v reálném čase, monitoruje srdeční tep. Umožňuje funkci zvukových trenérů v reálném čase podle GPS, včetně tempa, intenzity pohybu, vzdálenosti, nadmořské výšky, spálených kalorií atd.

C25K Trainer – aplikace pro úplné nováčky. Nabízí devítiměsíční program, po kterém i začátečník zvládne zaběhnout pět kilometrů. Aplikace doprovází hlasem běžce při každém výběhu, podává přesné instrukce, kdy zpomalit, zrychlit nebo kdy přejít v chůzi. Údaje zaznamenává.

Pacer Pedometer & Step Tracker a řada dalších krokoměrů, které zaznamenávají délku ušlé trasy, počet kroků, spálené kalorie, nabízejí různé cíle, a statistiky, řízené fitness plány a cvičení.

Dobrou motivací pro žáky a třídní kolektivy mohou být aplikace, jejichž prostřednictvím lze pomáhat za každý ušlý či uběhnutý kilometr lidem, kteří potřebují pomoc – Charity Miles aj.

Zdroj: Aplikace na běhání – 10 tipů na běžecké appky – Sport.cz; Nejlepší cyklistické aplikace pro Android a Iphone | Trenujeme (trenujemeshop.cz)

Náměty pro využití ve výuce i při osobních pohybových aktivitách:

 • Sleduj počet ušlých uběhnutých kroků/kilometrů za den, snaž se ujít denně 9 000 až 11 000 kroků (7–8 km), uběhnout 4–6 km.
 • Kdo ujde, uběhne největší vzdálenost za týden, za měsíc, za školní rok (sledujte jen při aktivitách venku).
 • Která třída daného ročníku (celého gymnázia) ujde (uběhne) v daném týdnu, měsíci, školním roce nejvíce kilometrů, uložte svá data do sdílené tabulky a porovnejte výsledky s jinými třídami.
 • Která třída ujde (uběhne) největší počet kilometrů pro charitativní účely.
 • Změř pomocí chytrých hodinek tepovou frekvenci a rozhodni, zda je dosažená frekvence vhodná pro spalování tuků – viz kalkulačka na https://jak-hubnout.eu/kalkulacka-vypocet-tepove-frekvence-pro-spalovani-tuku/#kalkulacka.

Měření výkonů znamená především měření dosaženého času (běh, běh na lyžích, plavání aj.) nebo vzdáleností (skoky, hody, vrhy). Dnes jsou digitální stopky součástí řady zařízení:

a) digitální stopky (v mnoha variantách),

b) chytré hodinky,

c) mobilní telefony.

Náměty pro využití ve výuce i při osobních pohybových aktivitách:

 • Změř orientační čas vlastního výkonu zmačknutím stopek na začátku a na konci výkonu (chůze/běh) a porovnej ho z předchozím výkonem na stejné trati.
 • Kdo zvládne danou vzdálenost rychleji než při předchozím měření – změř dosažený čas spolužáka v běhu, v plavání, čas běžecké štafety, čas překážkového běhu, čas jízdy na běžeckých lyžích, ve slalomu na lyžích atd. Čas porovnej s předchozím časem na stejné trati.
 • Změř vzdálenost skoku do dálky, vrhu koulí, hodu oštěpem. Data zanes do elektronické tabulky a porovnej s předchozím naměřeným výkonem.
 • Která třída skočí v průměru do dálky, vrhne koulí atd. nejdál – změřte výkony všech žáků třídy a vypočítejte průměrnou délku skoku (vrhu) chlapců (CH) a děvčat (D). Informace o výkonech a průměrech CH a D zaneste do sdílené tabulky a porovnejte s výkony jiných tříd.

Rozvoj digitálních kompetencí ve výuce tělesné výchovy zaměřené na sledování pohybových činností a jejich kvality

Vhodně lze rozvíjet digitální kompetence a zlepšovat pohybové dovednosti v tělesné výchově s využitím digitálních technologií při sledování a zaznamenávání pohybových činností (počty opakování konkrétních prvků ve sportovních hrách, podařených/nepodařených pokusů) a sledování jejich kvality (zobrazení a hodnocení dovedností zaznamenaných formou videa, fotografie, série snímků atd.):

a) tablet – lze využít pro základní statistické údaje o činnosti žáků ve hře; jeden žák hraje, druhý zaznamenává počty dobrých/špatných přihrávek, úspěšných/neúspěšných střel na branku, na koš, úspěšného/neúspěšného bránění protihráče atd.; po určitém čase se žáci ve hře a v záznamu vystřídají; údaje později zpracují do tabulky či grafu a vyhodnotí úspěšnost žáků ve hře, propojením dat o všech žácích družstva i úspěšnost celého týmu.

b) tablet, mobilní telefon, digitální fotoaparát – jsou vhodné pro dynamický i statický záznam pohybové činnosti (techniky provedení) v gymnastice, atletice, hrách, při plavání, lyžování dalších pohybových aktivitách i sportech atd.; vhodné je využití záznamu především ve sportovní přípravě; žák provádí pohybovou činnost, jiný žák (učitel, trenér) zaznamenává pohyb; žáci navzájem, (učitel, trenér) mohou bezprostředně či později na záznamu určit vhodné či chybné provedení pohybu, správné a chybné postavení hráčů v obraně v útoku apod. a vysvětlit, co bylo chybné, co dělat jinak. Záznam lze v potřebném místě zastavit, vracet, znovu pouštět. Pro zvýraznění vhodného či špatného provedení pohybu použít aplikace pro kreslení do obrazu (elektronická tužka). Podobně lze postupovat i u statistického záznamu – digitální fotografie.

Nejvíc času pro hodnocení pohybových aktivit v tělesné výchově je na lyžařských nebo sportovně-turistických kurzech, kde lze hodnocení videozáznamů věnovat po výcviku delší čas.

Dostatečný čas je i při rozboru pohybových činností v rámci sportovní přípravy. Zde je vhodné žákům doporučovat i odkazy na videa s pohybovými výkony špičkových sportovců dané disciplíny a vést je k porovnávání s vlastními výkony, k hledání chyb v technice pohybového výkonu.

Náměty pro využití ve výuce i při osobních pohybových aktivitách:

 • Zaznamenej do připravené tabulky smluvenými symboly dobré x špatné přihrávky rukou (basketbal, házená), nohou (fotbal), náčiním (florbal) – úspěšné x neúspěšné střely na koš, na branku, střely z území pod košem, z trojkové vzdálenosti (basketbal), z pokutového území, mimo pokutové území (fotbal), střely po přihrávce, po vlastním úniku atd. Data ulož do sdílené tabulky a vyhodnoť úspěšnost činností jednotlivců i za celý tým.
 • Sleduj videozáznam konkrétního pohybového výkonu. Urči nedostatky ve výkonu (v taktice hry). Snaž se posoudit, co bylo důvodem nesprávného provedení. Navrhni postup pro zlepšení pohybové činnosti, spolupráce družstva.
 • Sleduj záznam vlastního pohybového výkonu a záznam špičkového sportovce ve stejné disciplíně. Zhodnoť, v čem se tvůj výkon liší, co je třeba zlepšit.

Rozvoj digitálních kompetencí ve sportovní přípravě se zaměřením na plánování a vyhodnocování tréninku

V současnosti je možné využívat digitální technologie i při plánování a vyhodnocování sportovního tréninku.

Příkladem může být aplikace Polar Flow for Coach, která poskytuje ucelený pohled na svěřence, ať už jde o trénink jedince, nebo celé skupiny.

Autor díla: PaedDr. Jan Tupý

Při použití dané aplikace má trenér přístup k veškerým datům, která potřebuje k optimalizaci výkonu sportovce. Sestavení tréninkového deníku v dané aplikaci poskytne rychlý přehled o samotném tréninku sportovce. Nástroje na podrobnou analýzu tréninku umožní zjistit, od čeho se odvíjí podstata výkonu.

Doprovodné informace o spánku a denních aktivitách sportovce (spolu se službami Polar Smart Coaching, jako je třeba Training Load) ukážou, zda není sportovec přetížen, zda ne něj nejsou kladeny přílišné nároky.

Autor díla: PaedDr. Jan Tupý

Aplikace pracuje také s osobními pocity sportovce. Ten může přidávat do deníku poznámky, komentáře a subjektivní hodnocení každého tréninku. Kombinace subjektivního hodnocení a extenzivních dat umožní získat ucelený pohled na trénink.

Autor díla: PaedDr. Jan Tupý

Extenzivní tréninkové přehledy uvedené aplikace pomáhají porozumět tomu, jak se plánovaný trénink osvědčil. Dané přehledy pak pomohou při plánování další sezóny a k cestě sportovce na vyšší úroveň.

Zdroj: Aplikace Polar Flow for Coach | Profesionální tréninkový plánovač pro trenéry a fyzioterapeuty | Polar Czech

Rozvoj digitálních kompetencí při přípravě a realizaci pohybových činností v terénu (turistické akce, lyžařský výcvik, cyklistické výlety atd.)

Rozvoj digitálních kompetencí přinášejí i činnosti v přírodním prostředí. Jde o získávání informací o lokalitě, v níž se aktivity plánují – o terénu, přírodních podmínkách, bezpečnosti v letním i zimním přírodním prostředí, o vybavení pro daný typ pohybové činnosti, o možnostech stanování v přírodě či ubytování a stravování v kempech, o zdrojích pitné vody, lékařských zařízeních, o přírodních a kulturních zajímavostech apod.

a) tablety, počítače, mobilní telefony – technologie, které umožní získat, zpracovat a prezentovat potřebné geografické, sportovní a kulturní informace;

b) mobilní telefony – umožní orientaci v terénu podle GPS, dokumentaci cesty, komunikaci mezi členy skupiny (skupin), nalézání schránek při geocachingu;

c) navigace na jízdní kolo – umožňuje bezpečný pohyb po cyklostezkách i v terénu k zadanému cíli.

Ukázky navigační mapy v mobilu v cyklistické navigaci

Zdroje obrázků: navigace pro cyklisty – Seznam.cz

Náměty pro využití ve výuce i při osobních pohybových aktivitách:

 • Naplánuj třídenní turistickou cestu do Jizerských hor (Krkonoš, Beskyd atd.) – pěší, cykloturistiku, lyžařskou turistiku, vodní turistiku. Vyhledej trasy putování, informace o přesunu (dopravě) lidí, kol, lodí do místa zahájení cesty a zpět po ukončení putování. Shromáždi informace o lokalitách, kterými cesta povede (přírodní a kulturní zajímavosti, možná nebezpečí na trase, místa pro táboření, rozdělávání ohně, možnosti stravování, o bezpečném pohybu v terénu, o výběru výstroje a výzbroje). Informace vyhledá a prezentuje vždy skupina pěti žáků.        
 • Připrav trasu orientačního běhu v dané lokalitě. Sestav přehled navigačních bodů s kontrolami a zanes je do připravených map.
 • Připrav jednorázový výlet. Na cestě se orientujte podle GPS. Zajímavá místa na trase zdokumentuj pomocí fotografie daných míst i s údaji o GPS. Zaznamenej a zdokumentuj pomocí fotografie a údajů GPS i nebezpečná místa. O zajímavých i nebezpečných místech zpracuj prezentaci.
 • Připrav v areálu školy, v místě turistického kurzu hledání „kešek“.

Některé zdroje: Orientační běh. Propadnete mu? | Rogelli.cz; https://kesky.cz/zaciname-s-geocachingem/co-je-to-geocaching/

Rozvoj digitálních kompetencí při organizaci a propagaci pohybových aktivit a sportu

Velké možnosti pro rozvoj digitálních kompetencí a využití digitálních technologií dává na gymnáziu propagace pohybových a sportovních aktivit, dokumentace z akcí a jejich prezentace. U výkonnostních sportovců na GSP i příprava na jednání s médii a sportovní veřejností. Je třeba důsledně dbát na respektování GDPR.

a) mobilní telefony, tablety, digitální kamery, fotoaparáty – umožňují zaznamenat průběh a momentky ze sportovních soutěží na úrovni školy, mezi školami i na závodech a utkáních na úrovni kraje, republiky.

b) mobilní telefony, diktafony, tablety, digitální kamery a fotoaparáty – umožňují záznam rozhovorů a dojmů sportovců po závodě, případně vytváření modelových situací a přípravu pro skutečný rozhovor s médii.

Náměty pro využití ve výuce i při osobních pohybových aktivitách:

 • Zpracuj ve skupině žáků záznam (video, digitální fotografie) ze sportovní akce jako podklad pro prezentaci na webu školy (v elektronickém časopise). Vhodnost záznamů a prezentovaných záběrů posoudí širší skupina žáků a učitelů včetně těch, kdo jsou na záznamu. Konečné slovo před zveřejněním má garant webových stránek, redakční rada časopisu atd.
 • Zhlédni záznam závodu a připrav pro rozhovor se sportovcem/sportovkyní otázky k rozhovoru. Proveď modelový rozhovor se sportovcem/sportovkyní. Rozhovor v týmu žáků dané třídy (tréninkové skupiny) zhodnoťte. Vyzdvihněte vhodná a méně vhodná místa. Navrhněte, jak by mohla být odpověď formulována lépe.

Podklady:

Ilona Kolovská (G Mikulášské nám., Plzeň), Jaroslav Kubricht (G Českolipská, Praha 9), Hana Virtová (GSP Vejprnická, Plzeň)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Článek pro obor:

Tělesná výchova