Domů > Odborné články > Základní umělecké vzdělávání > Výtvarná dílna: Silueta vs. dekor – šaty pro papírovou panenku
Odborný článek

Výtvarná dílna: Silueta vs. dekor – šaty pro papírovou panenku

28. 7. 2015 Základní umělecké vzdělávání
Autor
Mgr. Jitka Petřeková

Anotace

Aktivita podněcuje žáky k samostatnému navrhování oděvů. Jako motivace posloužila výstava Voliéra No. 1, oděvní silueta v současné české módní tvorbě v Moravské galerii v Brně, na které se žáci seznámili s tvorbou nejtalentovanějších současných oděvních návrhářů.

Východiska:

Aktivita podněcuje žáky k samostatnému navrhování oděvů. Jako motivace posloužila výstava Voliéra No. 1, oděvní silueta v současné české módní tvorbě v Moravské galerii v Brně, na které se žáci seznámili s tvorbou nejtalentovanějších současných oděvních návrhářů. Byli seznámeni také se siluetou secesních reformních šatů prostřednictvím obrazové dokumentace. Součástí výstavy byl i workshop s designéry, jehož nosným tématem byla právě secesní silueta.

Časová dotace:

60–120 minut  

Motivace:

 • Žáci navrhnou formou koláže šaty a doplňky pro papírovou panenku.
 • Vyzkouší si, jak pracuje návrhář oděvů.
 • A jaké šaty navrhnou?
 • Inspirují se na výstavě, která představuje různé podoby oděvu.
 • Oděv totiž nemusí být nutně módní záležitostí.
 • Oděv je dnes vnímán i jako samostatné umělecké dílo. A samostatné umělecké dílo, jak jej známe, to jsou např. obrazy, sochy.
 • Kdežto oděv jako takový může být jen výtvarným nástrojem a formou, prostřednictvím které se umělec (návrhář) vyjadřuje; pohrává si nejprve s formálními věcmi, jako je tvar, barva, materiál, struktura, velmi často pak i s myšlenkou, s názorem, s námětem, který jej zajímá a má potřebu ho vyjádřit.

Doplňující otázky:

 • Kdo navrhuje šaty? Proč je to důležité?
 • Jak pracuje oděvní návrhář?
 • Co vypovídá oděv o jeho nositeli?
 • Co jsou to módní trendy a móda obecně?
 • Proč rozlišujeme šaty na různé příležitosti?
 • Jsou šaty znakem postavení ve společnosti?
 • Jak se oblékáme a co je to vkus?
 • Jaké textilní materiály jsou potřeba pro zhotovení oděvu?
 • Víte, z čeho se získává textilní vlákno?
 • A z jakých netextilních materiálů můžeme oděvy také vytvořit?
 • A můžeme vytvořit pro člověka šaty z papíru?
 • A kde by takovéto šaty našly uplatnění?

Výtvarná interpretace: 

Žáci si prohlédli výstavu Voliéra No. 1, oděvní silueta v současné české módní tvorbě, doplněnou komentářem. Kdo chtěl, mohl si naskicovat ty oděvy, které jej nejvíce zaujaly. Povídali jsme si o různých podobách oděvu, o jeho základní funkci a o současné designérské podobě, kdy funkce oděvu není tolik důležitá, ale je zdůrazněna spíše umělecká forma, sdělení.

Později jsme se přesunuli do ateliéru. Žáci dostali předem natištěnou připravenou panenku z papíru, kterou bylo potřeba obléci.

K dispozici měli různobarevné papíry a černobílé kopie secesních dekorů.

Formou jednoduché koláže navrhovali šaty a doplňky. Secesní dekory mohli vystřihovat, vrstvit, případně je kombinovat s barevnými papíry. 

Výrazové prostředky byly značně omezeny. Žáci neměli k dispozici žádné kresebné materiály. Jsem toho názoru, že omezené výrazové prostředky mnohem více umožňují efektivnější tvůrčí myšlení a vedou k výtvarné stylizaci a nadsázce. Samotné secesní dekory byly žáků vodítkem, které jim umožnilo pracovat odvážněji, než by sami čekali. Najednou jim pod rukama vznikaly tak odvážné návrhy, které po pozdější konzultaci zaujaly i samotné profesionální návrháře. 

animace ve výstavě

prohlídka výstavy
foto: Mgr. Jitka Petřeková

  

výtvarná dílna
foto: Mgr. Jitka Petřeková

 

výsledné práce žáků / starší školní věk
foto: Mgr. Jitka Petřeková


Poznámka a doporučení:

Výstup je vhodný také pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání nebo gymnaziální vzdělávání.

Rozsah motivace a formulace otázek je nutné vždy přizpůsobit dané věkové kategorii.

Předškolní vzdělávání

Je nutné děti dostatečně motivovat jednoduchými otázkami, které jsou blízké jejich vnímání světa. Pro děti předškolního věku je vhodné motivaci doplnit, např. aby šaty navrhly pro svou maminku, to se velmi osvědčilo. Velmi zaujatě a samostatně pracovali i kluci. Je potřeba dětem pomoci s lepením, případně stříháním, ale z bezpečnostních důvodů je vhodnější nůžky vynechat. Osvědčilo se také použití barevných papírů (i odstřižky) a dokreslování pastelkami nebo barevnými fixy.

předškolní vzdělávání
foto: Mgr. Jitka Petřeková

Míra kreativity u předškolních dětí mne velmi překvapila. Všechny návrhy, které vytvořily, byly naprosto originální. Je důležité podpořit jejich přirozený spontánní projev a rozvíjet jejich dovednosti a jemnou motoriku. Ačkoliv všichni měli k dispozici stejné pomůcky a materiály, každé dítě své dílko pojednalo úplně jinak.

výsledné práce dětí / předškolní vzdělávání
foto: Mgr. Jitka Petřeková

Základní vzdělávání

Pro žáky mladšího školního věku je vhodné námět doplnit o zhotovení výtvarné řady – sérii návrhů. Osvědčilo se totiž, že tématem byli žáci nadšeni a spontánně chtěli pokračovat v nových návrzích. Pro žáky staršího školního věku doporučuji zhotovení „oblékací panenky“. Předem vytištěnou panenku (eventuálně jen siluetu postavy) je potřeba nejprve vystřihnout, poté ji přiložit na barevný papír, ze kterého se budou zhotovovat (stříhat) šaty. Je možné si naznačit obrys panenky. Potom je důležité vystřihnout šaty skutečně na míru konkrétní panence, což vyžaduje pečlivě si vše promyslet. Někdo se  inspiroval výstavou, jiní déle přemýšleli a kreslil si nápady nejprve do skicáře.

animace ve výstavě
oblékací panenky
foto: Mgr. Jitka Petřeková

Cílem bylo však vytvořit šaty, které se budou moct opakovaně vyměňovat. Bylo tedy nutné vystřihnout spolu s šaty také „pacičky“, které se po vystřižení zahnou. Tím docílíme toho, že šaty budou držet na panence.

Tato aktivita klade vyšší nároky na představivost, je náročnější technicky a vyžaduje pečlivé soustředění.  

animace ve výstavě
oblékací panenky
foto: Mgr. Jitka Petřeková

Gymnaziální zdělávání

Tady je vhodné do úvodních komentářů k vystaveným modelům zahrnout nejen umělecké přesahy soudobých oděvních kolekcí, ale je nutné diskutovat o současném módním průmyslu v širších souvislostech. Zejména otázky současné globalizace, ekologie: jaký je ekologický dopad při výrobě oděvních konfekcí (chemické barvení, spotřeba vody při výrobě, doprava a znečištěné ovzduší, recyklace), otázky ekonomiky (pracovní síla, zprostředkovatelé, obchodníci,  agenti, cena dopravy apod.), reklamy (postprodukce, marketing, modeling, propagace ad.). Určitě je vhodné se žáky otevřeně diskutovat, jaké nosí oblečení, zda o tom uvažují, co je pro ně rozhodující, zda cena, kvalita nebo značka. A proč jsou značkové oděvy drahé, proč oděvy z velkých řetězců jsou levné, přestože se velmi často vyrábějí ve stejných, většinou asijských zemích, kde je levná pracovní síla. Mají tudíž stejná východiska, ale ceny se značně liší. Proč tomu tak je? Zeptejte se, zda se dívají na štítky, kde byly šaty vyrobeny. 

Dalším velkým tématem z oblasti módy je fenomén blogerství – kdo sleduje módní blogy, komu jsou určeny, co podporují, jaká je jejich kvalita a jaký je jejich přínos pro společnost.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jitka Petřeková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 7. 2015
Článek přibližuje výtvarnou aktivitu zaměřenou na oděvní design, která byla doprovodným edukačním prvkem výstavy oděvního návrhářství. Doporučuje jak směrovat podobně orientovanou aktivitu v rámci různých vzdělávacích stupňů, která se však může dotýkat i obecnějších otázek a témat světa odívání a módních trendů.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní umělecké vzdělávání
 • Kompetence k umělecké komunikaci
 • proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu.
 • Základní umělecké vzdělávání
 • Kompetence k umělecké komunikaci
 • disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření
 • Základní umělecké vzdělávání
 • Kompetence kulturní
 • je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence.

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze