Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „funkce“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Základní umělecké vzdělávání
28. 7. 2015 0x 19348x
Výtvarná dílna: Silueta vs. dekor – šaty pro papírovou panenku
Aktivita podněcuje žáky k samostatnému navrhování oděvů. Jako motivace posloužila výstava Voliéra No. 1, oděvní silueta v současné české módní tvorbě v Moravské galerii v Brně, na které se žáci…
Základní vzdělávání
30. 11. 2011 0x 8703x
Využití dynamické geometrie při výuce v 9. ročníku základní školy
V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 9. ročníku ZŠ na…
Základní umělecké vzdělávání
16. 9. 2011 0x 13007x
Sobotní ateliér pro děti v Moravské galerii v Brně/Orient express
Sobotní ateliéry v Moravské galerii v Brně jsou většinou koncipovány k aktuálním výstavám. Děti se zde seznamují s celou výstavou, s jejími hlavními rysy a s vystavenými exponáty především. Výstavy…
Gymnaziální vzdělávání
31. 5. 2010 0x 15351x
Virtuální hospitace - Matematika a její aplikace: Procvičování základních vlastností polynomických a racionálních funkcí
Prostřednictvím hry si žáci ve skupinkách opakují a procvičují základní vlastnosti polynomických a racionálních lomených funkcí. Hra Pexeso je zprostředkována pomocí prezentace a dataprojektoru.
Základní vzdělávání
30. 7. 2009 0x 10200x
Klávesnice
Žáci poznávají klávesové zkratky dle jejich funkcí. V první aktivitě se snaží ve dvojicích pojmenovat skupinu šesti klávesnicových zkratek (Page Up, Down…). V navazující aktivitě spojují další…
Základní vzdělávání
28. 4. 2009 0x 13967x
Prokládání polynomiální funkce zadanými body
Článek představuje polynomiální interpolace, tj. prokládání polynomiální křivky danými body, ve formě výukového materiálu (nejen) k samostudiu pro nadané žáky. Tento materiál může být odrazovým…
Gymnaziální vzdělávání
10. 6. 2008 0x 9303x
Řešení rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami – jednoduše a s úsměvem
Zkušenosti s výukou učiva o řešení lineárních rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami. Využití znaménkové metody při řešení tohoto typu nerovnic.
Gymnaziální vzdělávání
15. 5. 2008 0x 6777x
Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 5. část
Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v RVP G.
Gymnaziální vzdělávání
12. 10. 2007 0x 42030x
Grafy funkcí v Excelu
Využití prostředí Excel při výuce teorie grafů na gymnáziu
Zobrazeno 9 z 9 položek