Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hodnocení komunikačních kompetencí ve Finsku
Odborný článek

Hodnocení komunikačních kompetencí ve Finsku

12. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Tarja Valkonen

Anotace

V rámci projektu Pilot G se VÚP věnuje mapování problematiky hodnocení klíčových kompetencí na gymnáziích ve světě. Jednou ze zemí, ve kterých vývoj hodnocení KK sledujeme, je Finsko.

V rámci projektu Pilot G se VÚP věnuje mapování problematiky hodnocení klíčových kompetencí na gymnáziích ve světě. Jednou ze zemí, ve kterých vývoj hodnocení KK sledujeme, je Finsko. V následujících článcích přinášíme informace o komunikačních kompetencích ve Finsku a způsobu jejich hodnocení. Články vychází z finského překladu1, ze kterého byly převzaty 4 kapitoly. Celkově je tedy k dispozici 6 zajímavých článků o finském způsobu uchopení výše zmíněného pojmu a jeho evaluaci.

První článek Komunikační kompetence v národním klasifikačním systému v základech gymnaziálních učebních osnov přináší charakteristiku komunikačních kompetencí, prezentaci dřívějších výzkumů, které s nimi souvisí, a dále obecné informace o jejich hodnocení, které je stanoveno v národním klasifikačním systému pro učební výsledky jako jedna z oblastí pro hodnocení působení vzdělávání. Rovněž zkoumá, jak jsou komunikační kompetence zahrnuty v základech učebních osnov na gymnáziu. Druhý článek Plánování hodnocení pojednává o cílech a objektech hodnocení komunikačních kompetencí a dále prezentuje plánování hodnocení a předběžné zkoušky. Třetí článek, který se týká zkoumaných gymnázií a žáků, je z důvodu množství obsažených informací rozdělen na 3 menší články (Zkoumaná gymnázia a studenti - vzorek a ztráta; Zkoumaná gymnázia a studenti - informace o gymnáziích; Zkoumaná gymnázia a studenti - informace o studentech) a uvádí, na co se hodnocení komunikačních kompetencí, co se vzorků týče, soustředilo, jaký vzorek studentů reprezentujících celou zemi výběr obsahoval (studenti 2. ročníku 100 finských a 9 švédských denních gymnázií). Dále se zabývá uskutečněním výběru, rozdělením posuzovaných gymnázií a studentů, jakož i základními informacemi o gymnáziích a studentech. Čtvrtý článek Provedení hodnocení a struktura zkoušek prezentuje, jak bylo hodnocení provedeno, ukazuje strukturu zkoušek (jejich cíle a postupy) a uskutečnění průzkumu postojů, které byly použity k hodnocení komunikačních kompetencí. Pátý článek Hodnocení zkušebních úkolů uvádí hodnotící kritéria a konečně šestý článek Reakce - feed-back - učitelů a studentů na zkoušky ukazuje reflexi na hodnocení komunikačních kompetencí a na jejich rozvoj jak ze strany učitelů, tak ze strany studentů.


1 Valkonen, T.: Lukiolaisten kommunikaatiovalmiudet (Lukion 2. vuoden opiskelijoiden kommunikaatiovalmiuksien kansallinen arviointi 2000). - The Finnish National Board of Education. Helsinki, 2001.
(Komunikační kompetence gymnazistů, národní evaluace komunikačních kompetencí studentů 2. ročníků gymnázií, Yliopistopaino, Helsinky 2001.)

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
100.59 kB
PDF
Hodnocení zkušebních úkolů
pdf
115.23 kB
PDF
Komunikační kompetence v národním klasifikačním systému v základech gymnaziálních učebních osnov
pdf
110.35 kB
PDF
Plánování hodnocení
pdf
173.83 kB
PDF
Provedení hodnocení a struktura zkoušek
pdf
161.13 kB
PDF
Reakce - feed-back - učitelů a studentů na zkoušky
pdf
116.21 kB
PDF
Zkoumaná gymnázia a studenti - informace o gymnáziích
pdf
160.16 kB
PDF
Zkoumaná gymnázia a studenti - informace o studentech
pdf
106.45 kB
PDF
Zkoumaná gymnázia a studenti - vzorek a ztráta

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tarja Valkonen

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.