Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „dotazník“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
Gymnaziální vzdělávání
26. 5. 2021 0x 3859x
Nástroje pro rozvoje vědecké gramotnosti: kvantitativní výzkum prováděný studenty na střední škole
Příspěvek se zaměřuje na nástroje, které může učitel se svými studenty na střední škole používat k tomu, aby efektivně prováděli kvantitativní výzkum – od aplikací na tvorbu dotazníků až po…
Předškolní vzdělávání
9. 9. 2015 0x 7989x
Dotazníkové šetření k posouzení úrovně vzdělávacího procesu
Dotazník, který by mohl být vodítkem pro posouzení úrovně vzdělávacího procesu, včetně jeho podmínek a výsledků vzhledem k RVP. Zpracované výsledky mohou sloužit jako podklad pro vlastní hodnocení…
Základní vzdělávání
4. 3. 2013 0x 17999x
Kritické čtení - inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách anglického jazyka II. – Aktivita pro 2. stupeň ZŠ nebo nižší ročník víceletých gymnázií - Fotbalový klub
Tento článek je druhým dílem z třídílné série zabývající se čtenářskou gramotností a zejména kritickým čtením. První díl byl zaměřen na teoretické aspekty dané problematiky, druhá část představuje…
Gymnaziální vzdělávání
18. 4. 2012 0x 8208x
Nástroje na podporu sociálně vědního výzkumu
Řada pedagogů po odchodu z fakulty ztrácí kontakt s vědou a výzkumem, což je do značné míry zbytečné. Jejich role na školách jim naopak umožňují řadu drobných průzkumů či analýz provádět. Pakliže se…
Základní vzdělávání Spomocník
1. 2. 2011 3x 21578x
Jak na online průzkumy
Přehled vlastností vybraných českých i zahraničních internetových služeb vhodných k provedení online průzkumu.
Základní vzdělávání
23. 7. 2010 0x 10718x
Dotazníkové šetření k výuce Dějepisu a Občanské výchovy (Výchovy k občanství)
VÚP Praha v současné době organizuje dotazníkové šetření zaměřené na zmapování metodických materiálů (kromě učebnic), které ve výuce Dějepisu a Občanské výchovy (Výchovy k občanství) využívají…
Základní vzdělávání
27. 10. 2009 0x 19273x
Anketa – Jaká školení o technologiích a počítačích učitelům chybí?
ICT panel připravil dotazník, který by měl pomoci vymezit klíčové oblasti vzdělávání pedagogů v oboru informačních a komunikačních technologií.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 18453x
Systém dotazníků a jejich vyhodnocování v rámci autoevaluace školy
Příklad dobré praxe ukazuje, jak lze použít jeden z běžných nástrojů evaluace – dotazník – pro hodnocení učitelů žáky.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 19992x
Tvorba a využití dotazníků při autoevaluaci školy
Příklad dobré praxe popisuje možnosti využití dotazníků pro žáky, rodiče a učitele. Na několika příkladech je ukázána tvorba vlastních dotazníků „na míru“, jejich zpracování a začlenění do celkové…
Základní vzdělávání
7. 3. 2008 0x 9640x
Nadaní žáci v pilotních gymnáziích
Příspěvek obsahuje výsledky dotazníkového šetření ohledně podpory nadaných žáků v šesti pilotních gymnáziích.
Gymnaziální vzdělávání
28. 2. 2008 0x 9800x
Projektová výuka s PC
V rámci projektu je zpracováván dotazník na libovolné téma ve vazbě na město, v němž se škola nachází. Dalšími fázemi jsou šetření s využitím dotazníku, vyhodnocení dotazníku a publikace závěrů,…
Základní vzdělávání
9. 1. 2008 0x 10017x
Chcete znát více své žáky a jejich rodiče?
Dotazníky by měly být jedním z mnoha nástrojů sloužících k hodnocení školy, jejich význam by neměl být přeceňován, ale brán jako jedna z možností, jak posunout školu dopředu, jak zajistit žákům a…
Zobrazeno 12 z 21 položek