Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (88)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 88 položek
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 16549x
Tvorba a využití dotazníků při autoevaluaci školy
Příklad dobré praxe popisuje možnosti využití dotazníků pro žáky, rodiče a učitele. Na několika příkladech je ukázána tvorba vlastních dotazníků „na míru“, jejich zpracování a začlenění do celkové…
Základní vzdělávání
13. 8. 2008 0x 12196x
Diagnostická funkce autonomního hodnocení žáka
Příspěvek popisuje diagnostické metody, které je možné využít pro sebehodnocení žáka.
Předškolní vzdělávání
2. 7. 2008 0x 11825x
Podmínky vzdělávání
Popis podmínek vzdělávání, které škola má a které vytváří. Popis vychází z analýzy konkrétních podmínek školy a závěrů vlastního hodnocení.
Základní vzdělávání
14. 5. 2008 0x 17419x
Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ
Jádrem příspěvku jsou pracovní listy, které usnadňují žákovi hodnocení vlastní práce a pokroku v učení.
Základní vzdělávání
12. 5. 2008 0x 15145x
Hodnocení komunikačních kompetencí ve Finsku
V rámci projektu Pilot G se VÚP věnuje mapování problematiky hodnocení klíčových kompetencí na gymnáziích ve světě. Jednou ze zemí, ve kterých vývoj hodnocení KK sledujeme, je Finsko.
Základní vzdělávání
25. 4. 2008 0x 5884x
Pedagogický romantismus aneb Jak přijímat evaluaci?
Není neobvyklé, že si pedagog pochválí vlastní práci. Ještě více obvyklé je, že kritické poznatky vedou k odporu a pochybnostem. Text plný příkladů se snaží ilustrovat, k čemu takový „pedagogický…
Základní vzdělávání
21. 4. 2008 0x 15198x
Měření třídního klimatu – aktualizovaná verze
Jedním z nástrojů na měření klimatu ve třídě je dotazník MCI. Ten by měl sloužit učitelům k sociální diagnostice, evaluaci vlastní práce a validním výsledkům, které je možné porovnávat mezi třídami,…
Předškolní vzdělávání
14. 4. 2008 0x 10323x
Evaluační systém
Zpracování evaluačního systému, který je funkční vzhledem ke specifičnosti jednotřídní mateřské školy.
Základní vzdělávání
28. 3. 2008 0x 10943x
Vztah žáků a rodičů ke klasifikaci na základní škole
Možnosti zkvalitnění hodnotícího procesu je třeba prostřednictvím důkladné analýzy vlastní činnosti, jejích pozitiv a negativ.
Základní vzdělávání
20. 2. 2008 0x 7567x
Chválím, chválíš, chválíme
Při této aktivitě se žáci učí pozitivně vyjadřovat o sobě i o druhých, učí se pochvalu rozdávat i přijímat, formulovat kladná prohlášení a poznávat sami sebe i druhé.
Základní vzdělávání
5. 2. 2008 0x 10746x
Vzájemné hodnocení žáků málotřídní školy
Článek rozebírá problematiku vrstevnického neboli vzájemného hodnocení žáků. V článku se dočtete o výhodách, ale i úskalích vzájemného hodnocení a o tom, jak jej aplikovat a správně využívat za…
Základní vzdělávání
15. 1. 2008 0x 14788x
Sebehodnocení žáka – nástroj k hodnocení žákova pokroku
Příspěvek je zaměřen na systém sebehodnocení žáků na ZŠ Táborská. V tomto procesu jsou ve škole využívány především týdenní plány na 1. stupni a žákovské knížky na 2. stupni. Významným prvkem, kterým…
Zobrazeno 12 z 88 položek